Equinor i Angola - 2.jpg

Bidrar Norge og Equinor til underutvikling i Angola?

I de senere årene har politikere, Norad og næringslivsaktører kappes om å fremme ansvarlig næringsliv som nøkkelen til utvikling i Afrika. I praksis er det ikke alltid samsvar mellom liv og lære. Etter oppslag i Stavanger Aftenbladet reises det igjen spørsmål ved virksomheten til en av de største norske næringslivsaktørene i Afrika: Equinor, som utvinner olje i Angola. Bidrar de i realiteteten til korrupsjon og underutvikling i stedet for bærekraftig utvikling? På nytt har sivilsamfunn og forskere kastet seg inn i debatten og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt om en redegjørelse fra olje- og energiminiser Tina Bru (H).

RORG-samarbeidet / Global

Siste nyheter og meninger fra Globals partnere

024_Mazars_Venez_Migrants_COL.jpg

Covid-19 fører til sult for flyktninger

Flyktninghjelpen

Mer enn tre fjerdedeler av mennesker som er rammet av konflikt eller som lever på flukt har mistet inntekt siden starten av koronapandemien. Den kraftige økonomiske nedgangen har tvunget mange inn i en situasjon preget av sult, hjemløshet og utdanningskrise viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen.

guillaume-perigois-0NRkVddA2fw-unsplash.jpg

Norge kan bli hengende etter resten av Europa

ForUM

EU øker ambisjonsnivået kraftig fra 40 til 55 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030. Det nye måltallet tangerer Norges ambisjoner om 50-55 prosent kutt. Men EUs strategi for å nå målet, gjør at EU, i motsetning til Norge, viser reell vilje til å nå sin ambisjon.

Familie som flykter Venezuela foto UNICEF.jpg

Rapport om menneskerettighetsbrudd i Venezuela

FN-sambandet

I rapporten fra 15.september skrives det om systematisk bruk av vold og terror rettet mot både politisk opposisjon og sivilbefolkningen i landet.

side-67---beach-seine-fishery-in-benin.-the-nansen-programme-assists-benin-ivory-coast-and-togo-in-implementing-their.jpg

Økt støtte til småskalafiskere og innsatsen mot ulovlig fiske

Norad

En liten, men ikke uviktig, prosent av det norske bistandsbudsjettet går til å sikre bærekraftig produksjon av fisk og sjømat. Norge og Norads Fisk for utvikling-program økte i fjor støtten til småskalafiskere i utviklingsland og bekjempelse av ulovlig fiske.

SD11.jpg

Habitatdagen 2020 om pandemier og framtidens byer

Habitat Norge

90 prosent av alle pandemitilfeller har utviklet seg urbant. Hvordan verdens byer og tettsteder skal møte utfordringen og andre globale kriser under utvikling blir hovedtemaet for årets Habitat dag 5. oktober.

klimastreik_jorgen-naess-karlsen-nu_nett_550_366.jpg

Derfor klarer vi å løse klimautfordringen

FIVH

Å løse klimautfordringen i tide vil bli vanskelig. Men det er absolutt mulig. Jo før vi snur utviklingen, desto mindre skade. Jo før vi handler, desto billigere blir det.

Forside-IMG_7119-Valdres-Myr-Skog-Vassdrag-Foto-Adrian-Lombardo-1.jpg

Norge har sviktet naturen

ForUM

Regjeringas innsats for naturen står til stryk. En ny rapport viser at Norge ikke når ett eneste av de 20 naturmålene som verdens land har satt for 2020.

NUPI_J_Wilhelmsen_04_system_liste_artikkel.jpg

Skjervheimprisen til Julie Wilhelmsen

NUPI

Wilhelmsen mottar prisen for sitt viktige bidrag til den offentlige debatten, spesielt gjelder dette Norges forhold til Russland.

