Tema: Internasjonal rett

Nyheter

ILO violence and harassment.jpg

Fire land har ratifisert konvensjonen om vold og trakassering i arbeidslivet

FN-sambandet | 09.03.2020

Konvensjonen er en internasjonal arbeidslivsstandard som ble vedtatt av ILO sommeren 2019. Den anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, også den kjønnsbaserte trakasseringen.

Verden vs. storselskapene

RORG-samarbeidet | 30.06.2014

For snart 20 år siden vakte David Korten internasjonal oppmerksomhet med boka "Når storselskapene styrer verden". - En ny kolonialisme, kalte Eva Joly det i en kronikk i Dagens Næringsliv sist uke. Nå mener imidlertid stadig flere, inkludert IMF og FNs menneskerettighetsråd, at verden må ta grep for å få tilbake noe av styringen.

- Blokaden må ta slutt

Flyktninghjelpen | 30.04.2010
Lidelsene fortsetter i ”barnefengselet” Gaza der befolkningen er avhengig av nødhjelp for å overleve. Flyktninghjelpen ber Norge og det internasjonale samfunnet om å gjøre mer for å få inn forsyninger til det avsperrede området.

Oppmerksomhet rundt overgrep mot aktivister i Vest-Sahara

SAIH | 19.10.2009
Ledende menneskerettighetsaktivister fra Vest-Sahara ble i begynnelsen av oktober utsatt for alvorlige overgrep av marokkanske myndigheter. 18 norske organisasjoner, inkludert alle de politiske ungdomspartiene, ber utenriksminister Jonas Gahr Støre om å protestere.
1 - 10 av 4
1

E-bibliotek

Røde Kors: Internasjonal humanitær rett

Temasider om internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

FN-sambandet: Avtaler og konvensjoner

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.

norsk

Hvor hender det: Folkerett før og under krig

De siste tiårene har det vært en rekke konflikter hvor folkerett og folkerettslige dilemmaer har kommet i fokus. Hvor hender det? 15. september 2014

norsk

Hvor hender det? Folkerett før og under krig.

Hva sier folkeretten om militær maktbruk? Her kan du laste ned Hvor hender det? nr. 17, 14. september 2014

norsk

Hvor hender det? Folkeretten

Folkeretten - en viktig målestokk i internasjonal politikk. Hvor hender det? 16. januar 2017

norsk

Hvor hender det? Hvorfor er norske soldater i Irak?

Hva er grunnen til at det er norske soldater i Irak, og hva sier folkeretten om oppdraget? Hvor hender det? 28. august 2017

norsk

FN-sambandet: Folkerett

FN-sambandet byr på temasider om Internasjonal rett, med særlig fokus på folkeretten.

norsk

UD: Internasjonale menneskerettighetssystemer

Informasjon og oversikt om ulike internasjonale institusjoner som arbeider med menneskerettigheter.

Internasjonal Politikk: Folkeretten og militær intervensjon

Folkeretten er tema for Internasjonal Politikk nr. 1 2014. Blant annet artikler om Folkrettens regler om militær maktbruk og Responsibility to protect i teori og praksis.

Hvor hender det? Ansvar for å beskytte

Staters suverenitet og hensyn til individers sikkerhet og rettigheter. Hvor hender det? 6. november 2006.

UNCITRAL

UNs Comisson on International Trade Law er den juridiske institusjonen i FN som arbeider med internasjonale handelslover. På nettstedet finner du lenker, dokumenter og konvensjoner i fulltekst.

UB: Nettkilder i folkeretten

Fra det juridiske fakultetsbibliotek i Bergen får vi systematisk introduksjon med pekere mot kilder i folkeretten.

International Law

Forsiden for internasjonal lov og rett på nettstedet til FN.

The International Criminal Court

ICC er opprettet for å dømme i alvorlig kriminalitet som angår det internasjonale samfunnet. På nettsidene finner du informasjon om domstolen, saker og situasjonen i relevante områder.

UD: Folkeretten

Temaside om folkeretten fra Utenriksdepartementet.

norsk

Human Rights Watch: Temasider

Her finner du artikler og dokumenter på nettstedet til Human Rights Watch kategorisert under ulike emner.