Rapportlansering: Moderne slaveri- bruker vi feil begrep?

Nå er det over ett år siden regjeringen gjennom Granavolden-plattformen varslet en styrket innsats mot moderne slaveri.

Fordi 150 millioner kroner er øremerket denne innsatsen, mener vi i lightup at det er essensielt å løfte frem en debatt om begrepsforståelse når det kommer til 'moderne slaveri'. Dersom vi virkelig skal kunne få til gode strukturelle tiltak mot utnyttelse, og dersom innsatsen skal være samlet og helhetlig på tvers av aktører på feltet, mener vi at en slik debatt trengs!

Hva menes med 'moderne slaveri'? Hva er "moderne" med grov utnyttelse av mennesker og barn? Er begrepet et synonym på begrepet menneskehandel? Påvirker valget av begrep vår forståelse av fenomenet, og vårt syn på hvilken innsats som er nødvendig? Hva er styrker og svakheter med de ulike begrepene? Hvilke forventninger finnes til det nye bistandsprogrammet som skal lanseres?

Vi i lightup inviterer til lansering av vår helt ferske rapport som drøfter nettopp disse spørsmålene! Rapporten tar blant annet ulike norske bistandsaktørers oppfatning av begrepene, og under lanseringen vil interessante funn i rapporten presenteres og drøftes.

Vi håper DU vil komme, og at du tipser venner, kjente og kollegaer som dette kan være interessant for!

// Sted: Melahuset
// Tid: Mandag 24. februar 08.30-09.45.
// Påmelding: Sett deg på attending, så er du velkommen!
// Program: Fremleggelse av rapporten og panelsamtale med et spennende og sammensatt panel!

Paneldeltakere:
- Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein
- Mildrid Mikkelsen, leder i ROSA
- Anette Brunovskis, forsker på migrasjon og menneskehandel ved Fafo
- Alexander Fossen Lange, Internasjonal leder i Sosialistisk Ungdom
- Amalie Gunnufsen, sentralstyremedlem og leder for det internasjonalt arbeid i Unge Høyre
- Petra Kjellen Brooke, koordinator for Frelsesarmeens arbeid mot menneskehandel og moderne slaveri
- Regina Lee Jones, prosjektkoordinator for ECPAT/ Forumet Usynlige Barn.


Det blir enkel servering av kaffe og bakverk.

Start: 2020.02.24 08:30
Arrangør: Lightup Norway