Equinor i Angola - 2.jpg

Bidrar Norge og Equinor til underutvikling i Angola?

I de senere årene har politikere, Norad og næringslivsaktører kappes om å fremme ansvarlig næringsliv som nøkkelen til utvikling i Afrika. I praksis er det ikke alltid samsvar mellom liv og lære. Etter oppslag i Stavanger Aftenbladet reises det igjen spørsmål ved virksomheten til en av de største norske næringslivsaktørene i Afrika: Equinor, som utvinner olje i Angola. Bidrar de i realiteteten til korrupsjon og underutvikling i stedet for bærekraftig utvikling? På nytt har sivilsamfunn og forskere kastet seg inn i debatten og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt om en redegjørelse fra olje- og energiminiser Tina Bru (H).

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

stortingssalen_foto_stortinget_nett_550_366.jpg

Dette mener vi med tøffere klimapolitikk

FIVH

Det aller viktigste i Framtiden i våre henders klima- og miljøpolitikk, er å sikre raske og rettferdige utslippskutt.

ILO fattigdom korona.jpg

Koronapandemien fører til et enormt inntektstap verden over

FN-sambandet

Ifølge en ny analyse fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) truer de økonomiske krisepakkene med å øke gapet mellom rikere og fattigere land.

C1D527C0-50A7-41D2-828C-40AF3C42C99A_1_100_o-800x450.jpeg

Nordmenns bilde av verden

Digni

Den norske misjonstradisjonen har åpnet nordmenns øyne for at den store verden. Ser vi fortsatt ut mot verden?

UN_coronavirus_sign.jpg

Slik påvirker korona internasjonale prosesser

ForUM

Oppdatert oversikt over hvordan korona-pandemien påvirker internasjonale prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene.

Ursulua-von-der-Leyen-EU-korona-cropped_system_liste_artikkel.jpg

Hvorfor EU vil komme styrket ut av koronakrisen

NUPI

Det hevdes ofte at EU er på sammenbruddets rand. Men stemmer det?

024_Mazars_Venez_Migrants_COL.jpg

Covid-19 fører til sult for flyktninger

Flyktninghjelpen

Mer enn tre fjerdedeler av mennesker som er rammet av konflikt eller som lever på flukt har mistet inntekt siden starten av koronapandemien. Den kraftige økonomiske nedgangen har tvunget mange inn i en situasjon preget av sult, hjemløshet og utdanningskrise viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen.

guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash.jpg

Norge kan bli hengende etter resten av Europa

ForUM

EU øker ambisjonsnivået kraftig fra 40 til 55 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030. Det nye måltallet tangerer Norges ambisjoner om 50-55 prosent kutt. Men EUs strategi for å nå målet, gjør at EU, i motsetning til Norge, viser reell vilje til å nå sin ambisjon.

Familie som flykter Venezuela foto UNICEF.jpg

Rapport om menneskerettighetsbrudd i Venezuela

FN-sambandet

I rapporten fra 15.september skrives det om systematisk bruk av vold og terror rettet mot både politisk opposisjon og sivilbefolkningen i landet.

side-67---beach-seine-fishery-in-benin.-the-nansen-programme-assists-benin-ivory-coast-and-togo-in-implementing-their.jpg

Økt støtte til småskalafiskere og innsatsen mot ulovlig fiske

Norad

En liten, men ikke uviktig, prosent av det norske bistandsbudsjettet går til å sikre bærekraftig produksjon av fisk og sjømat. Norge og Norads Fisk for utvikling-program økte i fjor støtten til småskalafiskere i utviklingsland og bekjempelse av ulovlig fiske.

SD11.jpg

Habitatdagen 2020 om pandemier og framtidens byer

Habitat Norge

90 prosent av alle pandemitilfeller har utviklet seg urbant. Hvordan verdens byer og tettsteder skal møte utfordringen og andre globale kriser under utvikling blir hovedtemaet for årets Habitat dag 5. oktober.

klimastreik_jorgen-naess-karlsen-nu_nett_550_366.jpg

Derfor klarer vi å løse klimautfordringen

FIVH

Å løse klimautfordringen i tide vil bli vanskelig. Men det er absolutt mulig. Jo før vi snur utviklingen, desto mindre skade. Jo før vi handler, desto billigere blir det.

Forside-IMG_7119-Valdres-Myr-Skog-Vassdrag-Foto-Adrian-Lombardo-1.jpg

Norge har sviktet naturen

ForUM

Regjeringas innsats for naturen står til stryk. En ny rapport viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land har satt for 2020.

NUPI_J_Wilhelmsen_04_system_liste_artikkel.jpg

Skjervheimprisen til Julie Wilhelmsen

NUPI

Wilhelmsen mottar prisen for sitt viktige bidrag til den offentlige debatten, spesielt gjelder dette Norges forhold til Russland.

UNGA 2019 .jpg

Historisk virtuell toppmøteuke i FN

FN-sambandet

Verdens statsledere og ministre er blitt bedt om å spille inn taler på video istedenfor å reise til New York for å holde innlegg i FNs generaldebatt.

Landbruk-Ivan-bandura.jpg

Hvordan går vi fra krise til strukturendringer i mat- og landbrukspolitikken?

