Oljefondet Tangen og etikk.jpeg

Oljefondets etikk og ledelse i Stortingets hender

Norges Banks omstridte ansettelse av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet har fått mye oppmerksomhet i media de siste månedene. Samtidig har et offentlig oppnevnt utvalg gjennomgått fondets etiske retningslinjer. Nå havner begge deler på Stortingets bord, Tangen-saken i august og gjennomgangen av de etiske retningslinjene neste vår. Når det gjelder det siste er oppfordringen fra norske sivilsamfunnsorganisasjoner klar: Nå må Stortinget gripe sjansen og sikre at banken tar de store skrittene. Og mange er nok fortsatt svært usikre på om Tangen er rett mann på jobben.

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

byer-3.jpg

Bistand i koronapandemiens kjølvann

NORAD

Koronapandemien reiser fundamentale spørsmål om hvordan internasjonale partnere, inkludert Norge, best kan bistå utviklingsland i å komme seg gjennom og ut av krisen.

HLPF2020-Gambia.jpg

Bærekraftsdiskusjoner i lys av korona

ForUM

Mens store deler av Norge har hatt ferie har bærekraftsmålene vært oppe til diskusjon i FN. ForUM har vært med i den norske delegasjonen til HLPF, og deltatt i diskusjonene fra et hotell i Oslo.

land-wrangle-derailing-development-in-dowa-malawi-24.jpg

Millionsatsing på innovasjon i jordbruket i Malawi

Noragric

Utenriksdepartementet har nylig underskrevet en avtale med Kirkens Nødhjelp for å styrke jordbrukssektoren i Malawi. Sammen med Utviklingsfondet, NMBU og en rekke malawiske partnere skal de bidra til innovasjon og nytekning innen jordbruksektoren.

madeinchina_istock_nett_550_366.jpg

Norge bør innføre forbruksbasert klimaregnskap

FIVH

Med dagens klimaregnskap blir det ikke synlig hvilke konsekvenser mitt og ditt forbruk har for klima. Da får vi heller ikke en faktabasert debatt om de mest effektive klimatiltakene.

2J3A3446.jpg

Mobilen stoppet marerittene

Flyktninghjelpen

Da koronakrisen rammet og skolen stengte, ble familiens eneste mobiltelefon redningen for Malak (14) og hennes syv søsken.

bruke-bygning-eldre-familie-1043558.jpg

På toppen av bølgen

ForUM

Vi ser nå toppen av en ulikhetsbølge. Hva som skjer videre, handler om valg, stod det i FNs rapport over menneskelig utvikling i 2019. Så kom korona.

Myanmar_illustrasjon_125.jpg

Covid-19: Setter søkelys på behov for god avfallshåndtering

Norad

Covid-19 har satt sitt tydelige spor på verden i 2020. Påvirkningene på samfunnet er massive, sammensatte og fremdeles relativt uoversiktlige.

UN_coronavirus_sign.jpg

Slik påvirker korona internasjonale prosesser

ForUM

Oppdatert oversikt over hvordan korona-pandemien påvirker internasjonale prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene.

ilo-e20185-highres.jpg

55 millioner hushjelper kan miste jobben

FN-sambandet

ILO anslår at tre av fire hushjelper, gartnere og andre ansatte i private hjem verden over, står i fare for å miste inntektene sine som følge av koronapandemien. Det store flertallet av disse er kvinner uten arbeidskontrakt.

klesbutikk_mostphotos_nett_550_366.jpg

"Grønnvasking" fra kleskjedene

FIVH

Kleskjeders markedsføring av såkalt bærekraftige klær er på grensen av lovverket. Nå klager Forbrukerrådet inn kleskjedenes markedsføring av «grønne» klær i sine nettbutikker.

sor_sudan_wau_by_14.jpg

Tre lærdommer som ruster bistandsforvaltningen for kriser

Norad

Grundige analyser, god koordinering av norsk innsats og aktiv samhandling med internasjonale partnere er de tre viktigste lærdommene når evalueringsavdelingen i Norad oppsummerer fjoråret.

Nupifrihet2002.jpg

- Vi må tenke over hva vi mener med frihet

NUPI

Hva betyr frihet? Avhengig av hvem du spør, vil du sannsynligvis få ulike svar. NUPI-forsker Rita Augestad Knudsen har sett nærmere på hva frihetsbegrepet betyr i internasjonal politikk – og hvilke syn på frihet som tradisjonelt har vunnet frem - i sin nye bok.

espenrost_0262.small..jpg

Hvert minutt mister verden ti fotballbaner med tropisk regnskog

Norad

Verden mistet i fjor 3,8 millioner hektar tropisk primærskog, viser ny rapport. Det tilsvarer en fotballbane hvert sjette sekund – til sammen et areal på størrelse med Sveits.

ine-marie-eriksen-soereide-fakkeltog-2018-jm.jpg

– Du må kjempe for trosfriheten i Sikkerhetsrådet, Søreide

Stefanusalliansen

Mellom Kina, Russland og USA må Norge kjempe for trosfriheten i FNs sikkerhetsråd, sier generalsekretær Ed Brown.

atom.jpg

Den gryende atompopulismen i Asia

NUPI

Offentlig debatt om kjernevåpenarsenal i Kina, og økt støtte blant sørkoreanerne for å utvikle egne kjernevåpen. En ny episode av NUPIpodden tar for seg atompopulismen i Asia.

