Operasjon Barkhane.jpeg

Bør Norge engasjere seg mer militært i Mali?

I 2011 slapp norske jagerfly i alt 588 bomber over Libya. I Libyakrigens kjølvann fulgte blant annet et Libya i kaos, nye flyktningstrømmer over Middelhavet og spredning av militant islamisme til land i regionen, som Mali. Mange er urolige for utviklingen, som også angår Europa. Nå ber Frankrike om økt støtte til deres miltære operasjon, Barkhane, for å bekjempe den militante islamismen. Danmark sendte sitt bidrag før jul, men høster kritikk. Norge og andre land i Europa er lunkne. Hva bør Norge gjøre?

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

Abu-DHabi-foto-Phillip-Glickman.jpg

-Abu Dhabi er ikke by-modellen verden trenger

ForUM

Torsdag ble World Urban Forum (WUF) avsluttet i Abu Dhabi. Forumet var preget av tung teknologioptimisme og manglende rettighets- og fordelingsperspektiver, skriver Erik Berg i Habitat Norge.

4856-lisa-winther-stefanusalliansen.jpg.png

Nettkurs for trosfrihet går verden rundt

Stefanusalliansen

I en verden der mer enn 80 prosent opplever sterke begrensinger i trosfriheten, har Stefanusalliansen vært med på å utvikle et gratis nettkurs om trosfrihet.

Niels-og-Lars-NUPIpodden_system_liste_artikkel.jpg

Trusselen fra teknologien – slik kan demokratiet hackes

NUPI

Niels Nagelhus Schia og Lars Gjesvik har forsket på hacking av demokrati. Har vi noe å frykte? Det svarer de på i NUPI-podden.

AnjaBR_Renate_Madsen.jpg

Klimastatistikken har en enorm blindsone

FIVH

For å nå europeiske klimamål, foreslår et internasjonalt forskningsprosjekt å snu opp-ned på selskapers målsetninger.

En Cakchiquel familie i Patzutzun, Guatemala UN photo John Isaac 1993.jpg

Ekstrem fattigdom

FN-sambandet

Nesten 20 prosent av dem som lever i ekstrem fattigdom i dag er urfolk. Urfolk er også overrepresenterte i de andre fattigdomskategoriene, uansett hvor i verden de lever.

Gateliv-i-Bikaner-i-Rajastan-India.jpg

Et globalt by-diplomati samles og tar sats

ForUM

I Abu Dhabi samles statsråder, ordførere, forskere og sivilsamfunn fra hele verden nå til FNs årlige urbane forum. Urbanisering er en megatrend som får lite oppmerksomhet i norsk politikk.

bistandsreform.highfive.jpg

Bistandsreformen trer i kraft

NORAD

Bistandsreform 2019 er nå gjennomført, og endringene iverksettes. UD og Norad markerte i fellesskap den nye tiden vi går inn i: 2020 – 2030 «handlingens tiår»

32132223027_c9c58a8145_k-768x510.jpg

Ny handelsavtale raserer regnskogen

Attac Norge

EU-Mercosur-avtalen er nok et eksempel på en handelsavtale som gjør handel til et mål i seg selv, og som binder våre samfunn til en økonomisk modell som ikke er bærekraftig.

klimakur_bilde.png

- Viser at vårt klimakrav er realistisk og gjennomførbart

ForUM

Klimakur 2030 er en ordentlig hestekur for å fikse Norges klimagassutslipp. 60 tiltak har blitt utredet for å se på hvordan det norske utslippsgapet kan tettes.

1933-asiabibicollage-asianewsogthirteenthree.jpg

"Jeg ble fanatismens fange"

Stefanusalliansen

Hvordan kunne jeg noen gang forestille meg at jeg ville bli et globalt symbol i kampen mot religiøs ekstremisme siden jeg bare er en enkel, analfabet, en bonde?

etiopia-sigurd2_550_366.jpg

Folk ønsker lov som gir åpenhet

FIVH

Norske forbrukere vil betale mer for produkter som er produsert under etisk forsvarlige forhold. Flertallet ønsker også en lov som gir åpenhet om produksjonsforholdene.

csm_28131_57c62a5f41.jpg

Berømmer Fairtradestandarden

Fairtrade Norge

En ny guide for etiske merkeordninger kalt «International Guide to Fair Trade Labels» berømmer Fairtrade-merkeordningen for å styrke arbeideres rettigheter, klimatilpasning og den unike premium-betalingen.

Brasilia Foto Scanpix Jonas Ekströmer.jpg

Urfolkskonvensjonen 30 år

FN-sambandet

Bare 23 stater har ratifisert urfolkskonvensjonen, 30 år etter at den ble vedtatt. Norge er det eneste landet med samisk befolkning som har ratifisert konvensjonen.

malawi_solcelle_2016_31.jpg

Næringsliv og sivilt samfunn hånd i hånd

NORAD

Avdeling for sivilt samfunn og seksjon for næringsutvikling blir nå én avdeling. Dette er ett av grepene Norad gjør i forbindelse med bistandsreformen som trådte i kraft 1. februar.

