Tema: Politikk

Nyheter

Advarer mot svartmaling av situasjonen

FN-sambandet | 15.10.2008
Selv om sikkerhetssituasjonen er alvorlig er det viktig å ikke tegne et alt for mørkt bilde av utviklingen i Afghanistan, sa Kai Eide, FNs spesialutsending til Afghanistan, til Sikkerhetsrådet.

Fredsprisen til Ahtisaari

FN-sambandet | 10.10.2008
Arthisaari har blitt tildelt Nobels Fredspris 2008 for sin innsats som fredsforhandler og tilrettelegger gjennom tre tiår.

Fremtidens byer

FN-sambandet | 07.10.2008
Vi lever i en urban tidsalder. Halvparten av verdens befolkning bor i byer, og særlig vokser byene i utviklingsland raskt. Mennesker trekker til byen i håp om å finne arbeid og en sikker fremtid. Den raske urbaniseringen følger med seg store sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer, men også uante og spennende muligheter.

Ecuador kritiserer EU

FN-sambandet | 02.10.2008
Ecuador kritiserer EUs innvandringspolitikk i FNs generalforsamling og mener dette er brudd på menneskers rett til å bevege seg fritt.

Fra vondt til verre i Afghanistan

FN-sambandet | 02.10.2008
I en ny FN-rapport skriver Ban Ki-Moon at den forverrede sikkerhetssituasjonen i Afghanistan hindrer FNs arbeid. FNs generalsekretær ber om at det internasjonale samfunnet gjør virkelighet av sine løfter om støtte til landet.

Internasjonal dag for demokrati

FN-sambandet | 15.09.2008
15 september 2008 markerer FN den første internasjonale dagen for demokrati for å vise støtte til nye eller gjenoppbygde demokratier.

Matkrise og økonomisk nedgang truer FNs tusenårsmål

FN-sambandet | 11.09.2008
Verden har gjort store framskritt på veien for å minske den globale fattigdommen. Nå undergraver stigende priser på mat og olje, dårligere økonomiske tider og mindre bistand denne framgangen. Det blir vanskeligere enn vi trodde å nå FNs tusenårsmål, melder UNDP.

Internasjonal dag for lese- og skriveferdighet

FN-sambandet | 08.09.2008
En av fem voksne - rundt 774 millioner- er analfabeter, og lever uten tilgang til verdens lager av skriftlig kommunikasjon. Syttifire millioner barn går ikke på skolen, og millioner andre ungdommer avslutter skolen uten å oppnå et tilfredsstillende nivå av lese- og skriveferdighet for å kunne delta aktivt i samfunnet.

ICC viser muskler

FN-sambandet | 17.07.2008
Den internasjonale straffedomstolen (ICC) viser muskler med arrestordren på Sudans president Omar Hassan al-Bashir.

Enda en FN-soldat drept i Darfur

FN-sambandet | 17.07.2008
En soldat fra FN og AUs fredsbevarende styrke i Darfur (UNAMID) ble drept i går mens han var på patrulje. For bare en uke siden ble syv andre FN-soldater drept i den herjede regionen.
211 - 220 av 347
19 20 21 22 23 24 .... 31 32 33 34 35

E-bibliotek

Utenriksdepartementet

På nettsidene til UD er det informasjon om ulike emner innenfor internasjonal politikk og Norges utenrikspolitikk

UD: Utviklingssamarbeid

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

UD: FN

Temaside om FN fra det Norske Utenriksdepartementet.

Global Policy Forum

Global Policy Forum har fokus på arbeidet til FN og intenasjonal politikk. Sidene er organisert ved hjelp av emnekategorier som kan knyttes til globalisering.

Hvor hender det? Demokrati under press

Det blir stadig mindre demokrati, og liberale verdier utfordres. - Hvor hender det? 5. september 2018

norsk

Hvor hender det? EU: Kriser, årsaker og muligheter

Hvilke utfordringer står EU ovenfor. Hvor hender det? 27. februar 2017.

Hvor hender det? En verden av mistillit

Statsledere stoler ikke på hverandre og befolkningen stoler hverken på sine myndigheter, eksperter eller tradisjonelle medier. Hvor hender det? 5. september 2018.

norsk

Hvor hender det? Kan demokratier hackes?

Er vår teknologiske hverdag en trussel mot frie og demokratiske valg? Hvor hender det? 9. mai, 2019.

norsk

Røde Kors: Internasjonal humanitær rett

Temasider om internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

Nord-sør-biblioteket: Utfordringer for demokratiet

Hvilke utfordringer står biblioteket ovenfor? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket og finn lenker til mer informasjon her.

norsk

Hvor hender det? Sikkerhetsrådet: Bør Norge få plass?

Hva vil det egentlig si å være et valgt medlem i FNs sikkerhetsråd? Hvor hendet det? 10. mars 2019

norsk

Hvor hender det? Grenseløs kamp mot korona

Det nye koronaviruset har for mange land utløst den største krisen siden andre verdenskrig. Hvorfor er det slik og hva betyr internasjonalt samarbeid for veien ut av krisen? Hvor hender det? 8.april 2020

norsk

Hvor hender det? Demokrati er mer enn valg

Er valg hvert fjerde eller femte år i selv et fullverdig demokrati? Hvor hender det? 18. april 2017.

Hvor hender det? Venezuela: Økonomisk krise og politisk kaos

To presidenter og to ledere for nasjonalforsamlingen. Mislykkede forhandlingsforsøk og en økonomisk, sosial og humanitær krise som har brakt nesten fem millioner mennesker på flukt. Finnes det en løsning for Venezuela? Hvor hender det? 23. januar 2020

norsk

Hvor hender det? Iran - Etter valet i 2009

Iran - kva for ei framtid? Hvor hender det? 16. november 2009.

norsk

UN: Democracy

En generell artikkel om demokrati og en inngangsportal til mer informasjon om demokrati fra FN.

U.S. Dep of State: Country reports on Human Rights

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Hvor hender det? Hva skjer i Venezuela

Hvem er president i Venezuela? Opposisjonspolitiker Juan Guaidó mener det er ham, men Nicolás Maduro, som har vært president de siste seks årene, ser ingen grunn til å gi fra seg makten. Hvor hender det? 22. februar 2019.

norsk

Hvor hender det? Hva skjer i Kina under Xi Jinping?

Xi Jinping ble president i 2013, hvordan skiller politikken seg fra forgjengerenes? Hvor hender det? 23. mars 2015.

norsk

Hvor hender det? Er forholdet mellom USA og Europa svekka?

EU er i krise og USA sin president, Donald Trump, er ingen stor tilhengjar av internasjonalt samarbeid. Raknar det såkalla transatlantiske forholdet? Hvor hender det? 2. april, 2019.

norsk

FN-sambandet: Avtaler og konvensjoner

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.

norsk

Hvor hender det? Iran og USA: Knapt på talefot

Les om forholdet mellom Iran og USA i Hvor hender det? Nr.2, 9. september 2008.

Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket