Results-Based Management: LFA, OM & TOC (14. - 15. oktober)

Dette todagerskurset gir en rask innføring i tre ulike verktøy for Results-Based Management (RBM) og avslutter med å se på hvordan de alle kan tilpasses Norads søknads– og rapporteringsformater. Logical Framework Approach (LFA) er det mest brukte verktøyet, og det Norad baserer sine maler på. Kurset gir en rask innføring i hovedelementene i dette, med vekt på analysene som går forut for oppbygging av LFA-matrisen (logframe). Outcome Mapping (OM) har blitt mer kjent internasjonalt de siste årene, og egner seg bedre enn LFA for programmer som fokuserer mer på advocacy og empowerment enn på service delivery. Hovedstegene i OM vil bli forklart og utprøvd. Theory of Change (ToC) er nå også en del av Norads maler (de spør om tiltakets endringsteori), og kurset gir en innføring i bruk av ToC både på organisasjonsnivå og program-/prosjektnivå.

Siste del av kurset gir en sammenligning av styrker og svakheter for de tre verktøyene og hvordan de kan kombineres. Vi vil også se på hvordan det som kommer ut av en OM- eller ToC-prosess kan tilpasses LFA-baserte resultatrammeverk slik at krav fra Norad og andre donorer kan oppfylles.

Kurset er beregnet på begynnere som ikke har erfaring med disse metodene fra før, og som ønsker en første innføring.

Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

Mer informasjon, priser og betingelser HER.

Start: 2020.10.14 09:00
Arrangør: Trond Botnen