Oljefondet Tangen og etikk.jpeg

Oljefondets etikk og ledelse i Stortingets hender

Norges Banks omstridte ansettelse av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har fått mye oppmerksomhet i media de siste månedene. Samtidig har et offentlig oppnevnt utvalg gjennomgått fondets etiske retningslinjer. Nå havner begge deler på Stortingets bord, Tangen-saken i august og gjennomgangen av de etiske retningslinjene neste vår. Når det gjelder det siste er oppfordringen fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner klar: Nå må Stortinget gripe sjansen og sikre at banken tar de store skrittene. Og mange er nok fortsatt svært usikre på om Tangen er rett mann på jobben.

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

Myanmar_illustrasjon_125.jpg

Covid-19: Setter søkelys på behov for god avfallshåndtering

Norad

Covid-19 har satt sitt tydelige spor på verden i 2020. Påvirkningene på samfunnet er massive, sammensatte og fremdeles relativt uoversiktlige.

UN_coronavirus_sign.jpg

Slik påvirker korona internasjonale prosesser

ForUM

Oppdatert oversikt over hvordan korona-pandemien påvirker internasjonale prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene.

ilo-e20185-highres.jpg

55 millioner hushjelper kan miste jobben

FN-sambandet

ILO anslår at tre av fire hushjelper, gartnere og andre ansatte i private hjem verden over, står i fare for å miste inntektene sine som følge av koronapandemien. Det store flertallet av disse er kvinner uten arbeidskontrakt.

klesbutikk_mostphotos_nett_550_366.jpg

"Grønnvasking" fra kleskjedene

FIVH

Kleskjeders markedsføring av såkalt bærekraftige klær er på grensen av lovverket. Nå klager Forbrukerrådet inn kleskjedenes markedsføring av «grønne» klær i sine nettbutikker.

sor_sudan_wau_by_14.jpg

Tre lærdommer som ruster bistandsforvaltningen for kriser

Norad

Grundige analyser, god koordinering av norsk innsats og aktiv samhandling med internasjonale partnere er de tre viktigste lærdommene når evalueringsavdelingen i Norad oppsummerer fjoråret.

Nupifrihet2002.jpg

- Vi må tenke over hva vi mener med frihet

NUPI

Hva betyr frihet? Avhengig av hvem du spør, vil du sannsynligvis få ulike svar. NUPI-forsker Rita Augestad Knudsen har sett nærmere på hva frihetsbegrepet betyr i internasjonal politikk – og hvilke syn på frihet som tradisjonelt har vunnet frem - i sin nye bok.

espenrost_0262.small..jpg

Hvert minutt mister verden ti fotballbaner med tropisk regnskog

Norad

Verden mistet i fjor 3,8 millioner hektar tropisk primærskog, viser ny rapport. Det tilsvarer en fotballbane hvert sjette sekund – til sammen et areal på størrelse med Sveits.

ine-marie-eriksen-soereide-fakkeltog-2018-jm.jpg

– Du må kjempe for trosfriheten i Sikkerhetsrådet, Søreide

Stefanusalliansen

Mellom Kina, Russland og USA må Norge kjempe for trosfriheten i FNs sikkerhetsråd, sier generalsekretær Ed Brown.

atom.jpg

Den gryende atompopulismen i Asia

NUPI

Offentlig debatt om kjernevåpenarsenal i Kina, og økt støtte blant sørkoreanerne for å utvikle egne kjernevåpen. En ny episode av NUPIpodden tar for seg atompopulismen i Asia.

fiskebater_bangladesh.jpg

Norsk bistand bidrar til bedre værvarsling i Bangladesh

Norad

Syklonen Amphan rammet nylig Bangladesh og India. Takket være god værvarsling var det svært få omkomne i forbindelse med uværet.

MathareValleySlum.jpg

Kenyansk ungdom i desperat kamp mot COVID-19

Habitat Norge

Ungdom i Mathare slummen utfordrer statsministeren til å fokusere på 1 milliard fattige i verdens byer.

842980.jpg

Disse vil sitte i Sikkerhetsrådet fra januar 2021

FN-sambandet

Kandidaturet ble lansert i 2007. 13 år senere fikk Norge plassen i FNs sikkerhetsråd.

nupi62020.jpg

Nordmenns holdninger til utenriks- og sikkerhetspolitikk

NUPI

Verden som vi kjenner den er i endring. Kjerneprinsippene i den regelbaserte liberale orden utfordres. Det stilles spørsmål ved de etablerte sannhetene og praksisen vi i lang tid har basert utenrikspolitikken vår på. Hvordan reagerer nordmenn på disse endringene?

Trump_system_feature.jpg

USA heime og ute i verda

NUPI

Podkast: Presidentvalet i haust blir berre eit slag i den større kampen om den amerikanske sjela. Kva USA skal representere – heime og ute i verda – er ikkje avgjord.

På taket i New York beskjært.jpg

Norges plass i Sikkerhetsrådet avgjøres nå

FN-sambandet

13 år med kampanjearbeid for å sikre Norges plass i FNs sikkerhetsråd går mot slutten.