Amazonas.JPG

Vippepunktet til Amazonas er her nå

Regnskogfondet

Store deler av Amazonas står på randen av kollaps. Regnskogen tåler ikke mer avskoging, advarer forskere.

Utviklingsdebatt

Unyansert fra NHO-sjefen

Vårt Land (verdidebatt) | 18.02.2020

Debatt av Per Øyvind Bastøe (Evalueringsdirektør i Norad): En av de viktigste debattene innenfor bistand for tiden er derfor nettopp hvordan man kan øke investeringene ved at privat kapital investeres i bærekraftsmålene. Så langt er jeg enige med NHO direktøren og hans kenyanske kollega. Det virker imidlertid som om de i sin kronikk blander norsk bistand til næringsutvikling med bistand til fremme av norsk næringsliv. Norge gir ikke bistand for å subsidiere norske bedrifter (eller sivilsamfunnsorganisasjoner for den saks skyld), men for å oppnå utviklingseffekter.

Olje er viktig for bærekraft

Nettavisen (meninger) | 18.02.2020

Kommentar av Øystein Sjølie (samfunnsøkonom): I norsk debatt fremføres ofte «bærekraft» som motsatsen til olje. Bærekraft er et vagt begrep, og det er lett å definere det som «det motsatte av olje». For en mer omfattende definisjon, for eksempel i tråd med FNs bærekraftsmål, er motsetningene mellom olje og bærekraft mindre tydelige. For mange av bærekraftsmålene er olje tvert imot en forutsetning for måloppnåelse.

Hva er plan B?

Morgenbladet (meninger) | 17.02.2020

Kommentar av Nikolai Hegertun (Doktorgradsstipendiat, Senter for Utvikling og Miljø, UiO), Malcolm Langford (Professor ved Institutt for offentlig rett, UiO) og Dan Banik (Professor ved Senter for Utvikling og Miljø, UiO): Det under ti år igjen av Agenda 2030, som bestreber seg på å utrydde fattigdom og sult, stanse klimaendringer, sikre full likestilling og fremme fred – blant mye annet. Verdenssamfunnet ser imidlertid ut til å stryke med glans. Likevel gjentar politikere til stadighet ambisjonen om en tilnærmet utopi – bare vi klarer å gjøre mer. Statusrapporter har etter hvert fått et gjenkjennelig refreng: Mer må gjøres!

Norge har lite å tape og kanskje noe å vinne på kampen for en plass i FNs sikkerhetsråd

DN+ (meninger) | 17.02.2020

Lederkommentar: 29 millioner kroner er mye penger, men bare promiller av årets norske bistandsbudsjett på 39,2 milliarder. Hvis et norsk medlemskap gir innsikt som gjør at vi bruker noen av disse bistandsmidlene på en mer effektiv og fornuftig måte, er det vel verdt prisen.

Kina vil forandre Norge

VG (meninger) | 15.02.2020

Kommentar av Hanne Skartveit: Hvis Kina lykkes i å bli den ledende supermakten, er vi alle i trøbbel. En verden styrt etter kommunistpartiets autoritære prinsipper, er ikke et godt sted å være. Kinas president, Xi Jinping, har satt som mål at Kina skal bli en global supermakt innen 2050 - eller kanskje til og med den globale supermakten. Økonomisk, teknologisk, politisk og militært.

Kom igjen, Astrup!

Dagsavisen (debatt) | 14.02.2020

Kommentar av Anne Cathrine da Silva (Generalsekretær FN-sambandet): Bærekraftsminister Nikolai Astrup åpnet i forrige uke den internasjonale bærekraftskonferansen i Bergen med å konstatere at «the time for action is now!» Vi må handle nå. Av FNs 17 bærekraftsmål pekte han på nummer 17 som sitt favorittmål: «Samarbeid for å nå målene».

Jobbskaping i utviklingsland er høyt prioritert (bistand)

Vårt Land (verdidebatt) | 14.02.2020

Debatt av utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF): I mandagens Vårt Land etterlyser NHO-sjefen mer penger fra utviklingsbudsjettet til norsk næringsliv i Afrika. Jeg er ikke begeistret for forslaget om å ta penger fra utdanning og bekjempelse av kjønnslemlestelse, men jeg deler det sterke engasjementet for å skape flere jobber i Afrika.

Nye norske interesser?

Morgenbladet (meninger) | 13.02.2020

Kronikk av stortingsrepresentant Jette F. Christiensen (Ap): Den politiske debatten om multilateralisme og Norges engasjement ute har de siste årene fått meg til å lure på om datidens definisjon på hva norske interesser er fremdeles gjelder for det politiske flertallet i Norge. I så fall er det interessant å høre hva som er alternativet. Den debatten ønsker jeg velkommen og har derfor foreslått at regjeringen «kommer tilbake til Stortinget på egnet måte med en oppdatert definisjon av begrepet «norske interesser» i utenrikspolitikken