Kurssamling i ikke-formell læring på minne- og læringssenteret Utøya 28. november – 1. desember

Arbeider du med barn og unge? Ønsker du opplæring i konkrete, praktiske verktøy til å engasjere ungdom i demokrati og menneskerettigheter? Meld deg på kurssamling på Utøya 28. november - 1. desember. 

Det Europeiske Wergelandsenteret, Ungdom og Fritid og Utøya inviterer deg som arbeider med barn og unge til en kurssamling i ikke-formell læring på minne- og læringssenteret Utøya 28. november – 1. desember

Målet er å gi deltakerne kompetanse til å legge til rette for opplæring rettet mot barn og unge i demokratisk medborgerskap og menneskerettigheter.

 

Vi søker deltakere som:

  • jobber med barn og ungdom i sitt lokalmiljø, for eksempel gjennom fritidsklubber, lokale foreninger eller organisasjoner, kommunale ungdomsråd eller andre medvirkningsorgan for ungdom.
  • vil ha opplæring i konkrete, praktiske verktøy som kan brukes for å engasjere ungdom.
  • er motivert til å videreformidle det du har lært til andre på din fritidsklubb, organisasjon, ungdomsråd eller på andre relevante arenaer.


Etter kurssamlingen har deltakerne:

  • Økt kompetanse til å undervise ungdom om, gjennom og for menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap
  • Kjennskap til ulike metoder innenfor ikke-formell læring
  • Kompetanse til å gjennomføre opplæring med ungdom om 22. juli og demokratisk medborgerskap

 

Kurssamlingen er nasjonal og gratis. Reise og opphold dekkes av arrangørene.

Søknadsfrist er 3. november, og mer informasjon og søknadsskjema via denne lenken:
http://nor.theewc.org/Content/Hjem/Nyheter/Kurssamling-i-ikke-formell-laering-for-deg-som-jobber-med-barn-og-unge?fbclid=IwAR03Cf_BzotfL7vG_SHwdMnaFoDEpx_U-OoEOfzeHH9JgDZQ4U0niuRUy2k

Start: 2019.11.28 09:00
Arrangør: Det Europeiske Wergelandsenteret, Utøya og Ungdom og Fritid