Monitorering & Evaluering (9.-10. juni)

Dette kurset fokuserer på hvordan man kan sette indikatorer og resultatmåling inn i et system for monitorering og evaluering for å sikre at data blir nyttiggjort til prosjektstyring og rapportering. Innledningsvis blir det en kort repetisjon av resultatstyring og indikatorer. Hovedfokuset vil deretter være på hvordan utvikle systemer for monitorering som er helhetlige, men ikke så omfattende at de ikke lar seg følge opp i praksis. Forholdet mellom den norske organisasjonen og sør-partnere vil være sentralt fordi det som regel vil være sør-partnere som er ansvarlige for datainnsamling og analyse.

Evalueringsdelen av kurset vil introdusere såkalt «Utilisation-Focused Evaluation (UFE)» som er en modell som sikrere at evalueringer blir nyttige både for oss og sør-partner og ikke bare en pliktøvelse overfor donor. Fokuset er på å planlegge evaluering, skrive Terms of Reference og etterbruk av evaluering, ikke på selv å gjennomføre evalueringen.

Kurset vil inneholde mye gruppearbeid og øvelser for å gi deltakerne praktiske ferdigheter de kan bruke i egen organisasjon i etterkant.

Kurset varer fra kl. 9-16 begge dager.

MER INFORMASJON HER

Kurset ble også holdt høsten 2019 og fikk da scoren 4,67 av 5 mulige poeng i deltakerevalueringen. Siden tilbakemeldingene var så overveldende positive vil kurset bli holdt uten store endringer i år.

Start: 2021.06.09 09:00
Arrangør: Trond Botnen