Indikatorer og resultatmåling (25.-26. mars)

Dette kurset er et grunnkurs i hvordan måle resultater ved hjelp av indikatorer. Kurset begynner med en rask repetisjon av resultatkjeden og LFA (Logical Framework Approach) med vekt på hvordan skjelne mellom de ulike resultatnivåene (output-outcome-impact). Deretter ser vi på hvordan man kan utvikle indikatorer på de tre nivåene, med vekt på outcome-nivået. Vi ser på ulike typer indikatorer og diskuterer utfordringer med indikatorer i ulike typer prosjekter, bl.a. advocacy, empowerment, service delivery og capacity-building.

Vi drøfter hvordan indikatorer kan utvikles i samarbeid med sør-partner og utfordringer med å samle inn og analysere indikatordata. Kurset vil være basert på deltakende, erfaringsorientert metodikk og én organisasjon vil presentere sitt arbeid med indikatorer. Kurset vil inneholde mye gruppearbeid og øvelser for å gi deltakerne praktiske ferdigheter de kan bruke i egen organisasjon i etterkant.

Kurset varer fra kl. 9-16 begge dager. MER INFORMASJON HER


Kurset ble også holdt i 2018 og fikk da scoren 4,67 av 5 mulige poeng i deltakerevalueringen. Siden tilbakemeldingene var så overveldende positive vil kurset bli holdt uten store endringer i år.

Start: 2020.03.25 09:00
Arrangør: Trond Botnen