Internasjonal Uke- 12-23 oktober

Internasjonal Uke er Operasjon Dagsverks informasjonskampanje. Under Internasjonal Uke lærer elever i hele Norge om globale utviklingstemaer, og hvordan verden henger sammen.

Flere millioner har rømt fra alt de eier i Sør-Sudan; fra alt de kjenner, fra menn med gevær, til et fremmed land, Uganda, hvor en leir blir deres nye hjem. Mange unge har opplevd forferdelige ting, og sliter med vanskelige tanker. OD 2020 skal støtte ungdom på flukt fra Sør-Sudan med opplæring i hygiene, lesing, skriving og yrkesfag, i skaping av trygge fellesskap, og bearbeiding av traumer. Ved å delta på årets Internasjonal Uke kan elever i hele Norge lære mer om ungdom på flukt og situasjonen i Uganda, og bli inspirert til å gjøre en forskjell i verden.

Bruk årets IU til å sette global urettferdighet i sammenheng med undervisningen! På od.no finnes både oppgaver, øvelser, filmer, Kahoot og aksjoner som engasjerer og stimulerer til kritisk tenking. Alt er i tråd med kompetansemålene til de ulike fagene, og er satt i sammenheng med FNs bærekraftsmål.

Les mer om OD, Internasjonal Uke og årets prosjekt på www.od.no

Start: 2020.10.12 08:00
Arrangør: Operasjon Dagsverk