Utviklingsdebatt

Vi må ikke investere i drapsroboter (Oljefondet/etikk)

Vårt Land (verdidebatt) | 01.07.2020

Kommentar av Hans Morten Haugen (Dr. jur., professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole og styreleder av Sabeels venner i Norge): Er Etikkutvalgets forslag gode nok til å etablere en ansvarlighetskultur, som samtidig ikke blir utenrikspolitikk? Jeg mener det er viktig at et nytt produktkriterium foreslås, nemlig det om autonome våpen. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vedtok i mars i år uttalelsen Livet er hellig: Forby drapsroboter, som en oppfølging av et tilsvarende vedtak i Kirkenes Verdensråd. Teknologien for umenneskelig krigføring har utviklet seg betydelig, og det er ingen grunn til at Stortinget skal si nei til verken et generelt forbud i Norge eller en hjemmel for uttrekk i SPU.

Forpliktende strategier for grønn næringsutvikling

VG (meninger) | 01.07.2020

Kommentar av Espen Barth Eide (stortingsrepresentant, Ap), Anne Beate Kristiansen Tvinnereim (nestleder i Sp), Per Espen Stoknes (vararepresentant på Stortinget, MDG) og Kari Elisabeth Kaski (stortingsrepresentant, SV): Mange norske bedrifter er svært offensive og ønsker å bidra til å løse klimaproblemet, men klimaomstillingen går allikevel for sakte. Når dagens passive næringspolitikk ikke fungerer, er det på tide å tenke nytt. Staten og næringslivet må samarbeide mer forpliktende for grønne arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. Denne våren har vi derfor, i samarbeid med Tankesmien Agenda, jobbet fram fire konkrete samfunnsoppdrag for næringsutvikling i hele landet som vil gi både økt verdiskaping, bærekraftig produksjon og rettferdig omstilling.

Vesten mot Østen

Aftenposten (meninger) | 27.06.2020

Kommentar av Therese Sollien: Det skulle bare mangle at Kina tar mer plass på den internasjonale arenaen. Landet huser tross alt 1,4 milliarder mennesker. Hvert femte menneske på jorden er en kineser. Men Kinas vekst provoserer. For Vesten ser det slik ut: Et stadig mer selvsikkert Kina breier seg og oppfører seg brautende i nærområdene. De forurenser, dumper priser, kjøper opp gruver, monopoliserer infrastruktur, nykoloniserer Afrika, hacker og stjeler forretningshemmeligheter og oppfører seg generelt bøllete.

Dårlig etikk fra Etikkutvalget

Vårt Land (verdidebatt) | 27.06.2020

Kommentar av Ida Oleanna Hagen (Generalsekretær i Forut), Cecilie Widnes (Generalsekretær i IOGT Norge) og Kjetil Vesteraas (Daglig leder i Juvente): Statens pensjonsfond Utland bør ikke investere i en vare som alene er årsaken til tre millioner dødsfall årlig. Hvorfor er ikke Etikkutvalget enig i det? Etikkutvalget la denne uken frem sin rapport om det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Det var til dels skuffende lesing. Etikkutvalget mener det i dag ikke er nasjonal konsensus for å ekskludere alkohol som produkt fra Oljefondets investeringer og anbefaler derfor ikke uttrekk. I seg selv en nokså mangelfull etisk vurdering.

Beslutningene nå avgjør om vi når klimamålene i 2050

Adresseavisen (meninger) | 26.06.2020

Kommentar av Kenneth Brandsås (Energidirektør NTE): Innen 2030 er myndighetenes mål å redusere klimagassutslippene med 50 til 55 prosent fra 1990-nivå. Det er samtidig bred politisk enighet i Stortinget om Norge i 2050 skal være et nullutslipp samfunn, og dermed være i balanse med FNs bærekraftsmål. NTE har verktøyene som gjør det mulig å erstatte fossile brensler med ren, fornybar energi: vannkraft, vindkraft og solenergi. Men for at Trøndelag og Norge skal ha muligheter til å nå de langsiktige klimamålene for 2050, krever det at NTE gjør riktige investeringsbeslutninger i dag.

Klassekampens fordreide syn på globalisering

Minerva (meninger) | 25.06.2020

Debatt av Lars Peder Nordbakken (Civita): I sterk kontrast til påstander i Klassekampen og andre som er på intens jakt etter endelige tegn på globaliseringens nærstående død, viser funnene i CEPR-studien at internasjonal handel og integrerte globale verdikjeder ikke er problemet, men det motsatte: en helt avgjørende del av løsningen på den aktuelle koronakrisen, så vel helsemessig som økonomisk, sosialt og beredskapsmessig.

Til de politiske partiene i Norge: Opprop for systemendring

Stavanger Aftenblad (meninger) | 25.06.2020

Kronikk av Steinar Winther Christensen (Besteforeldrenes Klimaaksjon), Kjersti Hoff (Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Nina Ossavy (Concerned Artists Norway) og Julie Rødje (Spire) og Hege Skarrud (Attac Norge) og en rekke enkeltpersoner: Livsgrunnlaget er truet. Vi trenger et nytt økonomisk system som kan gi oss et godt liv uten å øke forbruket av energi og materielle ressurser. Arbeidet med de nødvendige endringene må begynne umiddelbart!