LANSERING AV RAPPORTEN "TORTURERT OG GLEMT?"

RØDE KORS INVITERER TIL LANSERING AV RAPPORTEN TORTURERT OG GLEMT? Identifisering og rehabilitering av torturutsatte i Norge

Hvordan blir torturutsatte fanget opp av hjelpeapparatet i Norge? Blir deres behov ivaretatt og fulgt opp? Er behandlingstilbudet som gis godt nok? Og hvordan fungerer rehabilitering av torturutsatte i andre land?

Innledere:
• Jens Modvig, leder for FNs torturkomite (CAT)
• Anne Grethe Erlandsen (H), statssekretær, Helseog omsorgsdepartementet
• Nora Sveaas, Professor emeritus, Universitetet i Oslo
• Bernt Apeland, Generalsekretær i Røde Kors

PÅMELDING HER

SE INVITASJON I PDF HER

Start: 2020.02.27 08:30
Arrangør: Røde Kors