Oljefondet Tangen og etikk.jpeg

Oljefondets etikk og ledelse i Stortingets hender

Norges Banks omstridte ansettelse av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har fått mye oppmerksomhet i media de siste månedene. Samtidig har et offentlig oppnevnt utvalg gjennomgått fondets etiske retningslinjer. Nå havner begge deler på Stortingets bord, Tangen-saken i august og gjennomgangen av de etiske retningslinjene neste vår. Når det gjelder det siste er oppfordringen fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner klar: Nå må Stortinget gripe sjansen og sikre at banken tar de store skrittene. Og mange er nok fortsatt svært usikre på om Tangen er rett mann på jobben.

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

Myanmar_illustrasjon_125.jpg

Covid-19: Setter søkelys på behov for god avfallshåndtering

Norad

Covid-19 har satt sitt tydelige spor på verden i 2020. Påvirkningene på samfunnet er massive, sammensatte og fremdeles relativt uoversiktlige.

UN_coronavirus_sign.jpg

Slik påvirker korona internasjonale prosesser

ForUM

Oppdatert oversikt over hvordan korona-pandemien påvirker internasjonale prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene.

ilo-e20185-highres.jpg

55 millioner hushjelper kan miste jobben

FN-sambandet

ILO anslår at tre av fire hushjelper, gartnere og andre ansatte i private hjem verden over, står i fare for å miste inntektene sine som følge av koronapandemien. Det store flertallet av disse er kvinner uten arbeidskontrakt.

klesbutikk_mostphotos_nett_550_366.jpg

"Grønnvasking" fra kleskjedene

FIVH

Kleskjeders markedsføring av såkalt bærekraftige klær er på grensen av lovverket. Nå klager Forbrukerrådet inn kleskjedenes markedsføring av «grønne» klær i sine nettbutikker.

sor_sudan_wau_by_14.jpg

Tre lærdommer som ruster bistandsforvaltningen for kriser

Norad

Grundige analyser, god koordinering av norsk innsats og aktiv samhandling med internasjonale partnere er de tre viktigste lærdommene når evalueringsavdelingen i Norad oppsummerer fjoråret.

Nupifrihet2002.jpg

- Vi må tenke over hva vi mener med frihet

NUPI

Hva betyr frihet? Avhengig av hvem du spør, vil du sannsynligvis få ulike svar. NUPI-forsker Rita Augestad Knudsen har sett nærmere på hva frihetsbegrepet betyr i internasjonal politikk – og hvilke syn på frihet som tradisjonelt har vunnet frem - i sin nye bok.

espenrost_0262.small..jpg

Hvert minutt mister verden ti fotballbaner med tropisk regnskog

Norad

Verden mistet i fjor 3,8 millioner hektar tropisk primærskog, viser ny rapport. Det tilsvarer en fotballbane hvert sjette sekund – til sammen et areal på størrelse med Sveits.

ine-marie-eriksen-soereide-fakkeltog-2018-jm.jpg

– Du må kjempe for trosfriheten i Sikkerhetsrådet, Søreide

Stefanusalliansen

Mellom Kina, Russland og USA må Norge kjempe for trosfriheten i FNs sikkerhetsråd, sier generalsekretær Ed Brown.

atom.jpg

Den gryende atompopulismen i Asia

NUPI

Offentlig debatt om kjernevåpenarsenal i Kina, og økt støtte blant sørkoreanerne for å utvikle egne kjernevåpen. En ny episode av NUPIpodden tar for seg atompopulismen i Asia.

fiskebater_bangladesh.jpg

Norsk bistand bidrar til bedre værvarsling i Bangladesh

Norad

Syklonen Amphan rammet nylig Bangladesh og India. Takket være god værvarsling var det svært få omkomne i forbindelse med uværet.

MathareValleySlum.jpg

Kenyansk ungdom i desperat kamp mot COVID-19

Habitat Norge

Ungdom i Mathare slummen utfordrer statsministeren til å fokusere på 1 milliard fattige i verdens byer.

842980.jpg

Disse vil sitte i Sikkerhetsrådet fra januar 2021

FN-sambandet

Kandidaturet ble lansert i 2007. 13 år senere fikk Norge plassen i FNs sikkerhetsråd.

nupi62020.jpg

Nordmenns holdninger til utenriks- og sikkerhetspolitikk

NUPI

Verden som vi kjenner den er i endring. Kjerneprinsippene i den regelbaserte liberale orden utfordres. Det stilles spørsmål ved de etablerte sannhetene og praksisen vi i lang tid har basert utenrikspolitikken vår på. Hvordan reagerer nordmenn på disse endringene?

Trump_system_feature.jpg

USA heime og ute i verda

NUPI

Podkast: Presidentvalet i haust blir berre eit slag i den større kampen om den amerikanske sjela. Kva USA skal representere – heime og ute i verda – er ikkje avgjord.

På taket i New York beskjært.jpg

Norges plass i Sikkerhetsrådet avgjøres nå

FN-sambandet

13 år med kampanjearbeid for å sikre Norges plass i FNs sikkerhetsråd går mot slutten.