UNGA 2019 .jpg

Historisk virtuell toppmøteuke i FN

FN-sambandet

Verdens statsledere og ministre er blitt bedt om å spille inn taler på video istedenfor å reise til New York for å holde innlegg i FNs generaldebatt.

Landbruk-Ivan-bandura.jpg

Hvordan går vi fra krise til strukturendringer i mat- og landbrukspolitikken?

ForUM

I helgen deltok ForUM på Globaliseringskonferansen hvor vår rådgiver Lillian Bredal Eriksen holdt innlegg om bærekraftige matsystemer på et arrangementet om agroøkologi.

sajid-og-minister-mat.jpg

Slik diskrimineres trosminoriteter under korona-pandemien

Stefanusalliansen

Korona-viruset diskriminerer ikke. Men tros- og livssynsminoriteter diskrimineres på en rekke måter i måten viruset møtes på.

2020-Bonga-group-Uganda-Moyo-SST-30356- Photo_Kristin_Marie_Skaar.jpg

Operasjon Dagsverk støtter ungdom på flukt fra en glemt krise

Operasjon Dagsverk

Årets Operasjon Dagsverk (OD) støtter flyktningungdom fra Sør-Sudan sin kamp for en bedre fremtid gjennom utdanning og livsmestring.

Morten-Boaas_ny_system_liste_artikkel.jpg

10 ting å tenke på før, under og etter feltarbeid på voldelige steder

NUPI

Fra hemmelige motorsykkelturer i Kongo til ubehagelige møter i mørke bakgårder i Mali. 22 forskere forteller åpent og ærlig om feil og lærdommer fra feltarbeid i konfliktsoner i Morten Bøås’ og Berit Bliesemann de Guevaras nye bok.

TVA-2019-Achuar-Peru-IMG_6326.JPG

Seier for urfolk og regnskogen i Peru

Regnskogfondet

Det chilenske oljeselskapet GeoPark har skrinlagt planene om oljeutvinning i oljeblokk 64 i peruansk Amazonas etter langvarig press fra Wampis- og Achuarfolket med støtte fra Regnskogfondet.

Belarus.jpg

- Slik kan FN håndtere anklager om tortur og politisk forfølgelse i Hviterussland

FN-sambandet

I Hviterussland møtes demonstranter og politi i gatene. Det rapporteres hyppig i medier om brudd på menneskerettighetene, og situasjonen blir stadig mer anspent. Slik kan FN håndtere situasjonen, mener menneskerettighetforkjemper.

Utviklingsdebatt

Bistand er viktigere enn noensinne

DN (meninger) | 24.09.2020

Debatt av Lisa Sivertsen (leder i politikk og samfunn i Kirkens Nødhjelp): Høyres programkomité foreslår å «redusere midlene som brukes til bistand». Men ved å sette enigheten om én prosent av brutto nasjonalinntekten (bni) til bistand i spill, vil vi risikere at det er her debatten havner, fremfor på resultatene av bistand. Vi lever i en krevende tid, hvor det å senke ambisjonsnivået for norsk bistand er svært uheldig. Koronapandemien har ført til redusert verdenshandel, et massivt fall i investeringer fra næringsliv og økt fattigdom.

Ingen nedrustning uten kjernevåpenstatene

Aftenposten (meninger) | 23.09.2020

Debatt av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H): I en kronikk og et opprop i Aftenposten 21. september tas det til orde for at Norge bør slutte seg til Forbudstraktaten mot kjernevåpen. Regjeringen deler forfatternes mål: En verden uten kjernevåpen. Om vi skal nå dette målet, er det nødvendig å engasjere landene som har kjernevåpen. Traktaten om forbud mot kjernevåpen gjør ikke dette.

