Tema: Minoriteter

Nyheter

1933-asiabibicollage-asianewsogthirteenthree.jpg

"Jeg ble fanatismens fange"

Stefanusalliansen | 04.02.2020

Hvordan kunne jeg noen gang forestille meg at jeg ville bli et globalt symbol i kampen mot religiøs ekstremisme siden jeg bare er en enkel, analfabet, en bonde?

iran-rapport-2019-forside.jpg.png

Slik øker trykket mot kristne i Iran

Stefanusalliansen | 24.01.2020

Kristne i Iran utsettes for trakassering, overvåkning, hatytringer og arrestasjoner, heter det i fersk rapport.

Europa i identitetspolitikkens ekkokamre

RORG-samarbeidet | 15.03.2017

- Det flerkulturelle samfunn har feilet, sa Angela Merkel i 2010. For stadig flere av Europas velgere er dét grunnen til at de vender sosialdemokratiet og den liberale eliten ryggen og slutter opp om nasjonale og populistiske partier.

8. mars 2017: Kvinners rettigheter i revers?

RORG-samarbeidet | 09.03.2017

FNs bærekraftsmål forutsetter økt likestilling og på årets kvinnedag var advarselen fra FNs nye generalsekretær, António Guterres, samstemt med kvinnevegelsens: I disse urolige tider, når vår verden blir mer uforutsigbar og kaotisk, reduseres, begrenses og reverseres kvinners og jenters rettigheter.

Store menneskerettighetsbrudd i Amazonas

Regnskogfondet | 30.09.2013

Økte konflikter om naturressurser og land fører til omfattende brudd på urfolks rettigheter og angrep på menneskerettighetsforkjempere i Amazonas, viser en ny rapport fra Regnskogfondet.

Rombarn mistet hjem og skoleplass i Albania

Redd Barna | 03.06.2011
I en teltleir i utkanten av Tirana bor 90 mennesker fra romfolket etter at hjemmene deres ble tent på og ødelagt. Barna har måttet slutte skolen.
1 - 10 av 6
1

E-bibliotek

Kurdistan.no: Om Kurdistan

Informasjon om Kurdistan på nettsidene til Det norske råd for Kurdernes rettigheter.

norsk

Antirasistisk Senter

Her finner du lenker, artikler og rapporter om rasisme og anti-rasistisk arbeid.

norsk

UDI

På UDI sitt nettsted finner du informasjon for og om asylsøkere og flyktninger. Inneholder temasider om bl.a. flyktninger og asyl, arbeidstillatelser, diskriminering, statsborgerskap og integrering.

MIRA-senteret

Mira-senteret arbeider for at det norske samfunnet skal bli oppmerksomme på kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn Nettstedet har informasjon om emner knyttet til likestilling av minoritetskvinner, som omkjæring, tvangsekteskap og arbeidsmarkedet, samt et faktaark om minoritetskvinner i Norge.

Nativeweb

Nativeweb er en nettportal for urbefolkning fra hele verden. Nettstedet har en database indeksert etter emne, folkegrupper og geografi med mer en 3000 lenker relatert til urbefolkning.
engelsk

Minority Rights Group International

Organisasjonen arbeider for rettighetene til etniske, språklige og religiøse minoriteter. På nettstedet finner en bl.a. nyhetsbrevet Outsider og noen rapporter i elektronisk utgave.
engelsk

Crosspoint, Anti Racism

Magenta er en nederlandsk organisasjon rettet mot anti-diskrimineringsarbeid. De har en lenkesamling innganger til ulike tema og land.

Center for World Indigenous Studies

Senter for studier av verdens urbefolkning (CWIS) er en organisasjon som arbeider for å bedre forståelsen og kunnskapen om kulturen og den sosiale, økonomiske og politiske virkeligheten for urbefolkningsgrupper. Nettstedet inneholder rapporter, artikler og pekere til andre informasjonsressurser.
engelsk

Immigrant institutet

Forsknings- och dokumentationssenter om invandrare, flyktingar og rasism fra Sverige.

UNPO

UNPO er en organisasjon dannet av folkegrupper som ikke er representert i de viktigste intenasjonale fora og institusjoner som f.eks. FN. På sidene finner du bl.a. bakgrunnsinformasjon om de mer enn 50 medlemsgruppene og nasjonene.

UDI: Statistikk, asylsøkere

Statistikk fra UDI om asylsøkere og flyktninger i Norge.

norsk

Ethnologue

I nettversjone av "Ethnologue - Languages of the world", finner en bl.a. en språk indeks med over 39 000 språk og dialekter.

engelsk

Mangfold i arbeidslivet

Informasjon om innvandrere i arbeidslivet kan du finne på nettstedet til Mangfold i Arbeidslivet.