Utviklingsdebatt

Fredspris og mot

Nationen (meninger) | 31.07.2020

Kommentar av Ole-Jacob Christensen (Småbruker og master i franske områdestudier): Tiden er ikke inne til å gi den til en eller annen ukontroversiell organisasjon eller person som fortjener den – men som i ro og mak kan vente på tur. De tre som må få prisen – før det er for sent – er varslerne og fredsforkjemperne Julian Assange, Chelsea Manning og Edward Snowden. Situasjonen er mest prekær for Assange, som sitter syk om isolert på en celle på 2 x 4 meter i et engelsk spesialfengsel og venter på utlevering til en antagelig livsvarig innesperring i USA. 187 leger har krevet at Assange løslates for å unngå at han dør i fangenskap.

Plassen i Sikkerhetsrådet vil føre Norge i konflikt med USA. Det vil være naivt å tro noe annet.

Aftenposten (meninger) | 29.07.2020

Kommentar av Harald Stanghelle: Over 80 prosent av oss nordmenn mener landet vårt fortsatt skal støtte FN for å fremme felles regler på den internasjonale politiske arena. Bare knappe 19 prosent mener vi bør fokusere på mer effektive internasjonale organisasjoner. Det viser en meningsmåling Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) har offentliggjort i sommer. Den norske kullsviertroen er ikke spesielt overraskende, men likevel noe underlig i en tid da FN spiller en nokså anonym rolle på verdensscenen.

Kamp mot skatteparadis – hva er det?

DN (meninger) | 28.07.2020

Kommentar av Steinar Juel (samfunnsøkonom i Civita): Det er ikke norsk politikk at bedrifter der staten har eierandeler, skal holde seg unna skatteparadis. Videre er det ikke en oppgave for Norges Bank Investment Management (Nbim) å «bekjempe skatteparadis» ved å forsøke å påvirke andre lands myndigheter til å vedta bestemte skatteregler. Den oppgaven ligger til norske politiske myndigheter. Nbims oppgave er å forvalte Oljefondet ut fra tildelte mandat. Det innebærer blant annet å kommunisere til selskapene som det investeres i, forventninger til deres skatteadferd innenfor skattelovgivningen i ulike land.

Overbefolkning blir neppe noe stort problem

Aftenposten (meninger) | 27.07.2020

Lederkommentar: Mens FN antyder at vi er omtrent 11 milliarder mennesker på jorden i 2100, tror forskergruppen på en global befolkning til litt under ni milliarder mennesker. Dette er basert på lavere anslag for fødselsrater i rike land. En viktig årsak til befolkningsveksten i begge scenarioene er at folk lever lenger. Det er selvsagt umulig å si hvem som får rett. Men studien burde i hvert fall bidra til å dempe frykten for overbefolkning som en eksistensiell trussel for menneskeheten.

Equinors kostnader i USA og skatteparadisparagrafen

DN (meninger) | 24.07.2020

Kommentar av Mona Thowsen (generalsekretær PWYP Norway): Ifølge DN har Equinors internrevisorer advart om at selskapets juridiske struktur i USA kan «gi inntrykk av at selskapet drev spekulativ skatteplanlegging». Ola Kvaløy har vist at Equinors resultater er middelmådige– i stor grad grunnet utenlandssatsingen (2.7.2020).

25 millioner barn rammes av korrupsjon i afrikanske land. Norge kan bidra til å forhindre det

Vårt Land (verdidebatt) | 22.07.2020

Kommentar av Kari Helene Partapuoli (Generalsekretær i Plan International Norge): Kampen mot korrupsjon er viktig i norsk utviklingspolitikk. Utviklingsminister Dag Inge Ulstein uttalte nylig i Stortinget at bistand bare er en del av det som må til. Jeg er enig. Norge må fortsette å ta kampen mot korrupsjonen i våre samarbeidsland og støtte utviklingen av gode skattesystemer og åpenhet om hvordan fellesskapets ressurser fordeles. Ingen barn skal miste skolegang og god helse på grunn av korrupsjon.

Vi treng ikkje vente. Norge kan sjølv straffe internasjonale forbrytarar

Vårt Land (verdidebatt) | 21.07.2020

Kommentar av Emil André Erstad (Kommunikasjonssjef i Den 
norske Helsingforskomité): Vi veit at straff og sanksjon må målrettast mot akkurat dei menneska som står ­ansvarleg. Då må vi straffe dei der det gjer vondt. Kvifor ser vi nesten aldri bilete av folk som blir stilt til doms for ugjerningane sine?