Internasjonal Uke 12-25 oktober

Internasjonal Uke er Operasjon Dagsverks informasjonskampanje. Under Internasjonal Uke lærer elever i hele Norge om globale utviklingstemaer, og hvordan verden henger sammen. 

40 000 barn og unge jobber i gruver i Kongo for å utvinne mineralene som er i vår elektronikk. Væpnede grupper kontrollerer mange av gruvene, og halvparten av disse soldatene er ungdom under 18 år. Mange står utenfor skolesystemet, og mange bearbeider traumatiske opplevelser. Årets OD skal støtte 15 000 ungdommer sin kamp for en bedre fremtid uten slavearbeid, vold og utrygghet. Ved å delta på årets Internasjonal Uke kan elever i hele Norge lære mer om situasjonen i Kongo, og bli inspirert til å gjøre en forskjell i verden.

Bruk årets IU til å sette global urettferdighet i sammenheng med undervisningen! På od.no finnes både oppgaver, øvelser, filmer, Kahoot og aksjoner som engasjerer og stimulerer til kritisk tenking. Alt er i tråd med kompetansemålene til de ulike fagene, og er satt i sammenheng med FNs bærekraftsmål.

Les mer om OD, Internasjonal Uke og årets prosjekt på od.no 

Start: 2019.10.12 08:00
Arrangør: OD