Tema: Det sivile samfunn

Nyheter

SCAC-1-960x661.jpg

Den sosiale krisen og miljøkrisen er koblet sammen

Karibu Foundation | 14.11.2019

Sivilsamfunnet i Chile kritiserer regjerings beslutning om å kansellere COP25 konferansen i Santiago. Sosiale og miljørelaterte spørsmål er sammenkoblede aspekter av den samme krisen, som krever øyeblikkelig handling på både nasjonalt og globalt nivå.

3 - Save the Tigris - ICSSI - MWF.jpg

Vannspørsmål sentralt i arbeidet for bærekraftig fred i ‘Mesopotamia’

Karibu Foundation | 26.04.2019

180 aktivister fra Tyrkia, Irak, Syria, Kurdistan og Iran var samlet i Sulaymaniya i Kurdisk Irak til det de kalte ‘Det første mesopotamiske forum om vann’.

En grønn fremtid – risiko og muligheter

NUPI | 24.03.2017

Det grønne skiftet vil forme fremtidens geopolitikk. NUPI samarbeider med IRENA og universitetene Columbia og Harvard for å undersøke hvordan.

Hvordan få større utviklingseffekt av støtten til sivilsamfunnet?

RORG-samarbeidet | 16.12.2016

Norads resultatrapport 2016 har hovedfokus på resultater av støtte til sivilt samfunn innenfor bistanden. Den virker. - Det er forunderlig at ikke mer av støtten til sivilsamfunnet gis til arbeid som på sikt kan ha større utviklingseffekt enn bistand alene, mener likevel Andrew Kroglund og Knut Hjelleset i RORG-samarbeidet.

Tid for oppfølging av FNs bærekraftsmål (Agenda 2030)

RORG-samarbeidet | 04.07.2016

- Historisk, mente mange da FNs bærekraftsmål ble vedtatt sist høst.

Sivilsamfunnets roller og resultater

RORG-samarbeidet | 29.04.2016

Nylig fikk Forum for utvikling og miljø (ForUM) skryt av UNDP-sjef Helen Clark for sin koordinering av bidrag til utviklingen av FNs nye bærekraftsmål.

Skei Grande: Ikke kutt infostøtten en gang til!

RORG-samarbeidet | 15.12.2015

Utenriksminister Børge Brende (H) og Den blåblå regjeringen har nå to år på rad fått tommelen ned fra Stortinget etter å ha foreslått dramatiske kutt i informasjonsstøtten til organisasjonene.

- Norsk utviklingspolitikk må bli mer samstemt

RORG-samarbeidet | 14.12.2015

- Norsk utviklingspolitikk må bli mer samstemt og mer kraftfull, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da utviklingsbudsjettet for 2016 omsider kunne vedtas på Stortinget sist uke.

Exit informasjonsstøtten?

RORG-samarbeidet | 18.11.2015

- Utviklingsdebatten står i fare, mener en bred allianse av ledere fra ungdomspartiene, herunder Unge Høyre.

FNs bærekraftsmål vedtas 25. september

FN-sambandet | 24.09.2015

Den 25. september lanseres de nye bærekraftsmålene i Oslo. Dette skjer samme dag som FNs 193 medlemsland vedtar 17 nye mål for bærekraftig utvikling, på FNs generalforsamling i New York.

1 - 10 av 37
1 2 3 4

E-bibliotek

Hvor hender det? En verden av mistillit

Statsledere stoler ikke på hverandre og befolkningen stoler hverken på sine myndigheter, eksperter eller tradisjonelle medier. Hvor hender det? 5. september 2018.

norsk

Hvor hender det? Politivold og demonstrasjoner i USA

Dramatiske demonstrasjoner i USA har skapt et globalt engasjement. Men hva er kjernen til protestene? hvor hender det? 20. juli 2020

norsk

LAG: Demokrati og diktatur

Artikler og informasjon om styresett og politisk utvikling i Latin-Amerika på Latin-Amerikagruppene sine nettsider.

norsk

FN: FNs ungdommsprogram

FN program for å skape aktivitet og øke deltagelse og innflytelse for ungdom i FN og internasjonalt.

engelsk

Norad: Demokrati og styresett

Godt styresett og demokrati et hovedsatsingsområde for norsk utviklingspolitikk og bistand, les mer om styresett på Norad sine nettsider.

norsk

RORG-samarbeidet: Frivillige organisasjoner

Temasider med informasjon om lenker om frivillige organisasjoner (NGOs) og det sivile samfunn

Global Policy: NGOs

Temaside på nettstedet Globalpolicy.org. Sidene inneholder bakgrunnsinformasjon og dokumenter om det sivile samfunn og internasjonal politikk.

engelsk

Democratic Governance (UNDP)

FN organisasjon som setter fokus på utviklingsland sin evne til å bygge politiske systemer som tar større hensikt til befolkningens behov. Det legges vekt på folkelig deltagelse, og vekst med rettferdig fordeling. Nettstedet inneholder FN rapporter i fulltekst.

CMI: Governance

Engelskspråklig temaside fra CMI om styresett og politisk institusjoner. Her finner du forskningsrapporter og informasjon om prosjektene til Christian Michelsens institutt.

engelsk