Søk i E-biblioteket

E-biblioteket inneholder over 2000  lenker til temasider, dokumenter og nettsteder. De fleste av disse er på norsk. Her finner man artikler fra blant annet NUPI sitt Hvor hender det og Bistandsaktuelt, samt temasider og digitale publikasjoner fra Norad, Redd Barna, Flyktninghjelpen, UD og mange andre norske nord-sør aktører.

Velg land eller tema

Geografi

Ved et søk på land eller sted velger du verdensdel og deretter land eller område. Det er mulig å avgrense søket med tema etter det første søket.

Språk

Tema

Ved søk på tema er der mulig å avgrense søket ved hjelp av flere undertema etter det første søket.


Søk