Kalender

På denne siden finner du en samlet oversikt over kurs, konferanser, seminarer m.m. som arrangeres i Norge innenfor feltet nord-sør.

05.
oktober
2020
08.
oktober
2020

Book talk: The making of land, and the making of India

Arrangør: Centre for Development and the Environment (SUM)
08.
oktober
2020
12.
oktober
2020

Internasjonal Uke- 12-23 oktober

Arrangør: Operasjon Dagsverk
14.
oktober
2020
16.
oktober
2020
20.
oktober
2020

Global Investors Making Transparency Possible

Arrangør: PWYP Norway med flere
21.
oktober
2020

Making Transparency Possible 2020 - Follow the money

Arrangør: Publish What You Pay Norway
21.
oktober
2020
23.
oktober
2020
29.
oktober
2020

OD-dagen 29. oktober

Arrangør: Operasjon Dagsverk

Kurstorget

På Global-Torget kan organisasjoner og kursaktører tilby og etterspørre kurs. Tilbud og etterspørsler etter kurs vil bli lagt på denne nettsiden og postet i et nyhetsbrev med dette formål.Kurs i Norge

Merverdi: kapasitetsbygging av partner i Sør

(16. - 17. september) Det blir stadig sterkere fokus på hvilken merverdi norske organisasjoner kan gi til sine partnere, og kapasitetsbygging er en viktig måte å gi merverdi på. Dette todagerskurset er et grunnkurs i kapasitetsbygging av Sørpartner. Det tar utgangspunkt i prinsipper for likverdig partnerskap, ulike typer kapasitet og ulike roller og metoder for kapasitetsbygging. Kurset introduserer også konkrete verktøy for vurdering av eksisterende kapasitet hos Sør-partner og resultatmåling av kapasitetsbygging.

Tilnærmingene og verktøyene som blir presentert er alle basert på deltakende metoder slik at Sør-partner er en del av prosessen fra A til Å og bidrar aktivt til analyse, utforming av planer og måling av resultater. Kursleder har benyttet vertktøyene i Sierra Leone og vil dele erfaringer fra den prosessen.

Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

Mer informasjon, priser og betingelser HER.

Results-Based Management: LFA, OM & TOC

(14. - 15. oktober) Dette todagerskurset gir en rask innføring i tre ulike verktøy for Results-Based Management (RBM) og avslutter med å se på hvordan de alle kan tilpasses Norads søknads– og rapporteringsformater. Logical Framework Approach (LFA) er det mest brukte verktøyet, og det Norad baserer sine maler på. Kurset gir en rask innføring i hovedelementene i dette, med vekt på analysene som går forut for oppbygging av LFA-matrisen (logframe).

Outcome Mapping (OM) har blitt mer kjent internasjonalt de siste årene, og egner seg bedre enn LFA for programmer som fokuserer mer på advocacy og empowerment enn på service delivery. Hovedstegene i OM vil bli forklart og utprøvd. Theory of Change (ToC) er nå også en del av Norads maler (de spør om tiltakets endringsteori), og kurset gir en innføring i bruk av ToC både på organisasjonsnivå og program-/prosjektnivå.

Siste del av kurset gir en sammenligning av styrker og svakheter for de tre verktøyene og hvordan de kan kombineres. Vi vil også se på hvordan det som kommer ut av en OM- eller ToC-prosess kan tilpasses LFA-baserte resultatrammeverk slik at krav fra Norad og andre donorer kan oppfylles.

Kurset er beregnet på begynnere som ikke har erfaring med disse metodene fra før, og som ønsker en første innføring.

Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

Mer informasjon, priser og betingelser HER.

Achieving the SDGs: Global goals and national interests

Gratis og åpent online-kurs fra Senter for Utvikling og Miljø (SUM):

This course explores the contested nature of the sustainable development discourse and highlights the core features of the 2030 Agenda. What is the added value of international goal-setting and how does the international community justify the ambitious SDGs?

With the help of case studies from Malawi, Rwanda, India, and China, we examine how and to what extent the global development agenda has been operationalized at national and local levels. We also discuss a set of promising practices and identify the most critical challenges ahead, including the need for a greater focus on addressing the politics of the sustainable development agenda.

This free and open online course is based on a module offered at the University of Oslo in January 2020.

What Works? Promising Practices in International Development

Gratis og åpent online-kurs fra Senter for Utvikling og Miljø (SUM): What Works offers a range of perspectives and examples of development projects and programs that are making a difference in the lives of people living in poverty. It identifies a set of factors that have helped development policies achieve greater impact on the ground. What Works was offered in 2015 as Norway's first international Massive Open Online Course (MOOC). The MOOC – blended with a regular teaching module at the University of Oslo in 2015, 2017 and 2018 – has attracted over 12000 students in 150 countries.

Kurs utenfor Norge

Project Management (Project DPro Foundation) Certification

(BOND 12. - 16. oktober) This programme enables you to achieve an internationally recognised project management qualification tailored to the international development and humanitarian sectors.