Omdømmerisikoen for både Norge og Equinor bør tas opp til bred diskusjon

E24 (meninger) | 23.09.2020

Kronikk av Arne Wiig (Seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt), Rune Jansen Hagen (professor ved Universitetet i Bergen) og Ivar Kolstad (førsteamanuensis ved NHH): Det er avdekket at Equinor ikke har sørget for mekanismer som sikrer byggingen av et tiltenkt forskningssenter i regi av statsoljeselskapet Sonangol, og at det også er bevilget store summer til ubundne formål, uten at Equinor vet hva som har skjedd med pengene. Til sammen utgjør overføringene til Sonangol over 700 millioner kroner. Debatten er viktig fordi Angola er et eksempel på et land som er rammet av den såkalte ressursforbannelsen. Til tross for rike olje- og diamantforekomster, er den økonomiske veksten negativ, fattigdommen høy og befolkningens helse skral.

«Klimaaktivister» – her er sannheten

VG (meninger) | 23.09.2020

Kommentar av stortingsrepresentant Jon Georg Dale (Frp): I et forsøk på å ramme kritisk infrastruktur midt under en pågående pandemi tok aktivistene til orde for å legge ned oljenæringen og en rekke andre industriarbeidsplasser, og oppfordret politikere til å «fortelle sannheten». La meg gjøre et forsøk på det siste. For sannheten er den at verden i overskuelig fremtid vil trenge olje og gass, slik at stadig flere mennesker som er langt mindre privilegerte enn norske klimaaktivister utstyrt med siste versjon av iPhone og offentlige velferdsgoder, kan løftes ut av fattigdom og elendighet.

Vi jobbar for ei naturvenleg omstilling

Bergens Tidende (meninger) | 22.09.2020

Debatt av Per Hanasand (styreleiar Den Norske Turistforening), Silje Lundberg (leiar Noregs Naturvernforbund), Helene Ødven, (talsperson DNT Vest og dagleg leiar Bergen og Hordaland Turlag) og Synnøve Kvamme (fylkessekretær Naturvernforbundet Hordaland): I BT 12. september spør Olav Bruvik kva Den Norske Turistforening og Naturvernforbundet vil i klimasaka. Det korte svaret til Bruvik er at vi jobbar for ei naturvenleg omstilling til eit fornybart samfunn. Intakt og urørt natur er ein avgjerande reiskap i klimakampen, i innsatsen for naturmangfaldet og i arbeidet for å sikre økosystemtenestene. Utan ein fungerande natur har vi ingenting å stille opp med mot klimaendringane

Vi vil ha et sterkere nordisk samarbeid i et sterkere FN

Aftenposten (meninger) | 20.09.2020

Kronikk av Mette Frederiksen (DK), Sanna Marin (FIN), Erna Solberg (NO), Stefan Löfven (SVE) og Katrín Jakobsdóttir (IS): Årets generalforsamling markerer at De forente nasjoner nå feirer 75 år. Behovet for multilateralt samarbeid har aldri vært viktigere for å sikre en bærekraftig og rettferdig fremtid for alle. Økt polarisering innad i og mellom stater er både dypt bekymringsfullt og svært alvorlig. Det blir stadig tydeligere at progressive land må føre an og ta større ansvar for å beskytte det multilaterale systemet. De nordiske landene ønsker å jobbe tettere sammen innenfor FN, og vi er rede til å ta ansvar sammen med EU og andre likesinnede aktører fra hele verden.

Dette bør få Norge til å reagere (amazonas/handel)

Dagbladet (meninger) | 18.09.2020

Kommentar av Anna Bjørndal (utenlandssjef i Regnskogfondet): Folkelige initiativer, investorer og sivilsamfunnsorganisasjoner trenger drahjelp fra øverste nivå: Vil Norge stille tydelige krav til Brasil om hva som må til før vi kan ratifisere vår handelsavtale med Brasil og nabolandene i Mercosur, slik de brasilianske organisasjonene ber om? Vil Norge signalisere til OECD at organisasjonen ikke bør starte medlemskapsforhandlinger med Brasil nå, så lenge avskogingen fortsetter?