Tema: Politikk

Nyheter

Verdens befolkningsdag

FN-sambandet | 11.07.2008
Familieplanlegging har vært et kontroversielt politisk tema i alle år. I 1968 slo verdens ledere fast at det er en menneskerett å bestemme når og hvor mange barn en person vil ha. Førti år senere er prevensjon forsatt utilgjengelig for mange hundre millioner mennesker.

Jordbruksområda vert stadig færre

FN-sambandet | 03.07.2008
Ein fjerdedel av verdas befolkning er avhenging av den jorda som vert øydelagd.

Verdens miljøverndag

FN-sambandet | 05.06.2008
Bli kvitt karbonavhengigheten - det er Ban KI-moons budskap til verdens befolkning på miljøverndagen i dag. "Verden er karbonavhengig og det haster med å komme seg ut av avhegigheten", sier han.

Internasjonal uke er åpnet!

FN-sambandet | 04.06.2008
I strålende solskinn ble Internasjonal Uke i Tromsø åpnet med brask og bram i dag. 400 barn, Finn Arve Sørby, Asgeir - sjefen over alle sjefer, FN- filuren og fuglen Flora gjorde åpningen til en fest.

Får FN spille sin rolle i Afghanistan?

FN-sambandet | 02.06.2008
Kai Eide, FNs utsending i Kabul, hevdet på et NUPI-møte i dag at FN nå har bred støtte både nasjonalt og internasjonalt. Men, selv om koordineringsrollen er anerkjent på toppen gjenstår mye på å få systemene under i takt.

Fra kald krig til kald fred

FN-sambandet | 30.05.2008
Har den slutten på den kalde krigen resultert i de endringene vi hadde håpet på? var spørsmålet Hans Blix stilte da han i dag holdt foredrag i Oslo.

WHO skal utarbeide alkoholstrategi

FORUT | 26.05.2008
Det må utarbeides en global strategi for å redusere alkoholskader. Dette vedtok Verdens helseforsamling, årsmøtet til WHO, forrige uke. Gruppen av afrikanske land sto bak resolusjonsforslaget som også var anbefalt fra WHOs styre. Økende alkoholbruk i mange utviklingsland har ført til økt fokus på alkoholskader. Beregninger fra WHO viser at alkohol står for anslagsvis 4,4 prosent av verdens sykdomsbyrde og er den femte største risikofaktoren for helseskader og tidlig død.

Hjertesykdommer og slag hyppigste dødsårsaker

FN-sambandet | 20.05.2008
En ny FN-rapport viser at hjerte-, karsykdommer og slag har blitt hyppigste dødsårsak globalt. For første gang har vestens livsstilssykdommer tatt over for diaré, hiv/aids, malaria og tuberkulose som dødsårsak nummer én på verdensbasis.

Kronprinsen om verdighet

FN-sambandet | 09.05.2008
Kronprins Haakons tema på FN-forum var "Utvikling og verdighet", og enkeltmenneskers ansvar for FNs tusenårsmål og kampen mot fattigdom. Foredraget hadde en voldsom mediainteresse, og flere TV- og radiokanaler sendte foredraget på direkten.

Ny FN-konvensjon trådt i kraft

FN-sambandet | 05.05.2008
FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne trådte i kraft 3. mai. Dette betyr at tjue stater har ratifisert konvensjonen, som garanterer rettighetene til 650 millioner mennesker over hele verden.
221 - 230 av 347
20 21 22 23 24 25 .... 31 32 33 34 35

E-bibliotek

Utenriksdepartementet

På nettsidene til UD er det informasjon om ulike emner innenfor internasjonal politikk og Norges utenrikspolitikk

UD: Utviklingssamarbeid

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

UD: FN

Temaside om FN fra det Norske Utenriksdepartementet.

Global Policy Forum

Global Policy Forum har fokus på arbeidet til FN og intenasjonal politikk. Sidene er organisert ved hjelp av emnekategorier som kan knyttes til globalisering.

Hvor hender det? Demokrati under press

Det blir stadig mindre demokrati, og liberale verdier utfordres. - Hvor hender det? 5. september 2018

norsk

Hvor hender det? EU: Kriser, årsaker og muligheter

Hvilke utfordringer står EU ovenfor. Hvor hender det? 27. februar 2017.

Hvor hender det? En verden av mistillit

Statsledere stoler ikke på hverandre og befolkningen stoler hverken på sine myndigheter, eksperter eller tradisjonelle medier. Hvor hender det? 5. september 2018.

norsk

Hvor hender det? Kan demokratier hackes?

Er vår teknologiske hverdag en trussel mot frie og demokratiske valg? Hvor hender det? 9. mai, 2019.

norsk

Røde Kors: Internasjonal humanitær rett

Temasider om internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

Nord-sør-biblioteket: Utfordringer for demokratiet

Hvilke utfordringer står biblioteket ovenfor? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket og finn lenker til mer informasjon her.

norsk

Hvor hender det? Sikkerhetsrådet: Bør Norge få plass?

Hva vil det egentlig si å være et valgt medlem i FNs sikkerhetsråd? Hvor hendet det? 10. mars 2019

norsk

Hvor hender det? Grenseløs kamp mot korona

Det nye koronaviruset har for mange land utløst den største krisen siden andre verdenskrig. Hvorfor er det slik og hva betyr internasjonalt samarbeid for veien ut av krisen? Hvor hender det? 8.april 2020

norsk

Hvor hender det? Demokrati er mer enn valg

Er valg hvert fjerde eller femte år i selv et fullverdig demokrati? Hvor hender det? 18. april 2017.

Hvor hender det? Venezuela: Økonomisk krise og politisk kaos

To presidenter og to ledere for nasjonalforsamlingen. Mislykkede forhandlingsforsøk og en økonomisk, sosial og humanitær krise som har brakt nesten fem millioner mennesker på flukt. Finnes det en løsning for Venezuela? Hvor hender det? 23. januar 2020

norsk

Hvor hender det? Iran - Etter valet i 2009

Iran - kva for ei framtid? Hvor hender det? 16. november 2009.

norsk

UN: Democracy

En generell artikkel om demokrati og en inngangsportal til mer informasjon om demokrati fra FN.

U.S. Dep of State: Country reports on Human Rights

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Hvor hender det? Hva skjer i Venezuela

Hvem er president i Venezuela? Opposisjonspolitiker Juan Guaidó mener det er ham, men Nicolás Maduro, som har vært president de siste seks årene, ser ingen grunn til å gi fra seg makten. Hvor hender det? 22. februar 2019.

norsk

Hvor hender det? Hva skjer i Kina under Xi Jinping?

Xi Jinping ble president i 2013, hvordan skiller politikken seg fra forgjengerenes? Hvor hender det? 23. mars 2015.

norsk

Hvor hender det? Er forholdet mellom USA og Europa svekka?

EU er i krise og USA sin president, Donald Trump, er ingen stor tilhengjar av internasjonalt samarbeid. Raknar det såkalla transatlantiske forholdet? Hvor hender det? 2. april, 2019.

norsk

Nord-sør-biblioteket: Hvordan redusere fattigdom?

Det er mange ulike måter enkeltmennesker og organisasjoner kan arbeide for å redusere fattigdom. Les resten av svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

FN-sambandet: Avtaler og konvensjoner

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.

norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket