Tema: FN-systemet

Nyheter

control-arms-aktivister.jpg

Arms Trade Treaty viktig for å nå bærekraftsmålene

ForUM | 26.10.2017

En streng regulering av global våpenhandel gjennom FN-avtalen Arms Trade Treaty vil bidra til at FNs bærekraftsmål nås, viser rapport som lanseres i FN i dag.

Dette må bli Regjeringens veikart

FN-sambandet | 18.04.2017

Stortingsmeldingen som skal vise vei for norsk bistandspolitikk de neste årene slår fast at bistand er et viktig politisk verktøy. Men meldingen må vise konkrete tiltak for bærekraftig vekst.

Høyre vil lage nasjonal plan for bærekraftsmålene

ForUM | 21.03.2017

Veldig bra! Det har vi jobbet for lenge. Vi trenger en plan: Vi har ingen planet B, sier Forum for utvikling og miljø.

Før G20-møtet med finansministre

ForUM | 15.03.2017

G20-landene spiller en avgjørende rolle for oppfyllelse av FNs bærekraftsmål og klimaavtalen innen 2030.

- Samstemt politikk en forutsetning for Agenda 2030

RORG-samarbeidet | 19.09.2016

- Med Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål er det ingen grunn til å tro at betydningen av samstemt politikk for utvikling vil avta.

UNEA styrker det globale miljøarbeidet

ForUM | 30.05.2016

Viktige resolusjoner om oppfølging av bærekraftmålene, beskyttelse av korallrev og bekjempelse av marin forsøpling.

Menneskeverdet taper

Digni | 13.04.2016

– Det er sjelden ordene som mangler for å kunne gjøre noe godt, men handlingene, skriver generalsekretær Jørn Lemvik.

FNs bærekraftsmål vedtas 25. september

FN-sambandet | 24.09.2015

Den 25. september lanseres de nye bærekraftsmålene i Oslo. Dette skjer samme dag som FNs 193 medlemsland vedtar 17 nye mål for bærekraftig utvikling, på FNs generalforsamling i New York.

FNs medlemsland er nå enige om de 17 nye bærekraftsmålene

FN-sambandet | 03.08.2015

Natt til mandag 3. august ble FNs medlemsland enige om de nye bærekraftsmålene, til stående applaus i FN i New York.

- Vi er den første generasjonen som kan få bukt med fattigdom, og den siste som har mulighet til å gjøre noe med klimautviklingen. Bærekraftsmålene er løsningen for å få dette til, sier assisterende generalsekretær i FN-sambandet, Rune Arctander.

UNICEF advarer om at millioner av barn kan bli sviktet av de nye bærekraftsmålene

FN-sambandet | 23.06.2015

Millioner av gutter og jenter fra de fattigste familiene vil mest sannsynlig leve i fattigdom, være ute av skolen, lide av kronisk underernæring og dø før de fyller fem år. UNICEF legger frem sin viktigste temperaturmåling på hvordan barn har det rundt om i verden.

1 - 10 av 243
1 2 3 4 5 6 .... 21 22 23 24 25

E-bibliotek

UD: FN

Temaside om FN fra det Norske Utenriksdepartementet.

norsk

UNICEF - Norge

På UNICEF Norge sitt nettsted finner du informasjon om utvikling og barn, og FN sitt arbeid for å hjelpe barn.

UNICEF

FNs barnefond sin fremste oppgave er å forsvare og å fremme barnsrettigheter, og å bistå i planlegging og gjennomføring av tiltak som forbedrer barns livssituasjon, særlig i U-land. 

engelsk

Hvor hender det? Sikkerhetsrådet: Bør Norge få plass?

Hva vil det egentlig si å være et valgt medlem i FNs sikkerhetsråd? Hvor hendet det? 10. mars 2019

norsk

UN: Peace and security

En inngangsportal til sider om fred, sikkerhet og fredsbevaring på FN sitt nettsted. 

Hvor hender det? Internasjonale fredsoperasjoner

I denne artikkelen ser vi på Mali, der konflikten har herja i seks år.  Hvor hender det? 12. mars 2018.

norsk

Internasjonal politikk: FN 70år

Artikler om blant annet FN-systemet, sikkerhetsrådet og fredsoperasjoner i Internasjonal Politikk nr. 2, 2015.

norsk

FN: FNs ungdommsprogram

FN program for å skape aktivitet og øke deltagelse og innflytelse for ungdom i FN og internasjonalt.

engelsk

FN-sambandet: FN-informasjon

På disse sidene finner du informasjon om FN som organisasjon. Hvordan er FN organisert? Hvem jobber med hva? Og hva er FN-reform? - Dette og mye mer finner du svar på under menypunktene til venstre.

FN

Inngangsportalen til FN sine nettsider.

engelsk

Hvor hender det? FN ved et veiskille

Hvor hender det? 12. september 2005

norsk

Hvor hender det? Reform av FN

Hvor hendet det? nr. 6 18. oktober 2010

norsk

FNs høykommissær for flyktninger

Institusjonen har som hovedoppgave å arbeide for at flyktninger under midlertidige opphold i transittland og i deres nye hjemland, gis den beskyttelse og de rettigheter som er nedfelt i internasjonale konvensjoner og avtaler. Nettstedet har bl.a. nyheter og bakgrunnsinformasjon om flyktninge-situasjonen i alle verdens land, inkludert mottakerland. 

Norges FN delegasjon

På nettstedet til Norges FN delegasjon finner du nyheter og informasjon om FN, med vekt på Norges aktiviteter og innsats innenfor FN-systemet.
engelsk

FN: Irak

FN side med nyheter og dokumenter om Irak


engelsk

UNESCO

På FNs organisasjon for utdanning, kultur og vitenskap sitt nettsted finner en bl.a statistikk og dokumenter om de nevnte emnene.

UNDP

FN`s utviklingsprogram (United Nations Development Programme) er det ledende organ innen FN for finansiering og koordinering av det multilaterale faglige samarbeidet. Prioriterte områder er bl.a. fattigdomsbekjempelse.

UN Statistics Division

FNs statistikkavdeling. Sidene inneholder emne innganger til statistikkressurser i FN-systemet.
engelsk

The United Nations: An introduction for Students

En introduksjonstekst med informasjon om FNs historie og oppbygning. Dette finner du på FNs egne undervisningssider.
engelsk

FN-web indeks

Oversikt over de ulike organisasjoner og programmer i FN.
engelsk

UNDP - Nordiske kontor

UNDP sine nordiske sider har informasjon og nyheter om utvikling og bistand på norsk. Det er også mulig å laste ned den norske versjonen av Human Development Report.

norsk