Tema: Handel og økonomi

Nyheter

Grønn vekst for miljø og utvikling?

RORG-samarbeidet | 14.04.2011

- En grønnere utvikling må til for å få en framtidsrettet økonomisk vekst i fattige land, skrev UD i forbindelse med lanseringen av den nye stortingsmeldingen om miljø og utvikling sist uke - uten at dét skapte de store overskriftene. Både KrF og frivillige organisasjoner etterlyser mer samstemt politikk og friske penger til klimabistand, men regjeringen får også ros - fra bl.a. WWF Norge, som karakteriserer regjeringens politikk for "en modig satsing i norsk bistand".

- Washington konsensus er nå bak oss

RORG-samarbeidet | 11.04.2011

- Washington konsensus er nå bak oss, sa IMF-sjef Dominique Strauss-Kahn da han sist mandag talte til studenter i Washington - i forkant av årets vårmøter i IMF og Verdensbanken. Strauss-Kahn tok til orde for å revidere de liberalistiske teoriene som har dominert utviklingen av den globale økonomien de siste 30 årene og mange vil nok mene det er på høy tid. - De dreper, mente økonomer samlet på Voksenåsen i Oslo sist vinter, der Dag Hammarskjöldprogrammet satte Washington konsensus under lupa.

God lagerkapasitet styrker jordbruket

FORUT | 24.03.2011
Borgerkrigen i Sri Lanka førte til enorme ødeleggelser. Jorda ble liggende brakk, bolighus og bygninger var skadet og ubrukelige, og nye redskaper og nytt utstyr var nødvendig for å bygge opp igjen det ødelagte og starte ny virksomhet.

Pensjonsfondet øker i Burma

Den norske Burmakomité | 23.03.2011
Statens pensjonsfond utland har økt investeringene i olje- og gassektoren i Burma med 5,7 milliarder kroner. Samtidig meldes det om nye tilfeller av drap og tortur knyttet til denne sektoren. - Dobbeltmoralsk, mener Øyvind Håbrekke, leder for Burma-nettverket på Stortinget.

30 mrd kroner i alkoholaksjer

FORUT | 21.03.2011
Norges Bank la i dag fram årsrapporten for Statens pensjonsfond utland, ofte kallt Oljefondet, for 2010 og offentliggjorde samtidig aksjebeholdningen for fondet. Nær 30 milliarder kroner er plassert i alkoholaksjer.

Brennevin i plastposer

FORUT | 14.03.2011
Mange av oss har sikkert nostalgiske minner om barndommens saftposer. Nå er posene også kommet til Malawi, men med 40 % brennevin som innhold! Dette har skapt både reaksjoner i befolkningen og politisk konflikt.

Korrupsjon tjener narkotikatrafikken

FN-sambandet | 03.03.2011

Kampen mot narkotika blir motarbeidet av korrupsjon sier ny rapport fra det internasjonale narkotikakontrollrådet (INCB).

Seadrill tilbake i Burma

Den norske Burmakomité | 16.02.2011
- Når Seadrill inngår en ny kontrakt for Burma bekrefter det bildet av et selskap som søker profitt på bekostning av menneskers rettigheter og liv, sier Inger Lise Husøy, daglig leder i Den norske Burmakomité.

Er private investeringer utviklingsfremmende?

RORG-samarbeidet | 10.02.2011

Er private investeringer utviklingsfremmende? Spørsmålet ble stilt denne uka på et dialogmøte om kapital og utvikling i Oslo i regi av UD, Yara og Handelskampanjen. Det ble raskt slått fast at riktig svar er "ja", men på hvilke betingelser? Møtet avdekket ulike ståsteder, interessemotsetninger og en betydelig mengde "men". I hvilken grad Norge her fører en "samstemt politikk for utvikling", spesielt i forhold til arbeidet med internasjonale rammevilkår for investeringer, forble uklart.

Vil beholde sanksjoner mot Burma

Den norske Burmakomité | 08.02.2011
Partiet til Aung San Suu Kyi mener at internasjonale sanksjoner mot landet ikke rammer befolkningen og derfor bør opprettholdes. Løslatelse av politiske fanger er et sentralt krav for å vurdere en heving av sanksjonene.
201 - 210 av 746
18 19 20 21 22 23 .... 71 72 73 74 75

E-bibliotek

Verdensbanken

Nettstedet til Verdensbanken, økonomiske forhold i stater og Verdensbanken sin rolle i landene og internasjonal økonomi og handel.

engelsk

WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

SLUG: Internasjonale finansinstitusjoner

Informasjon om Verdensbanken, IMF og Regionale utviklingsbanker fra Aksjon slett U-landsgjelda.

IMF

Det Internasjonale Pengefondet ble etablert for å fremme internasjonalt samarbeid for stabile valutakurser, fjerning av valutarestriksjoner og bidra til vekst i internasjonal handel. På nettsidene finner du informasjon om IMF, internasjonal økonomi, statistikk og land informasjon.

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Aksjon slett ulandsgjelda

På nettstedet til Slug finner du mye bakgrunnsinformasjon og mange artikler om de fattige landene sin utenlandsgjeld.

Verdensbanken: Handel

Temasider fra verdensbanken om handel. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Asias vekst - Vestens fall

En ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende "verden utenfor Vesten". Asias økonomiske framgang er det mest iøyenefallende trekket. Hvor hender det? 14. januar 2013.

Hvor hender det? Trumps tollkrig utfordrer WTO

Donald Trump skjeller ut handelsavtaler, truer med toll og har gått til handelskrig mot Kina. Blir Verdens handelsorganisasjon presidentens neste offer? Hvor hender det? 17. juni, 2019

norsk

Verdensbanken: Gjeld

Temasider fra verdensbanken om gjeld . Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

UD: Handelspolitikk

På disse sidene finner du informasjon om Norges internasjonale handelspolitikk.

Framtiden i våre hender: Etiske investeringer

Temaside med fokus på at verdens økonomiske kapital ikke brukes til å finansiere etisk, miljømessig eller sosialt uakseptabel virksomhet.

Framtiden i våre hender: Bedrifters samfunnsansvar

Temaside med bakgrunnsinformasjon og artikler om etikk og næringsliv på nettstedet til Framtiden i våre hender.

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Changemaker: Internasjonal handel

Temaside om handel, med blant annet en Handelens ABC, på nettstedet til Changemaker. Her finner du også egne temasider om WTO og rettferdig handel.

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Skatteparadis

Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket

norsk

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Hvor hender det? Norge - ein global energiprodusent

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013