Redningsoperasjoner i Middelhavet: en pull-faktor?

Bidrar redningsoperasjoner i Middelhavet til at stadig flere tar den farefulle sjøveien mot Europa? Denne antakelsen, ofte kalt «pull-faktor», har igjen preget nyhetsbildet de siste par månedene.

Start: 2019.11.25 11:30
Arrangør: PRIO