Tema: Handel og økonomi

Nyheter

Ny verdensrekord på Fair Trade dagen

Friends Fairtrade | 14.05.2012

Rekorden er med på å rette fokus mot økologisk Fairtrade bomullsproduksjon, som viser at en bærekraftig bomullsindustri, for så vel mennesker som miljø, er muli

FN, UNCTAD og Frankrike i en ny verdensorden

RORG-samarbeidet | 08.05.2012

- Finanskrisen har tydeliggjort behovet for rettferdig global styring, mener regjeringen, som nå har igangsatt arbeidet med en ny FN-melding.

Stoltenberg må stanse finansieringen av regnskogsrasering

Regnskogfondet | 24.04.2012

Norge investerer 27 ganger mer i bransjer som er ansvarlige for massiv regnskogødeleggelse, enn den årlige summen brukt på regnskogbevaring. Det blir dokumentert i en rapport som offentliggjøres i dag.

Bekymret for norske investeringer i Mosambik

Norsk Folkehjelp | 25.11.2011

Folk flest i Mosambik bor på landsbygda og driver tradisjonelt jordbruk. De fleste er fattige og analfabeter, og få kjenner sine rettigheter. Lokale myndigheter har verken kompetanse eller kapasitet til å sikre at lover og forskrifter blir fulgt opp. Det er under disse forholdene norsk næringsliv inviteres til å investere i Mosambik.

Oppdrag regnskogtømmer

Regnskogfondet | 11.11.2011

På oppdrag fra Regnskogfondet har Jon-Leo og Åse-Helene Koch Munkli sjekket om butikker i Vestby selger truet regnskogtømmer. De to tømmerinspektørene fant dører og kjøkkenbenker i teak, wenge og eukalyptus.

Verdier, interesser og oljefondsetikk

RORG-samarbeidet | 04.11.2011
Oljefondet (SPU) har blitt verdens største, statlige investeringsfond og forvalter i henhold til fondets etiske retningslinjer enorme verdier på vegne av det norske folk. Det er neppe en enkel oppgave å sikre "samtemt politikk for utvikling" på dette feltet når eurokrisen og verdens børser nå raser, samtidig som etikken utfordres på mange områder. Fondet gikk med tap i tredje kvartal i år og denne uka har fondet bl.a. fått kritikk av Kirkens Nødhjelp for å ha lånt penger til diktaturer og av Regnskogsfondet for å rasere regnskog.

Alternativ gruvekonferanse i Tanzania

Kirkens Nødhjelp | 24.10.2011
Kirkens Nødhjelps partnere i Tanzania vakte oppsikt med sin alternative gruvekonferanse, vegg i vegg med gruveselskapenes egen konferanse, forrige uke.

Inflasjon med store konsekvenser

Misjonsalliansen | 17.10.2011
Befolkningen i Vietnam har opplevd en enorm prisvekst de siste årene. Offisielle tall viser en prisstigning på 17,5% hittil i år. Dette gir Vietnam en tredjeplass på listen over land med høyest inflasjon - kun slått av Etiopia og Venezuela. For den fattigere delen av befolkningen kjennes inflasjonen tydelig på kroppen.

Vil spore opp de fattiges skattepenger

Kirkens Nødhjelp | 28.09.2011
Menigheter og frivillige samlet i vår inn 15 000 underskrifter til finansminister Sigbjørn Johnsen. Nå har vi blitt hørt!

Hva skjer med Pensjonsfondets investeringer i Burma?

Den norske Burmakomité | 28.09.2011
Den norske Burmakomité har i flere år oppfordret Pensjonsfondet til å trekke seg ut av selskaper i i olje- og gassektoren i Burma. Nå har vi per brev bedt om en klargjøring av hva som blir gjort.
181 - 190 av 752
16 17 18 19 20 21 .... 72 73 74 75 76

E-bibliotek

Verdensbanken

Nettstedet til Verdensbanken, økonomiske forhold i stater og Verdensbanken sin rolle i landene og internasjonal økonomi og handel.

engelsk

WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

SLUG: Internasjonale finansinstitusjoner

Informasjon om Verdensbanken, IMF og Regionale utviklingsbanker fra Aksjon slett U-landsgjelda.

IMF

Det Internasjonale Pengefondet ble etablert for å fremme internasjonalt samarbeid for stabile valutakurser, fjerning av valutarestriksjoner og bidra til vekst i internasjonal handel. På nettsidene finner du informasjon om IMF, internasjonal økonomi, statistikk og land informasjon.

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Aksjon slett ulandsgjelda

På nettstedet til Slug finner du mye bakgrunnsinformasjon og mange artikler om de fattige landene sin utenlandsgjeld.

Verdensbanken: Handel

Temasider fra verdensbanken om handel. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Asias vekst - Vestens fall

En ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende "verden utenfor Vesten". Asias økonomiske framgang er det mest iøyenefallende trekket. Hvor hender det? 14. januar 2013.

Hvor hender det? Trumps tollkrig utfordrer WTO

Donald Trump skjeller ut handelsavtaler, truer med toll og har gått til handelskrig mot Kina. Blir Verdens handelsorganisasjon presidentens neste offer? Hvor hender det? 17. juni, 2019

norsk

Hvor hender det? Pandemi = økonomisk kollaps

Hva er økonomisk globalisering, og hvordan kan en helsekatastrofe være så tett knyttet til økonomisk kollaps?

norsk

Verdensbanken: Gjeld

Temasider fra verdensbanken om gjeld . Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

UD: Handelspolitikk

På disse sidene finner du informasjon om Norges internasjonale handelspolitikk.

Framtiden i våre hender: Etiske investeringer

Temaside med fokus på at verdens økonomiske kapital ikke brukes til å finansiere etisk, miljømessig eller sosialt uakseptabel virksomhet.

Framtiden i våre hender: Bedrifters samfunnsansvar

Temaside med bakgrunnsinformasjon og artikler om etikk og næringsliv på nettstedet til Framtiden i våre hender.

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Changemaker: Internasjonal handel

Temaside om handel, med blant annet en Handelens ABC, på nettstedet til Changemaker. Her finner du også egne temasider om WTO og rettferdig handel.

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Hvor hender det? Skatteparadisene lekker

Hvor hender det? 8. mars 2017

Hvor hender det? Norge - ein global energiprodusent

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013