E-bibliotek søk

Du søkte etter

Kategori

feil!359601

Type materiell

Nettressurs

Avgrens søket

Velg verdensdel

Land

Språk

Søk

Søkeresultat (50)

NORAD: Om bistand

På disse sidene finner du informasjon om mål og metoder for norsk utviklingssamarbeid og samarbeidspartnere.

norsk

UNDP - Norge

UNDP sine nordiske sider har informasjon og nyheter om utvikling og bistand på norsk. Det er også mulig å laste ned den norske versjonen av Human Development Report.

norsk

UD: Utviklingssamarbeid

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

Bistandsaktuelt: Utviklingsbransjen

En samling av nyhetsartikler om utviklingsbransjen og bistand i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

RORG-samarbeidet: Utviklingssamarbeid (bistand)

Temasider om bistand på Rorg-samarbeidet sine ressurssider.

norsk

Impact Norway

IMPACT Norways prosjekter reduserer og forebygger unødvendige funksjonshemminger med enkle midler. Vi opererer i vanskelig tilgjengelige områder i utviklingsland, der menneskene er fattige og uten helsetilbud.

norsk

ForUM: Bistand eller butikk

Rapport om norsk næringsliv som bistandsaktør fra ForUM og Kirkens Nødhjelp

norsk

Norsk Folkehjelp: Norsk ulikhetspolitikk - åtte skritt i feil retning

Rapport fra Norsk Folkehjelp om regjeringens utviklingsstrategi i perioden 2013- 2017, og hva som blir gjort for å bekjempe ulikhet.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Norad: Tusenårsmålene

Temaside om Tusenårsmålene på nettsidene til Norad.

norsk

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

NORAD: Menneskerettigheter

Temasider om bistand og Menneskerettigheter på NORAD sitt nettsted.

Norad: Norsk bistand i tall

Hvert år rapporterer Norad om hvor mye penger som gikk til bistand det foregående året, og hvordan de blir fordelt mellom land, organisasjoner, ulike bistandstyper og m.m.

norsk

NORAD: Næringsutvikling og sysselsetting

Temasider om næringsutvikling på NORAD sitt nettsted.

ELDIS - Bistand og gjeld

ELDIS er en forskningsrelatert nettportal på British Institute of development Studies sitt nettsted. På sidene om bistand og utenlands gjeld finner du nyheter, rapporter og lenker til nettsteder.

engelsk

OECD -DAC

DAC er OECD sin avdeling for spørsmål som angår medlemslandene sitt utviklingssamarbeid.

Danida i skolen

Danida sin hjemmeside for barn og unge om utviklingsland.
dansk

USAID

USA sin offentlige bistandsorgansiasjon med informasjon og USA sin bistand, politikk, land og emner knyttet til bistand.
engelsk

UNDP

FN`s utviklingsprogram (United Nations Development Programme) er det ledende organ innen FN for finansiering og koordinering av det multilaterale faglige samarbeidet. Prioriterte områder er bl.a. fattigdomsbekjempelse.

Udviklingstal - Danida

Utviklingsstatistikk fra Danida. Nettstedet inneholder også en kortfattet innføring i utviklingsteori.

SSB - U-hjelps tall fra OECD

Tall fra statististisk sentralbyrå om utgifter til utviklingshjelp i OECD land.
norsk

Sida

Styrelsen for Internationellt Utvecklingssamarbete i Sverige.
svensk

Grameen: Banking for the Poor

Grameen bank er bygget på et system hvor en gir lån/mikrokreditt til fattige entreprenører i utviklingsland.

Danida

Nettstedet til Danida, Dansk internasjonal utviklingsbistand.
dansk

DAC - Statistikk

Development Assistance Commitee er en del av OECD. På nettsidene finner du informasjon og statistikk om bistand om utvikling sortert etter både land og emner.
engelsk

NORAD: Kvinner og likestilling

Informasjon om kvinners rettigheter og likestilling i bistandsarbeidet på nettstedet til NORAD.

NORAD: Helse

Temasider om helse, aids og bistand og utvikling på nettstedet til NORAD.

NORAGRIC: Humanitarian Policy and Practice in a Changing Climate

Rapport om klimaendringene sine konsekvenser for bistand og humanitært arbeid.

engelsk

NORAD: Utdanning

Om bistand til langsiktig kunnskapsutvikling og kompetansebygging i utviklingsland gjennom støtte til forskning og utdanning på NORAD sitt nettsted.

Norad: Korrupsjon

Temasider om korrupsjon på NORAD sitt nettsted. Bakgrunnsinformasjon om korrupsjon og korrupsjonsbekjempelse.


Bistandsaktuelt: Afrika

Artikler om Afrika sortert etter ulike land i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

Bistandsaktuelt: Asia og Oceania

Artikler om Asia og land i Asia i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

norsk

CMI: Aid

Engelskspråklig temaside fra CMI om bistand. Her finner du forskningsrapporter og informasjon om prosjektene til Chr Michelsens institutt.

engelsk

Norad: Indonesia

Indonesia er et av Norges utviklingssamarbeidsland. På denne siden finner du fakta om norsk bistand til landet, og lenke til mer informasjon på Norad sine nettsider.

norsk

Norad: Ghana

Ghana er et av Norges utviklingssamarbeidsland. På denne siden finner du fakta om norsk bistand til landet, og lenke til mer informasjon på Norad sine nettsider.

norsk

Norad: Den demokratiske republikken Kongo

DR Kongo er et av Norges samarbeidsland. På denne siden finner du fakta om norsk bistand til landet, og lenke til mer informasjon på Norad sine nettsider.

norsk

Bistandsaktuelt: Amerika

Artikler om Amerika i Bistandsaktuelt med egne innganger for landene Brasil, Guatemala, Colombia, Haiti og USA.

Norad: Energi

Temaside om energi og bistand på Norad sine nettsider.

norsk

Norad: Klima, miljø og naturressurser

Klima og miljø er hovedsatsingsområder i norsk utviklingspolitikk.

norsk

Frelsesarmeen: Misjon og bistand

Informasjon om Frelsesarmeen sitt arbeid innenfor misjon og bistand.

norsk

Digni: Anti-Corruption - Basic Grassroot Course

Et praktisk Anti-korrupsjons kurs for bistandsvirksomhet med materiell på nettsidene til Digni.

engelsk

NORAD: Norge i verden

Landsidene til NORAD gir en oversikt over Norges samarbeid med 32 av de 114 landene som mottok bilateral bistand i fjor.

norsk

Forut: prosjektland

Forut er en bistandsorganisasjon med særlig oppmerksomhet rettet mot rusproblematikk. Her er en oversikt over landene de har prosjekter i.

norsk

Caritas - Norge

Caritas er den katolske kirke sin hjelpeorganisasjon. Her kan du lese om organisasjonen og prosjektene.

norsk

Norsk Folkehjelp: Rwanda

Artikler og informasjon om Rwanda og Norsk folkehjelp.

norsk

Misjonsalliansen

Misjonsalliansen jobber med lokasamfunnsutvikling, skole, mikrofinans, kirke, vann, funksjonshemmede, helse, hiv/aids og fotball

norsk

Isha

Isha er en organisasjon som jobber med støtte til skolegang for barn i Somalia

norsk

Norsk Folkehjelp: Somalia

Informasjon om Norsk Folkehjelp sitt bistands- og humanitære nedrustning arbeid i Somalia.

norsk

RORG-samarbeidet: Norsk sør-politikk

Temasider om norsk sør-politikk, herunder handel/WTO, u-landsgjeld, oljefondet m.m.