Tema: Korrupsjon

Nyheter

Huawei-skilt-paa-Majorstua-Foto-Heiko-Junge-NTB-Scanpix-cropped_system_toppbilde.jpg

Nordmenn skeptiske til investeringar frå Russland og Kina

NUPI | 03.03.2020

I ei spørjeundersøking NUPI har fått utført om dei nordiske borgarane sine haldningar til utanlandske investeringar, kjem det fram at fleire er positive enn negative - men skepsisen til somme land er utbreidd.

Ett år etter Panamapapirene - tid for åpenhet og ULLR? #samstemt

RORG-samarbeidet | 21.04.2017

Panamapapirene bidro ifjor til et sterkt og kritisk fokus på skatteparadiser og skatteunndragelser som rammer utviklingen og kampen mot fattigdom og ulikhet i fattige såvel som rike land. Sivilsamfunnet, både i EU og Norge, er likevel ikke veldig imponert over hva som er oppnådd.

Ny vind i seilene i kampen mot skatteunndragelser

RORG-samarbeidet | 03.08.2016

Overfor Aftenposten sist uke slo representanter for norsk sivilsamfunn fast at ulovlig kapitalflukt er det største hindret for utvikling i Afrika. Denne uka skriver Norads direktør, Jon Lomøy, at økt innsats på dette feltet kan gjøre bistand overflødig.

Ansvarlig statlig eierskap og korrupsjon

RORG-samarbeidet | 29.02.2016

Til tross for "nulltoleranse" er statlige flaggskip som Yara (Libya), Statoil (Angola), Telenor (Usbekistan) og Hydro (Tadsjikistan) stadig i søkelyset for korrupsjon.

Ulikhet, skatt og utvikling

RORG-samarbeidet | 15.02.2016

Oxfams budskap i en rapport nylig var at 1 prosent av jordas befolkning nå eier mer enn resten av oss til sammen og at forskjellene øker. I kampen mot fattigdom og økende ulikhet og for FNs bærekraftsmål manes det nå til kamp mot skatteparadiser og skatte- og kapitalflukt.

Norges interesser vs. Angolas utviklingsbehov

RORG-samarbeidet | 14.01.2016

Med sin kampanje om skjulte eiere har Fellesrådet for Afrika bidratt til fokus på følgende utviklingspolitiske utfordring: Hvordan kan og bør Norges og Statoils kommersielle interesser i Angola balanseres mot Angolas utviklingsbehov?

- Norsk utviklingspolitikk må bli mer samstemt

RORG-samarbeidet | 14.12.2015

- Norsk utviklingspolitikk må bli mer samstemt og mer kraftfull, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da utviklingsbudsjettet for 2016 omsider kunne vedtas på Stortinget sist uke.

Årets julegave

ForUM | 10.12.2015

Bedre land-for-land-rapportering trengs mot kapitalflukt og skatteunndragelser som rammer de fattigste hardest, sa organisasjonene som overrakte julegave til regjeringen på verdens antikorrrupsjonsdag.

- Klart vi kan forandre skattesnuskmulighetene!

RORG-samarbeidet | 23.06.2015

- Selskapers skattetriksing rammer de fattigste, påpeker Redd Barna i en ny rapport. Sist uke tok Stortinget et nytt, felles skritt for å hindre nettopp dét gjennom styrket land-for-land rapportering (LLR). Høyres Siri Meling kalte det vinn-vinn: Å både få en mer rettferdig verden og sørge for at Norge får inn sin skatt, må være bra. Nå står slaget om et globalt skatteorgan på FNs konferanse om finansiering for utvikling (FfD) neste måned.

1 - 10 av 43
1 2 3 4 5

E-bibliotek

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Hvor hender det? Korrupsjon: Den store syndebukken?

Hvor hender det? 17. september 2018

norsk

Hvor hender det? Skatteparadiser - hva tjener de til

Om skatteparadis og finanskrise i Hvor hender det? 3. september 2012.

norsk

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Hvor hender det? Skatteparadisene lekker

Hvor hender det? 8. mars 2017

Nord-sør-biblioteket: Skatteparadis

Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket

norsk

Attac Norge: Skatteparadis

Temaside med nyheter om skattepardis på nettsidene til Attac Norge

norsk

Hvor hender det? Brasils vekst og fall

Etter en sterk opptur er Brasil nå preget av kriser. Hvor hender det? 11. september 2017.

norsk

UD: Antikorrupsjon

Les om korrupsjon og Norges antikorrupsjons arbeid på UD sine nettsider.

Bistandsaktuelt: Godt styresett

En samling av artikler relatert til godt styresett i Bistandsaktuelt.

norsk

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative arbeider internasjonalt for mer åpenhet, bedre styring og mindre korrupsjon, blant annet i forbindelse med olje og gass utvinning.

engelsk

Interpol

Nettstedet til Interpol inneholder nyheter og bakgrunnsinformasjon om ulike emner relatert til kriminalitet.

engelsk

Business Anti-Corruption Portal

En internettportal som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter til å unngå, og å bekjempe, korrupsjon. Portalen inneholder klant annet bakgrunnsinformasjon om korrupsjon og landprofiler.

UNODC: Korrupsjon

Nettsider om korrupsjon på FNs avdeling for narkotika og kriminalitet.

AnCorR WEB - Corruption

En omfattende internasjonal informasjonsressurs om korrupsjon på OECD sitt nettsted. Inneholder generell og oversiktlig bakgrunnsinformasjon.

Norad: Korrupsjon

Temasider om korrupsjon på NORAD sitt nettsted. Bakgrunnsinformasjon om korrupsjon og korrupsjonsbekjempelse.


RORG: Samstemt Angola politikk

Artikkel med lenker til mer informasjon om Norsk Angola politikk, oljeutvinning og norsk næringslivspolitikk og samfunnsansvar i Angola.

CMI: Anti-Corruption

Engelskspråklig temaside fra CMI om korrupsjon. Her finner du forskningsrapporter og informasjon om prosjektene til Chr Michelsens institutt.

Digni: Anti-Corruption - Basic Grassroot Course

Et praktisk Anti-korrupsjons kurs for bistandsvirksomhet med materiell på nettsidene til Digni.

engelsk

CMI: U4 Anti-Corruption Resource Centre

CMI har utviklet og driver dette engelskspråklige internettbaserte ressursenteret for Utstein-gruppen. Her finner du blant annet svar på generelle spørsmål om korrupsjon.