Utviklingsdebatt

Tiden er moden for å gjennomgå norsk utviklingshjelp

Vårt Land (verdidebatt) | 04.07.2020

Kommentar av Ingjerd Schou (Medlem av Stortingets utenrikskomité for Høyre): Norges bidrag globalt er stort, men vi er fortsatt bare ett bidragsland blant mange. Dette betyr at vi i større grad må prioritere hjelp til de kjerneområdene der vi er gode: helse, utdanning, næringsutvikling og nødhjelp. Fremover er vi nødt til å ta tak i disse spørsmålene. Frem mot valget i 2021, må velgerne ha mulighet til å forholde seg til reelle alternativer på utviklingsområdet. Debatten må ikke fredes av prosentmål eller manglende ettersyn med hvilken effekt norsk innsats har i verden.

Israelsk æ-bæ til den palestinske stat

ABC nyheter (meninger) | 04.07.2020

Kommentar av Thomas Vermes: I ly av Osloavtalen har Israel omgjort palestinske Vestbredden til et territorium som består av 169 isolerte «øyer», gjennomskåret på kryss og tvers av israelske veier og ulovlige bosettinger. Ingen palestiner aner hvor lang tid det tar å komme fra ett palestinsk område til et annet, hvor mye trakassering og ventetid de vil bli utsatt for ved israelske kontrollposter. Hvis Israel nå virkelig omgjør okkupasjon til annektering, blir det neppe sanksjoner fra norsk side. Det blir Granavolden-erklæring om økt samarbeid og samhandel med Israel.

Stortinget kan og må redde Amazonas

Nationen (meninger) | 03.07.2020

Kronikk av Hege Skarrud (leder i Attac Norge), Helene Bank fungerende leder For Velferdsstaten), Anniken Storbakk (generalsekretær i Handelskampanjen), Åsa Paaske Gulbrandsen (daglig leder i Latin Amerika-gruppene), Kjersti Hoff (leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Julie Christina Rødje (leder i Spire) og Frankie Rød (leder i Ungdom mot EU): Vi husker alle hvordan Amazonas sto i brann i fjor sommer. Nå vil Brasils miljøminister utnytte koronakrisen til å brenne enda mer regnskog. Samtidig heller den norske regjeringen bensin på bålet ved å inngå en handelsavtale med Bolsonaro. Avtalen vil binde alle parter til en modell som ikke er bærekraftig.

Manglende kunnskaper om menneskerettigheter

E24 (meninger) | 03.07.2020

Kommentar av Frode Alfheim og Espen Løken (Forbundsleder Industri Energi og leder i priskomiteen i Svenssonstiftelsen, daglig leder Svenssonstiftelsen): De fire oljeselskapene BP, Total, Shell og Equinor sammen med bransjeorganisasjonen Norsk Olje og Gass nylig har gått sammen i et arbeid mot brudd på menneskerettighetene. De samarbeider om revisjon av menneskerettigheter hos leverandører. Det er en god nyhet. Det er stor fare for at selskapene kan bryte menneskerettigheter når de opererer globalt. Ferske undersøkelser tyder dessverre på at forståelsen hos norske selskap er svært dårlig, og uten involvering av de ansatte i dette arbeidet og offentliggjøring av resultatene kan det stilles spørsmål om troverdigheten ved revisjonsarbeidet.

Svada-opprop for systemendring

Minerva (meninger) | 03.07.2020

Kommentar av Gard Løken Frøvoll: Klimakrisen er kanskje vår tids største utfordring. Pompøse opprop er det siste vi trenger for å løse den. Den siste uken har leserinnlegget Opprop for systemendring! florert i flere medier, i tillegg til å bli debattert på Dagsnytt 18. Bak oppropet står en liten aksjonsgruppe, som har samlet 75 signaturer fra ymse akademikere og kunstnere. Teksten er spekket av gode intensjoner, med ønske om å ta vare på klimaet, naturen og verdens fattige.

Vi må ikke investere i drapsroboter (Oljefondet/etikk)

Vårt Land (verdidebatt) | 01.07.2020

Kommentar av Hans Morten Haugen (Dr. jur., professor i internasjonal diakoni ved VID vitenskapelige høgskole og styreleder av Sabeels venner i Norge): Er Etikkutvalgets forslag gode nok til å etablere en ansvarlighetskultur, som samtidig ikke blir utenrikspolitikk? Jeg mener det er viktig at et nytt produktkriterium foreslås, nemlig det om autonome våpen. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vedtok i mars i år uttalelsen Livet er hellig: Forby drapsroboter, som en oppfølging av et tilsvarende vedtak i Kirkenes Verdensråd. Teknologien for umenneskelig krigføring har utviklet seg betydelig, og det er ingen grunn til at Stortinget skal si nei til verken et generelt forbud i Norge eller en hjemmel for uttrekk i SPU.

Forpliktende strategier for grønn næringsutvikling

VG (meninger) | 01.07.2020

Kommentar av Espen Barth Eide (stortingsrepresentant, Ap), Anne Beate Kristiansen Tvinnereim (nestleder i Sp), Per Espen Stoknes (vararepresentant på Stortinget, MDG) og Kari Elisabeth Kaski (stortingsrepresentant, SV): Mange norske bedrifter er svært offensive og ønsker å bidra til å løse klimaproblemet, men klimaomstillingen går allikevel for sakte. Når dagens passive næringspolitikk ikke fungerer, er det på tide å tenke nytt. Staten og næringslivet må samarbeide mer forpliktende for grønne arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet. Denne våren har vi derfor, i samarbeid med Tankesmien Agenda, jobbet fram fire konkrete samfunnsoppdrag for næringsutvikling i hele landet som vil gi både økt verdiskaping, bærekraftig produksjon og rettferdig omstilling.