Risikohåndtering (13.-14. oktober)

Norad og andre donorer stiller stadig strengere krav til system for risikohåndtering. Samtidig har Covid-19 pandemien gitt oss en påminnelse om at uventete hendelser kan gjøre selv den beste plan utdatert. Dette kurset gir en introduksjon til risikohåndtering i bistandsprosjekter.

Kurset tar utgangspunkt i ISO 31000 om risikohåndtering og ser på hvordan dette kan tilpasses bistand. Det ser på hvordan systemer for dette kan integreres i organisasjonens eksisterende rutiner, hvordan ansvar kan internt og i samarbeid med partnere i sør. De ulike fasene i risikohåndtering vil bli dekket, som risikoidentifikasjon, -analyse og –behandling/reduksjon. Eksempler på hvordan man kan bygge opp risikomatriser/-registre vil bli introdusert og det vil gjennom kurse bli gitt praktiske gruppeoppgaver for å trene på bruk av teorien i praksis.

Kurset vil både se på risiko for at eksterne og interne hendelser skader resultatoppnåelse, og at prosjektet i seg selv medfører risiko for skade på andre (Do No Harm).

Kurset er mest tilpasset små og mellomstore bistandsorganisasjoner som ikke allerede har avansert system for risikohåndtering.

MER INFORMASJON HER

Start: 2021.10.13 09:00
Arrangør: Trond Botnen