Handel, valuta og gjeld – krefter og trender i verdensøkonomiens utvikling

Erling Røed Larsen sveiper over verdensøkonomien og kommenterer tilstanden ved å se på handelshindringer, valutasvingninger og gjeldsoppbygging. Han gir en kort statusrapport over situasjonen i USA, Europa og Kina. Deretter går han inn på de store mekanismene som preger verdensøkonomien i dag, og går i dybden på fenomen som winner-takes-all, stordriftsfordeler og nettverksøkonomier. Til slutt løfter han blikket og ser framover.

Start: 2019.12.02 12:00
Arrangør: Polyteknisk Forening