ForUM

I helgen deltok ForUM på Globaliseringskonferansen hvor vår rådgiver Lillian Bredal Eriksen holdt innlegg om bærekraftige matsystemer på et arrangementet om agroøkologi.

Utviklingsdebatt

Norges møte med skjulte bakmenn og diffuse pengeoverføringer

E24 (meninger) | 30.09.2020

Kommentar av Sindre Heyerdahl): Det er ikke bare Angolas omdømme som står på spill. Også Norges ry om landet i det godes tjeneste kan bli skadelidende. Et ry vi iallfall liker å tro på selv, når vi globalt fremhever arbeidet for menneskerettigheter og mot korrupsjon. Den talen vil lett høres mer hul ut i fremtiden, om ikke også norske politikere engasjerer seg der det gjelder som mest. Særlig når også norske penger er involvert. I utlandet vil man dessuten ha vanskelig for å skille mellom den norske stat og Equinor. Det er da også valgene vi tar i dilemmaer som gjerne måler vår integritet best.

FN-jubileum med dramatikk

Dagsavisen (debatt) | 29.09.2020

Kommentar av Sverre Lodgaard (seniorforsker ved NUPI): FN har lidd under hardnakkede stormaktskonflikter og gjør det fortsatt, mest som følge av konflikten mellom USA og Kina. Men med forbehold for Trump-administrasjonens distansering fra organisasjonen ser de aller fleste seg fortsatt tjent med å delta. Organisasjonen har beholdt to særdeles viktige funksjoner: Den er arnestedet for utviklingen av internasjonale normer og standarder, og Sikkerhetsrådet gir - eller gir ikke - legitimitet til bruk av makt.

Brasil i flammer

Klassekampen+ (meninger) | 29.09.2020

Kommentar av Ninthu Paramalingam (Latin-Amerikagruppene Blindern): Vi krever at den norske regjeringen tar stilling til den kritiske situasjonen i Brasil, samt hjelper til med å slukke brannene og redde liv ved å støtte organisasjoner på bakken. Som et land som henter ut flere millioner kroner fra investeringer i miljøødeleggende industrier i Brasil, har Norge et stort ansvar for å beskytte naturen som er igjen og urfolket som lever av den. Den norske regjeringens stillhet er alarmerende, spesielt for en nasjon som prøver å fremstå som miljøvennlig og grønn.

Ett år etter Nobelprisen til Etiopias statsminister: Norge har tapt verdens største fredsinvestering

Aftenposten (meninger) | 27.09.2020

Kronikk av Teshome Hunduma (Norsk-etiopier og doktorgradsstipendiat ved NMBU): I sommer kom Thomas Hammarberg, en svensk diplomat, politiker, lærer og journalist med klare krav til svenske politikere. Jeg deler hans krav, så også norske politikere kan lese dem. Norge bør bruke sine bistandsmidler og legge til rette for en reell dialog med regjeringen i Etiopia, sivilsamfunnet og opposisjonen. Jeg oppfordrer utenriksministeren og utviklingsministeren til å ta ledelsen: Ta opp spørsmålet om demokratisk utvikling i Etiopia med representanter for den etiopiske regjeringen.

Koronakrisen har styrket EU (klima)

DN+ | 27.09.2020

Kronikk av stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap): Europas Grønne Giv peker mot en fremtid som er fornybar, sirkulær og bærekraftig. En massiv utbygging av fornybar energi skal muliggjøre kraftige reduksjoner av bruken av kull, olje og gass allerede innen 2030 og full avkarbonisering innen 2050. Unionen forener her en ambisiøs klimapolitikk med en storslått plan for nyindustrialisering og teknologisk ledelse. Planen griper dypt inn i samtlige sektorer; i energi, transport, industri, landbruk, bygg, anlegg og finans, og det skal utarbeides omforente veikart og et detaljert klassifiseringssystem («taksonomi») for hva som faktisk er å anse som «grønt».

Forbudet vil engasjere atomvåpenstatene

Aftenposten (meninger) | 26.09.2020

Debatt av tidligere statsminister og utenriksminister Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og utenriksminister Thorbjørn Jagland, tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, tidligere forsvarsminister Eldbjørg Løwer, tidligere utenriksminister Knut Vollebæk og tidligere utenriksminister og forsvarsminister Bjørn Tore Godal: Utenriksministeren hevder at ikkespredningsavtalen kan undermineres av forbudstraktaten. Dersom dette var sannsynlig, ville vi ikke anbefalt regjeringen å undertegne den. Det som underminerer ikkespredningsavtalen, er at USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike bruker den til å legitimere sin besittelse og modernisering av atomvåpen. Norges ståsted må være at atomvåpen ikke bør være lovlige for noen.

Vi må skape et bærekraftig matsystem nå

Nationen (meninger) | 26.09.2020

Kronikk av Lillian Bredal Eriksen (Seniorrådgiver, Forum for utvikling og miljø): Det er en god start at sentrale aktører som FN, EU og regjeringen ønsker seg bærekraftige matsystemer. Spesielt viktig blir FN-toppmøtet om mat i 2021 som skal dreier seg om matsystemer. Dette må bli en ambisiøs konferanse som legger til rette for bærekraft i alle ledd i verdens matproduksjon. Dette vil være sentralt også for å kunne nå bærekraftsmålene i sin helhet innen 2030. Og ikke minst så vil vi stå bedre rustet dersom det kommer en ny pandemi.