Endagskonferanse om barn og klima

I forbindelse med GECHS-konferansen, Human Security in an Era of Global Change, inviterer Children in a Changing Climate til endagskonferanse om barn og klima.

Se vedlagte program og invitasjon, samt bakgrunn for fagdagen.

Arrangørene legger til rette for dialog mellom klimaforskere og forskere med barn som fagfelt. Hvordan kan man best dra nytte av hverandres kompetanse for å øke fokus på barn i klimaforskning og -politikk?

Påmelding skjer via GECHS sine hjemmesider: http://www.iss.uio.no/gechs

Mer om arrangørene:
Children in a Changing Climate: http://www.childreninachangingclimate.org/  GECHS: http://www.gechs.org/