Noradkonferansen 2019: Digitalisering og utvikling

Digitalisering åpner for store muligheter, også i utviklingspolitikken. Det kan være et viktig virkemiddel for fattige land til å hoppe over utviklingstrinn mange rike land har gått gjennom.

Årets konferanse belyser utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering og utvikling:

  • Digital inkludering – hvordan får verdens fattige tilgang til internett
  • Digitale fellesgoder – hvordan åpne, digitale løsninger bidrar i kampen mot klimaendringer og til bedre helse og utdanning
  • Rettigheter og demokratisering – hva har det å si at myndigheter skrur av internett eller bruker dine personlige data mot deg?
  • Ny teknologi - hvordan kan fattige land bruke digitale teknologier til raskere utvikling
Start: 2019.12.11 09:00
Arrangør: NORAD