Seminar: Fra krise til endring

I en verden full av kriser er vi nødt til å gå sammen for å skape endring, spørsmålet er hvordan. Med gjester fra ulike kontinenter og bevegelser skal vi jobbe sammen, gjennom verksteder, samtaler og foredrag, for å lære av hverandre og finne felles løsninger. I møte med en kriserammet verden er det lett å bli handlingslammet. Samtidig ser vi at folk organiserer seg i ulike bevegelser globalt. Disse vil vi se til for å finne løsningene for vår tid. Arrangementet foregår på engelsk og norsk, og er gratis og åpent for alle interesserte.

Start: 2019.09.21 13:00
Slutt: 2019.09.21 17:00
Varighet: 4 timer
Sted: Melahuset, oslo
Arrangør: Norges Sosiale Forum
Kontaktperson: Maria Refsland
Telefon: +47 94 25 68 15