Tema: Landbruk

Nyheter

regn-okt2020.jpg

Verdens verste selskap - verdens enkleste valg

Regnskogfondet | 29.10.2020

Den amerikanske soyagiganten Cargill er kåret til verdens verste selskap. I Brasil er Cargill involvert i ulovlig avskoging, overgrep mot urfolk, forurensning og ødeleggelse av truede dyrs leveområder. Norsk laks spiser soya fra dette selskapet. Synes vi det er greit?

Bilde-15-1-1024x683.jpg

Ullproduksjon i Sør-Afrika: En kamp mot tørke og rovdyr

Etisk Handel | 10.03.2020

Sauebønder i Sør-Afrika kjemper en daglig kamp mot klima-endringene og rovdyr som tar opptil 50 prosent av kullene med nyfødte lam og killinger på beite.

csm_Cashew_prosessering_foto_LWH_585_c6fded328c.jpg

Bærekraftige cashewnøtter

Fairtrade Norge | 01.02.2019

Cashewnøtter er gode og populære, men fattigdom og dårlige arbeidsforhold for dem som dyrker og foredler nøttene gir bismak. Nå tar norsk matbransje tak i utfordringene.

Europa tømmer Afrikas hav

Verdensmagasinet X | 28.01.2016

I Senegal er lokale fiskere bekymret for å bli utkonkurrert av europeiske trålere som har fått tilgang til havområdene gjennom en avtale Dakar har signert med EU.

Soyalandet

RORG-samarbeidet | 03.03.2015

Soyaindustrien i Brasil er en viktig årsak til avskoging i Amazonas og økt press på levekårene for Brasils urbefolkning og småbønder, hevder kritikere. Samtidig har import av soya fra Brasil, som kraftfôr til landbruket og oppdrettsnæringen i Norge, økt dramatisk det siste tiåret.

Økologi er løsningen for verdens matforsyning

Oikos | 28.05.2014

En rekke eksperter og FN-organisasjoner peker på at økologisk intensivering er en vei fremover for å sikre global matforsyning. Fattige småbønder kan doble avlingene med kunnskap om økologiske metoder.

Er afrikansk jord til salgs?

Strømmestiftelsen | 02.04.2014

Satellittbilder over store deler av Kenyas grønne åser viser stramme rutenett av dyrket landskap. Utfordringen er at avlingene ikke eies av Kenyas egen befolkning, men av internasjonale selskaper som dyrker jorda for eksport.

Nyt Afrika - og Norge?

RORG-samarbeidet | 19.09.2012

- Frihandel versus proteksjonisme er en dårlig dikotomi, sa statssekretær Arvinn Gadgil (SV) da han sist uke innledet på Nyt Afrika-alliansens seminar: Kan Afrika bli verdens matfat? Kanskje er også norsk versus afrikansk mat en dårlig dikotomi?

Kampdag for småbønder verden over

Utviklingsfondet | 24.04.2012

Den 17. april er den internasjonale kampdagen for småbønder. Småbøndenes kamp henger nøye sammen med vår felles kamp mot verdens stadige matkriser.

- Mat er makt!

RORG-samarbeidet | 03.06.2011
- Mat er makt, fastslo Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han sist uke innledet til debatt i Stortinget om økende matpriser på verdensmarket og mer matprat skal det bli. Utviklingsfondet inviterer til debatt og spør bl.a.: Har vi mat og ressurser nok til alle når vi blir 9 milliarder mennesker i 2050? Oxfam vet svaret og har en plan: en annen framtid er mulig og vi kan bygge den sammen! Vil regjeringens kommende landbruksmelding bygge samme framtid?
 

 

1 - 10 av 16
1 2

E-bibliotek

Utviklingsfondet: Sult og matsikkerhet

Om utviklingsfondet sitt arbeid med matsikkerhet, artikler og lenker til mer informasjon.

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Hvor hender det? Global matvaresikkerheit

En av de største utfordringene verden står ovenfor, er å skaffe nok mat til alle på en miljøvennlig og bærekraftig måte. Hvor hender det? 20. mars 2017.

Hvor hender det? Matvarekrise

Les om bakgrunnen for matvarekrisen våren 2008 i Hvor hender det? Nr. 1, 9. januar 2008.

Verdensbanken: Landbruk og mat

Temasider fra verdensbanken om landbruk og handel. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

LAG: Jord og mat

Artikler om landbruk og mat i Latin-Amerika på nettsidene til LAG.

norsk

Hvor hender det? Fisken i sør - mat for kven?

Hvor hender det? 24. november 2014. Betydningen av småskalafiske i sør.

norsk

NMBU

På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet finner du informasjon om undervisningof forskning i en rekke fag; som landruk, matproduksjon, økologi, miljø og bærekraftig utvikling.

engelsk

Via Campesina

Hjemmesidene til den internasjonale småbrukerorganisasjonen. Organisasjonen arbeider særlig med jordreformer. Nettstedet har ulike temasider med bakrunnsinformasjon.

Worldwatch Institute

Worldwatch er en ikke kommersiell forskningsinstitusjon. Formålet til organisasjonen er å informere beslutningstakere og publikum om de voksende globale problemer, og de komplekse båndene mellom miljøet og verdensøkonomien.

engelsk

FN: Organisasjonen for ernæring og landbruk

Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) har til formål å bedre ernæringssituasjonen i verden, bl.a. ved å forbedre produksjon og distribusjon av jordbruksprodukter. Nettstedet har innganger til emner som skogbruk, landbruk og fiske.

World resources Institute: The Environmental Information Portal

Earthtrends er informasjonsportalen til et av de fremste internasjonale institutt for forskning og informasjon innenfor et bredt spekter av miljøspørsmål. Sidene inneholder innganger til en rekke emner med bakgrunnsinformasjon og lenker. Du kan også laste ned den årlige rapporten World Resources.

International Fund for Argicultural Development

IFAD er en del av FN systemet. Nettstedet og byrået har fokus på jordbruk, matproduksjon og rural fattigdom.

Food First

Food First er et progressivt institutt rettet mot det globale matvare systemet. Nettstedet inneholder nyheter og et ressurs bibliotek med materiell omkring tema som handel og jordbruk, bioteknologi, retten til mat og det global matvaresystemet.

Dryland Web (UNSO)

UNSO er en underorganisasjon i UNDP som arbeider med å bekjempe ørkenspredning og tørke. Nettstedet har aktuelle nyheter og bakgrunnsinformasjon om tørke og ørkenspredning.

Eldis: Agriculture and food

ELDIS er en forskningsrelatert nettportal på British Institute of development Studies sitt nettsted. Sidene om landbruk ,mat og matvaresikkerhet inneholder lenker og fulltekstdokumenter.

engelsk

Forum: Sult og Matsikkerhet

Temaside om bærekraftsmål 2: Uttrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk på nettstedet til Forum for Utvikling og Miljø.

norsk

Utviklingsfondet: En levedyktig matframtid

En rapport fra Utviklingsfondet som ser på hvordan en kan skape en bærekraftig matvaresituasjon i verden.

norsk