Russlandskonferansen 2019: The Return of Russia – identitet og russisk utenrikspolitikk

I løpet av Putins år ved makten, har Russland gjort et comeback som europeisk stormakt med globale ambisjoner. Hva er Kremls langtidsmål for utenrikspolitikken? Hvordan påvirker det russiske selvbildet denne politikken? Og hvilke implikasjoner kan dette ha for Russlands naboer – Norge inkludert?

Start: 2019.09.05 09:00
Arrangør: NUPI