Etisk handel i dag og i morgen – veien til en bærekraftig fremtid?

Etisk handel Norge markerer sine første 20 år 21. oktober 2020. I dag jobber 8 millioner arbeidere i våre medlemsbedrifters leverandørkjeder. Hvordan har etisk handel påvirket disse arbeiderne? Har verden tatt et steg i riktig retning ved hjelp av etisk handel? Kan etisk handel være en nøkkel til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål? Dette er noen av flere temaer som vil bli belyst og debattert på årets konferanse 21. oktober. Meld deg på innen 30. september og få Early bird-pris.

Start: 2020.10.21 09:30
Arrangør: Etisk Handel