UTSATT: Årsmøte i Fellesrådet for Afrika

Har du lyst til å være med å bestemme hva Fellesrådet skal arbeide med og ha fokus på det neste året? Brenner du for et spesielt tema? Har du lyst til å lære mer om Fellesrådet, eller bli aktiv i vår organisasjon? Svaret på alle disse spørsmålene = kom på årsmøtet!

Årsmøtet er Fellesrådets øverste organ. Enkeltmedlemmer har møte­-, tale-­ og forslagsrett, samt stemmerett.

Start: 2020.08.27 16:00
Arrangør: Fellesrådet for Afrika