Kalender

På denne siden finner du en samlet oversikt over kurs, konferanser, seminarer m.m. som arrangeres i Norge innenfor feltet nord-sør.

04.
mars
2021
04.
mars
2021
10.
mars
2021

Myanmar after the coup

Arrangør: Asianettverket /Centre for Development and the Environment (SUM)
15.
mars
2021

March 15th: Application deadline - Ph.D. Course: The political ecology of pandemics

Arrangør: Centre for Development and the Environment (SUM)
01.
juni
2021
09.
juni
2021

Monitorering & Evaluering (9.-10. juni)

Arrangør: Trond Botnen
15.
juni
2021
01.
september
2021
13.
oktober
2021

Risikohåndtering (13.-14. oktober)

Arrangør: Trond Botnen
03.
november
2021

One Health Conference Norway 2021

Arrangør: Centre for Global Health

Kurstorget

På Global-Torget kan organisasjoner og kursaktører tilby og etterspørre kurs. Tilbud og etterspørsler etter kurs vil bli lagt på denne nettsiden og postet i et nyhetsbrev med dette formål.Kurs i Norge

Monitorering & Evaluering

(Trond Botnen, 9.-10. juni) Dette kurset fokuserer på hvordan man kan sette indikatorer og resultatmåling inn i et system for monitorering og evaluering for å sikre at data blir nyttiggjort til prosjektstyring og rapportering. Innledningsvis blir det en kort repetisjon av resultatstyring og indikatorer. Hovedfokuset vil deretter være på hvordan utvikle systemer for monitorering som er helhetlige, men ikke så omfattende at de ikke lar seg følge opp i praksis. Forholdet mellom den norske organisasjonen og sør-partnere vil være sentralt fordi det som regel vil være sør-partnere som er ansvarlige for datainnsamling og analyse.

Evalueringsdelen av kurset vil introdusere såkalt «Utilisation-Focused Evaluation (UFE)» som er en modell som sikrere at evalueringer blir nyttige både for oss og sør-partner og ikke bare en pliktøvelse overfor donor. Fokuset er på å planlegge evaluering, skrive Terms of Reference og etterbruk av evaluering, ikke på selv å gjennomføre evalueringen.

Kurset vil inneholde mye gruppearbeid og øvelser for å gi deltakerne praktiske ferdigheter de kan bruke i egen organisasjon i etterkant.

Kurset varer fra kl. 9-16 begge dager.

MER INFORMASJON HER

Godt styresett og anti-korrupsjonsarbeid

(Trond Botnen,1.-2. september) Dette er et innovativt kurs utviklet i samarbeid med ICNC (International Center on Nonviolent Conflict, ICNC) i Washington DC. Det er basert på forskning og praksis med grasrotaktivister som utvikler strategier, taktikk og kampanjer for å bekjempe korrupsjon og fremme godt styresett. Tradisjonelt har mye av oppmerksomheten vært på ovenfra-og-ned initiativ med fokus på lovgivning og institusjonelle mekanismer på internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå. Grasrottilnærminger har blitt oversett og undervurdert. Dette er i ferd med å endre seg, ettersom grasrotbevegelser og “people power” viser seg å være et effektivt alternativ så vel som komplementært til ovenfra-og-ned tilnærminger.

Kurset vil gi empiriske eksempler og case-studier om hvordan og hvorfor ikkevoldelige bevegelser og grasrotmobilisering lykkes med å fremme systemer som er transparente og gir godt styresett. Vi vil også bruke mye tid på å reflektere over hvordan denne kunnskapen er relevant for norske bistandsorganisasjoner og deres partnere i Sør. Til slutt vil vi se på hvordan kurset kan følges opp slik at deltakerne kan anvende kunnskapen og perspektivene fra kurset I sitt arbeid og støtte deres partnere.

Kurset varer fra kl. 9-16 begge dager.

MER INFORMASJON HER

Risikohåndtering

(Trond Botnen, 13.-14. oktober) Norad og andre donorer stiller stadig strengere krav til system for risikohåndtering. Samtidig har Covid-19 pandemien gitt oss en påminnelse om at uventete hendelser kan gjøre selv den beste plan utdatert. Dette kurset gir en introduksjon til risikohåndtering i bistandsprosjekter.

Kurset tar utgangspunkt i ISO 31000 om risikohåndtering og ser på hvordan dette kan tilpasses bistand. Det ser på hvordan systemer for dette kan integreres i organisasjonens eksisterende rutiner, hvordan ansvar kan internt og i samarbeid med partnere i sør. De ulike fasene i risikohåndtering vil bli dekket, som risikoidentifikasjon, -analyse og –behandling/reduksjon. Eksempler på hvordan man kan bygge opp risikomatriser/-registre vil bli introdusert og det vil gjennom kurse bli gitt praktiske gruppeoppgaver for å trene på bruk av teorien i praksis.

Kurset vil både se på risiko for at eksterne og interne hendelser skader resultatoppnåelse, og at prosjektet i seg selv medfører risiko for skade på andre (Do No Harm).

Kurset er mest tilpasset små og mellomstore bistandsorganisasjoner som ikke allerede har avansert system for risikohåndtering.

MER INFORMASJON HER

Achieving the SDGs: Global goals and national interests

Gratis og åpent online-kurs fra Senter for Utvikling og Miljø (SUM):

This course explores the contested nature of the sustainable development discourse and highlights the core features of the 2030 Agenda. What is the added value of international goal-setting and how does the international community justify the ambitious SDGs?

With the help of case studies from Malawi, Rwanda, India, and China, we examine how and to what extent the global development agenda has been operationalized at national and local levels. We also discuss a set of promising practices and identify the most critical challenges ahead, including the need for a greater focus on addressing the politics of the sustainable development agenda.

This free and open online course is based on a module offered at the University of Oslo in January 2020.

What Works? Promising Practices in International Development

Gratis og åpent online-kurs fra Senter for Utvikling og Miljø (SUM): What Works offers a range of perspectives and examples of development projects and programs that are making a difference in the lives of people living in poverty. It identifies a set of factors that have helped development policies achieve greater impact on the ground. What Works was offered in 2015 as Norway's first international Massive Open Online Course (MOOC). The MOOC – blended with a regular teaching module at the University of Oslo in 2015, 2017 and 2018 – has attracted over 12000 students in 150 countries.

Kurs utenfor Norge

Managing the project cycle

(BOND 22. februar - 5. mars) Find out all you need to know about how to plan, run and manage an international development project, with a specific focus on the practical planning and implementation phases.

Powerful storytelling and ethical content gathering

(BOND 4. - 11. mars) Learn how to source, create and share compelling stories from your programmes ethically and respectfully.

Monitoring and Evaluation Systems Advanced Online Course

(INTRAC 4. - 31. mars) Are you interested in strengthening the monitoring and evaluation (M & E) processes and practices within your organisation so that high quality information is collected and shared to enable learning and accountability? INTRAC’s new online course on Monitoring and Evaluation Systems aims to provide participants with the knowledge and skills to be able to develop an effective M&E system for your project, programme or organisation.