Faglig debattmøte på Institutt for samfunnsforskning

18 år - hva nå? Barnemigranters rettigheter etter fylte 18
Fredag 12. september kl. 14 Hva skjer med barnemigranters rettigheter når de fyller 18? I Norge har regjeringen nylig vedtatt et nytt innstrammingstiltak i asylpolitikken der enslige mindreårige søkere over 16 år kan sendes ut av landet når de blir myndige. Dette er allerede praksis i for eksempel Storbritannia. Hva betyr denne og andre juridiske endringer i status fra barn til voksen for barnemigranter? Mens de tidligere har vært beskyttet gjennom sin status som barn, betyr det å fylle 18 at ulike rettigheter og stønadsordninger opphører. Et forskerpanel satt sammen av forskere fra USA, Spania, Storbritannia, Sverige og Norge, samt representanter fra organisasjoner vil delta i et debattmøte om konsekvensene av å bli myndig for barnemigranter. Hvilke konsekvenser innebærer tap av oppholdstillatelse når barnemigranter blir 18 år? Hvilke erfaringer finnes fra andre land? Vi vil også ta opp situasjonen til unge udokumenterte migranter. Hva slags rettigheter har barn som blir født av udokumenterte migrantforeldre? Hva betyr det for barns rettigheter hvis deres foreldre er udokumenterte? Hva innebærer det at barn og voksne innenfor samme migrantfamilie kan ha ulike statuser og rettigheter i forhold til medborgerskap? Hvilke erfaringer er det med aldersundersøkelse for enslige mindreårige? Deltakere: Prof. Jacqueline Bhabha, Harward University, USA, Prof. Silvia Carrasco, Universitat Autónoma de Barcelona, prof. Johanna Schiratzki, Universitet i Stockholm, forsker Claire Mock, NAKMI, forsker Cecilie Øien, Universitetet i Oslo, forsker Monica F. Aarset, ISF, og representanter fra Redd Barna mfl.. Det vil bli korte innlegg med mulighet for kommentarer og spørsmål fra salen. Tid og sted: Fredag 12. september kl. 14.00 - 15.30 Institutt for samfunnsforskning, Munthesgate 31 0260 Oslo tlf. 23086100 Påmelding: Monica F. Aarset 23086138 mfa@samfunnsforskning.no