E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

Nord-sør
feil!359613

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (17)

FN-sambandet: Statistikk

På FN-sambandet sitt nettsted får du tilgang til statistikk på ulike områder fra alle land i verden.

norsk

UNDP: Human Development Report

På UNDP-Norge sine nettsider finner du norske sammendrag av de årlige rapportene til FNs utviklingsprogram. Alle rapportene setter søkelys på et aktuelt emne, og inneholder statistikk som beskriver verdens tilstand.

norsk

Norad: Norsk bistand i tall

Hvert år rapporterer Norad om hvor mye penger som gikk til bistand det foregående året, og hvordan de blir fordelt mellom land, organisasjoner, ulike bistandstyper og m.m.

norsk

Social Watch - Social Development Indicators -

Statistikk med en rekke variabler for utvikling og land på Social Watch sitt nettsted.

engelsk

UNESCO Institute for Statistics: Education

På UNESCO sitt institutt for statistikk finner du statistikk om utdanning.

NationMaster.com

Her kan du sammenligne all mulig statistikk og få resultatene presentert i form av tall, grafer eller tabeller.
engelsk

Utenlandsgjeld - Statistikk

Statistikk over stater sin utenlandsgjeld. Data er basert på tall fra verdensbanken.

UNICEF - statistikk

Statististiske indikatorer særlig relatert til barn og helse, befolkningsutvikling og utdanning.

UN Statistics Division

FNs statistikkavdeling. Sidene inneholder emne innganger til statistikkressurser i FN-systemet.

Udviklingstal - Danida

Utviklingsstatistikk fra Danida. Nettstedet inneholder også en kortfattet innføring i utviklingsteori.

SSB - U-hjelps tall fra OECD

Tall fra statististisk sentralbyrå om utgifter til utviklingshjelp i OECD land.
norsk

Human Development Report

Nettversjonen av UNDP sin årlige rapport om verden sin tilstand. Under inngangen statistikk kan en finne de samme omfattende tabeller som i den trykte utgaven.

DAC - Statistikk

Development Assistance Commitee er en del av OECD. På nettsidene finner du informasjon og statistikk om bistand om utvikling sortert etter både land og emner.
engelsk

UNCTAD: MUL og Afrika

Nettside om De Minst Utviklede Landene og Afrika på nettstedet til UNCTAD. Her finner du blant annet en årsrapport om utviklingen i de minst utviklede landene.

Verdensbanken - Open Data

Statistikk sidene til verdensbanken inneholder et vell av data om hvert enkelt land og mange ulike emner.

engelsk

UDI: Statistikk, asylsøkere

Statistikk fra UDI om asylsøkere og flyktninger i Norge.

norsk

RORG-samarbeidet: Statistikk

Her finner du en guide til nettstedet med statistikk og fakta om Nord/sør- og bistandsspørsmål på internett.

norsk