Seks foredrag mot samtidens historieløshet USAs århundre, det internasjonale bistandssystemet og Kinas framvekst som global aktør

Hvordan ble verden slik den ser ut i dag? I en foredragsserie på Nasjonalbiblioteket i høst trekker professor Terje Tvedt opp noen lange og sentrale linjer i verdenshistorien. Han leder oss gjennom oldtidssivilisasjonene for 5000 år siden, via korstog og oppdagelser fram til den moderne verdens begynnelse og helt opp til vår egen tid.

  – Bakgrunnen for serien er dramatiske forandringer i samtiden som gjør det nødvendig å stille nye spørsmål til verdenshistorien, sier Terje Tvedt.

Tvedt skildrer en kaotisk samtid preget av endringer i maktforholdene mellom Vesten og «resten», særlig mellom Vesten og Kina. Globale migrasjonsbevegelser som endrer både landene de går til og landene de går fra. Religioners økende betydning som mobiliseringsgrunnlag for politisk handling, fra Modis India til Midtøsten og kristenevangelister i Amerika. Klima, bærekraft og dommedagsprofetier.

– Foredragene er basert på den grunnleggende ideen om at fortiden ikke bare former samtiden, men sameksisterer med den. I Norge også, og nå, sier Tvedt. – Serien har som mål å bidra til økt forståelse av en kaotisk samtid ved å se på den, rammet inn av noen lange linjer i verdenshistorien.

Terje Tvedts «Seks foredrag mot samtidens historieløshet» presenteres i samarbeid med Universitetet i Bergen.

– Dette er en ambisiøs foredragsrekke, både i innhold og størrelse. Vi er glade for å kunne samarbeide med Terje Tvedt og Universitetet i Bergen om å formidle historie til et bredt publikum på denne måten, sier programsjef Eline Skaar Kleven.

Foredragsserien starter opp i Nasjonalbiblioteket 30. oktober, og fortsetter hver onsdag til og med 4. desember. Foredragsserien blir strømmet direkte og kan følges over hele landet. Den legges også ut som podkast i etterkant.
 

Begynnelsen
I det første foredraget, 30. oktober, tar Tvedt for seg de første sivilisasjonene som oppsto i Midtøsten og Asia for ca. 5000 år siden. Hvorfor vokste de fram langs elvebredder i dagens Irak, Pakistan og Egypt? Og hvorfor kollapset flere av disse sivilisasjonene, for så å forsvinne ut av historien? Hva kan de fortelle vår samtid?
 

Da Kina og muslimske imperier dominerte
Onsdag 6. november gjør Tvedt et forsøk på å bryte ut av et eurosentrisk syn på historien i en analyse av verden anno 1500. Hvordan var maktforholdene i verden før Columbus’ epokegjørende ferd og «de store oppdagelsene» rundt 1500? Hva var bakgrunnen for at Kina da kunne bli verdens mest utviklede land, og at det islamsk-osmanske riket ble et av verdens mektigste imperier?
 

Den moderne verden
Hvordan framveksten av den moderne verden skjedde, er et av de aller mest studerte spørsmålene i historien – og et av de aller viktigste. For hvordan det besvares, bestemmer hvordan man oppfatter dagens verden. Hvorfor var det Vest-Europa og ikke Kina, Japan, eller Det osmanske imperiet som industrialiserte først? «Vant» Storbritannia på grunn av Vestens enestående kulturelle og religiøse tradisjoner og ideer? Eller skyldtes Vestens evne til å lede resten av verden over i den industrielle æra grådighet, slavehandel og utbytting av andre land og kontinenter? Onsdag 13. november presenterer Terje Tvedt en ny forklaring på den moderne verdens framvekst.


Europeisk kolonialisme
Debatten om europeisk imperialisme er minst like konfliktfylt i dag som for hundre år siden: På den ene siden er kolonialistene blitt sett som sivilisasjonsbærere og som utviklere av tilbakeliggende folkeslag. På den andre siden har de fått rollen som enarmede banditter, utbyttere som bare tok og aldri ga. Dette er temaet for Terje Tvedts foredrag onsdag 20. november, et tema av stor betydning for samtidens forståelse av multikulturalisme og identitetspolitikk.USAs århundre
På 1900-tallet ble verdens tyngdepunkt flyttet til Amerika, som etter hvert ble den eneste supermakten. Det internasjonale bistandssystemet under USAs ledelse skulle erstatte kolonialismen, og bringe den «underutviklede» del av verden inn i moderniteten og under USAs innflytelse.  Mot slutten av det 19. århundret vokste Kina på nytt fram som en global aktør. Onsdag 27. november presenterer Terje Tvedt en analyse av framveksten det internasjonale bistandssystemet og hvordan Kinas fremvekst har endret geopolitikken.

 

Er verden på vei mot stupet?
Dommedagsprofetier og ideer om at sivilisasjoner står foran undergangen, er ikke noe nytt. I tusener av år har mennesket søkt å kontrollere naturen, og slik endret både de økologiske systemene og seg selv. I foredraget 4. desember vil Terje Tvedt foreta «en reise» fra det faraoiske Egypt for 4000 år siden, til keisertidens Rom ca. år 0, til Angkor Wat i Kambodsjas jungel og mayaene i Sør-Amerika rundt 1000-tallet, og til Kina rundt 1800, for å ende i Norge i dag. Hvordan kan de lange linjers økologihistorie kaste lys over dagens klimaspørsmål?

Terje Tvedt er professor i historie og i statsvitenskap, og er nå professor ved institutt for geografi ved Universitetet i Bergen. Tvedt har skrevet flere bestselgende bøker som er oversatt til mange språk. Hans prisbelønte TV-dokumentarer er vist i rundt 150 land. Tvedt har mottatt både Norges forskningsråds formidlingspris, Gullruten og Fritt Ord-prisen.Seks foredrag mot samtidens historieløshet

Onsdag 30. oktober | kl. 19.00–20.30
Begynnelsen: de første sivilisasjonene

 

Onsdag 6. november | kl. 19.00–20.30

Da Kina og muslimske imperier dominerte, og om amerikanske sivilisasjoner som forsvant

 

Onsdag 13. november | kl. 19.00–20.30

Den moderne verdens framvekst. En ny forklaring på hvorfor England «vant» og ikke Kina eller det osmanske riket

 

Onsdag 20. november | kl. 19.00–20.30

Europeisk kolonialisme: en enarmet banditt som aldri ga, eller en bærer av sivilisasjon?

 

Onsdag 27. november | kl. 19.00–20.30

USAs århundre, det internasjonale bistandssystemet og Kinas framvekst som global aktør

 

Onsdag 4. desember | kl. 19.00–20.30

Er verden på vei mot stupet? Om dommedagsprofetier og et økologisk perspektiv på historien
 

Foredragene finner sted på Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo og strømmes direkte på nb.no. Ta kontakt med presseansvarlig for å få reservert en plass i salen. nina.brain@nb.no, mobil: 951 50 912

Start: 2019.11.27 19:00
Arrangør: Nasjonalbiblioteket