Tema: Politikk

Nyheter

Alternativ rapport om fattigdom

RORG-Samarbeidet | 04.04.2002
Det er ikke bare Verdensbanken og de andre "store gutta" som kan lage grundige rapporter om fattigdom og kampen mot fattigdom! - Ingen annen sak eller kampanje har hatt så sterk moralsk støtte - og oppnådd så få faktiske resultater, skriver Roberto Bissio i forordet til rapporten Social Watch 2002, som er spekket med data og statistikk om hvordan de ulike landene har fulgt opp de forpliktelsene de har påtatt seg i kampen mot fattigdom.

Nansenprisen til Tampa-kapteinen Arne Rinnan

Flyktningerådet | 19.03.2002
I dag klokken 10.30 offentliggjorde FNs høykommissær for flyktninger at Nansenprisen for 2002 går til Kaptein Arne Rinnan, mannskapet og eierne av "Tampa". Flyktningerådet står for prisutdelingen, som for første gang skal foregå i Norge. Prisen deles ut i Oslo 20. juni under markeringen av Verdens Flyktningdag.

Gro Brækken i Afghanistan

Redd Barna | 29.01.2002
Den internasjonale Redd Barna-alliansen ber Norge om å ta et spesielt hensyn til barna i arbeidet med å gjenoppbygge Afghanistan. Alliansens styre var samlet i Oslo i helgen, og retter utfordringene til Norge, som nåværende leder av Afghanistan Support Group. Generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna er nå på reise i Afghanistan.

FN vil ha mer bistand fra rike til fattige land, styrt av IMF og Verdensbanken

RORG-Samarbeidet | 29.01.2002
Foran den forestående FN-konferansen om Finansiering for utvikling (FfD) er det enighet om å fornye oppfordringen til rike land om å gi 0,7 prosent av BNI i bistand til fattige land. Oppfordringen vil imidlertid knytte bistanden til den IMF/Verdensbank-dominerte PRSP-prosessen og utviklingsland er skuffet over at det ikke er oppnådd mer på andre områder.

FN-dagen i dag; barns møte med UNICEF

UNICEF | 24.10.2001
Skoler over hele landet feirer FN-dagen, 24.oktober, med samlinger og internasjonal uke. Dagen er en glimrende anledning til å gi elevene et møte med FNs barnefond; UNICEF. Her møter elevene en organisasjon som viser at mange engasjerer seg i kampen for en bedre verden og at det nytter! Tusenvis av barn i Norge skal for første gang delta i UNICEFs solidaritetsaksjon; UNICEF-runden på FN-dagen. Disse barna får i tillegg erfare at de kan bidra positivt selv og at deres innsats betyr noe.

Økt oppmerksomhet om rasisme

Anterasistisk Senter | 18.09.2001
I skyggen av debatten om hvordan verdenssamfunnet skal beskrive Israels overgrep mot palestinere, kom vi på FN-konferansen mot rasisme et skritt nærmere hvordan vi skal bekjempe rasismen, som alle land sliter med.

Sjelden ros fra FN

IPS | 10.08.2001
Taliban-regimet i Afganistan får ros av FN for sine anstrengelser for å bekjempe dyrkingen av opiumsvalmuer i landet. I en oversikt FN har laget over narkotikaproblemer verden over, som nylig er kommet ut, konkluderer FNs generalsekretær Kofi Annan at Afghanistan kan vise til det mest imponerende resultatet. Her har dyrkingen av opium nærmest forsvunnet i områder som kontrolleres av Taliban.

FN nedsetter sannhetskommisjon

Flyktningerådet | 21.07.2001
FN har bestemt at det skal nedsettes en kommisjon for tilbakevending, sannhet og forsoning for Øst-Timor. Kommisjonen skal undersøke menneskerettighetsbrudd som ble begått mellom 1974 og 1999.

Vår jord er ikke til salgs!

Utviklingsfondet | 04.07.2001
Ti år etter den store FN-konferansen i Rio vil verdens statsledere samle seg i Johannesburg. Her følger et utkast til erklæringen statslederne bør vedta i Johannesburg. Utkastet er også tenkt som et utgangspunkt for diskusjon om hva de frivillige organisasjonene bør samle seg om av hovedkrav fram mot 2002.

Misforhold mellom humanitære behov og politiske prioriteringer

Generalsekretær Steinar Sørlie, Flyktningerådet | 20.06.2001
FNs flyktningkonvensjon har 50-års jubileum i år og FNs generalforsamling har vedtatt at 20. juni skal være Verdens flyktningdag. Flyktningerådet ønsker at markeringen blir en påminnelse om at flyktningproblemets omfang er en av de største menneskelige tragedier verdensamfunnet står overfor og at Norge må ta et større medansvar.
321 - 330 av 347
30 31 32 33 34 35 .... 31 32 33 34 35

E-bibliotek

Utenriksdepartementet

På nettsidene til UD er det informasjon om ulike emner innenfor internasjonal politikk og Norges utenrikspolitikk

norsk

UD: Utviklingssamarbeid

Informasjon om Norsk utviklingssamarbeid fra UD.

UD: FN

Temaside om FN fra det Norske Utenriksdepartementet.

norsk

Global Policy Forum

Global Policy Forum har fokus på arbeidet til FN og intenasjonal politikk. Sidene er organisert ved hjelp av emnekategorier som kan knyttes til globalisering.

engelsk

Hvor hender det? Demokrati under press

Det blir stadig mindre demokrati, og liberale verdier utfordres. - Hvor hender det? 5. september 2018

norsk

Hvor hender det? EU: Kriser, årsaker og muligheter

Hvilke utfordringer står EU ovenfor. Hvor hender det? 27. februar 2017.

norsk

Hvor hender det? En verden av mistillit

Statsledere stoler ikke på hverandre og befolkningen stoler hverken på sine myndigheter, eksperter eller tradisjonelle medier. Hvor hender det? 5. september 2018.

norsk

Hvor hender det? Kan demokratier hackes?

Er vår teknologiske hverdag en trussel mot frie og demokratiske valg? Hvor hender det? 9. mai, 2019.

norsk

Røde Kors: Internasjonal humanitær rett

Temasider om internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

Nord-sør-biblioteket: Utfordringer for demokratiet

Hvilke utfordringer står biblioteket ovenfor? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket og finn lenker til mer informasjon her.

norsk

Hvor hender det? Sikkerhetsrådet: Bør Norge få plass?

Hva vil det egentlig si å være et valgt medlem i FNs sikkerhetsråd? Hvor hendet det? 10. mars 2019

norsk

Hvor hender det? Grenseløs kamp mot korona

Det nye koronaviruset har for mange land utløst den største krisen siden andre verdenskrig. Hvorfor er det slik og hva betyr internasjonalt samarbeid for veien ut av krisen? Hvor hender det? 8.april 2020

norsk

Hvor hender det? Demokrati er mer enn valg

Er valg hvert fjerde eller femte år i selv et fullverdig demokrati? Hvor hender det? 18. april 2017.

norsk

Hvor hender det? Hva er Den afrikanske unionen?

Den afrikanske union er en av de største og viktigste regionale organisasjonene i verden, og framover vil unionen bli enda mer betydningsfull. Hvor hender det? 23. august 2020

norsk

Hvor hender det? Politivold og demonstrasjoner i USA

Dramatiske demonstrasjoner i USA har skapt et globalt engasjement. Men hva er kjernen til protestene? hvor hender det? 20. juli 2020

norsk

Hvor hender det? Venezuela: Økonomisk krise og politisk kaos

To presidenter og to ledere for nasjonalforsamlingen. Mislykkede forhandlingsforsøk og en økonomisk, sosial og humanitær krise som har brakt nesten fem millioner mennesker på flukt. Finnes det en løsning for Venezuela? Hvor hender det? 23. januar 2020

norsk

Hvor hender det? Iran - Etter valet i 2009

Iran - kva for ei framtid? Hvor hender det? 16. november 2009.

norsk

UN: Democracy

En generell artikkel om demokrati og en inngangsportal til mer informasjon om demokrati fra FN.

engelsk

Hvor hender det? Verden etter pandemien

Store kriger snur opp ned på verden, og internasjonale kriser skaper enorme forandringer. Nå står vi midt i en ny dramatisk begivenhet: Hva kan vi vente oss etter koronapandemien? Hvor hender det? 24. juni 2020.

norsk

U.S. Dep of State: Country reports on Human Rights

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Hvor hender det? Hva skjer i Venezuela

Hvem er president i Venezuela? Opposisjonspolitiker Juan Guaidó mener det er ham, men Nicolás Maduro, som har vært president de siste seks årene, ser ingen grunn til å gi fra seg makten. Hvor hender det? 22. februar 2019.

norsk

Hvor hender det? Hva skjer i Kina under Xi Jinping?

Xi Jinping ble president i 2013, hvordan skiller politikken seg fra forgjengerenes? Hvor hender det? 23. mars 2015.

norsk
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket