Tema: Handel og økonomi

Nyheter

Kan småbrukerne redde verden?

FN-sambandet | 01.06.2010

Fattige bønder i utviklingsland er blant dem som rammes hardest av klimaendringer og nedgangstider i verdensøkonomien. Samtidig har de muligheter til å bidra med løsninger på de samme problemene.

Global alkoholstrategi vedtatt i WHO

Forut | 21.05.2010
Verdens Helseorganisasjon vedtok torsdag en global strategi for å redusere skadene av alkoholbruk. Dette skjedde på årsmøtet i Geneve der WHOs 193 medlemsland deltar.

Reformert IMF til beste for utvikling?

RORG-samarbeidet | 20.05.2010

Med G20 i ryggen har finanskrisen blåst nytt liv i Det internasjonale valutafondet (IMF), men står den omstridte finansinstitusjonen fortsatt i veien for utvikling? Spørsmålet stilles i en fersk rapport fra Eurodad og Third World Network. Nei, mener finansminister Sigbjørn Johnson, som hevder fondet har endret seg slik Norge vil. Ja, mener Emilie Ekeberg i Attac, mens ForUM og Kirkens Nødhjelp mener Stortinget bør se det litt an før de gir sin tilslutning til regjeringens forslag om ny låneavtale med IMF.
 

Økte bevilgninger til Norfund

Norfund | 12.05.2010

Norfund får økt sin årlige grunnfondskapital for 2010 med 44 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Pengene skal gå til økt satsing på klima og ren energi. Med denne ekstra bevilgningen økes Norfunds grunnfondskapital for 2010 fra 585 millioner kroner opp til 629 millioner. Bevilgningsforslaget inngår i en styrket satsning på klima og ren energi og vil muliggjøre et mer omfattende samarbeid med privat næringsliv om investeringer i ren energi.

Stø kurs eller Plan B for bærekraftig utvikling?

RORG-samarbeidet | 11.05.2010

Finanskrisa herjer i eurosonen og det ser ikke veldig lystelig ut i forkant av høstens FN-toppmøter om klima og tusenårsmål. Denne uka advarer FN-rapporten Global Biodiversity Outlook mot det såkalte økologiske vippepunktet. Stø kurs er kanskje ikke rett vei mot Rio+20 i 2012? Lester Brown har en Plan B og sist uke var han i Oslo og foreleste for bl.a. finansminister Sigbjørn Johnsen.

VM i fotball og afrikanske perspektiver

Flyktninghjelpen | 03.05.2010
Aviser og TV bringer daglig dårlige nyheter og elendighetsbeskrivelser fra Afrika. Flyktninghjelpen inviterer til en uformell kveld på Litteraturhuset 10. mai med nye perspektiver på Afrika.

Olje og gass bør inkluderes i Burma-sanksjoner

Den norske Burmakomité | 29.04.2010
Seadrill-saken viser at selskaper som kun har profitt som mål ikke bryr seg om norske myndigheters oppfordring om ikke å handle med Burma. Den norske Burmakomité mener olje og gass må inkluderes i sanksjonene.

- Slutten på "Den tredje verden"?

RORG-samarbeidet | 22.04.2010

- IBSA og BRIC er uttrykk for en ny verdensorden som nå tar form, sa professor Williams Gonçalves i Rio de Janeiro i forbindelse med at framvoksende stormakter sist uke møttes i Brasil. De krever makt og innflytelse og sjefen for Verdensbanken, Robert Zoellick, mener vi nå ser slutten på "Den tredje verden". Mer rettferdig for noen, men bra for de fattige?

Øk bistanden til Myanmar

Flyktninghjelpen | 09.04.2010
60 millioner mennesker i Myanmar (Burma) fortsetter å bli dobbelt straffet av den vestlige verden – som i tillegg til handelsboikott også praktiserer en bistandsboikott. Det er på høy tid å revurdere effekten av boikotten som rammer den lidende sivilbefolkningen.

Etikkrådet forledet av Total?

Den norske Burmakomité | 24.03.2010
Den norske Burmakomité, Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp svarer Etikkrådet om Pensjonsfondets investeringer Total/Burma i Dagsavisen i dag.
231 - 240 av 752
21 22 23 24 25 26 .... 72 73 74 75 76

E-bibliotek

Verdensbanken

Nettstedet til Verdensbanken, økonomiske forhold i stater og Verdensbanken sin rolle i landene og internasjonal økonomi og handel.

engelsk

WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

SLUG: Internasjonale finansinstitusjoner

Informasjon om Verdensbanken, IMF og Regionale utviklingsbanker fra Aksjon slett U-landsgjelda.

IMF

Det Internasjonale Pengefondet ble etablert for å fremme internasjonalt samarbeid for stabile valutakurser, fjerning av valutarestriksjoner og bidra til vekst i internasjonal handel. På nettsidene finner du informasjon om IMF, internasjonal økonomi, statistikk og land informasjon.

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Aksjon slett ulandsgjelda

På nettstedet til Slug finner du mye bakgrunnsinformasjon og mange artikler om de fattige landene sin utenlandsgjeld.

Verdensbanken: Handel

Temasider fra verdensbanken om handel. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Asias vekst - Vestens fall

En ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende "verden utenfor Vesten". Asias økonomiske framgang er det mest iøyenefallende trekket. Hvor hender det? 14. januar 2013.

Hvor hender det? Trumps tollkrig utfordrer WTO

Donald Trump skjeller ut handelsavtaler, truer med toll og har gått til handelskrig mot Kina. Blir Verdens handelsorganisasjon presidentens neste offer? Hvor hender det? 17. juni, 2019

norsk

Hvor hender det? Pandemi = økonomisk kollaps

Hva er økonomisk globalisering, og hvordan kan en helsekatastrofe være så tett knyttet til økonomisk kollaps?

norsk

Verdensbanken: Gjeld

Temasider fra verdensbanken om gjeld . Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

UD: Handelspolitikk

På disse sidene finner du informasjon om Norges internasjonale handelspolitikk.

Framtiden i våre hender: Etiske investeringer

Temaside med fokus på at verdens økonomiske kapital ikke brukes til å finansiere etisk, miljømessig eller sosialt uakseptabel virksomhet.

Framtiden i våre hender: Bedrifters samfunnsansvar

Temaside med bakgrunnsinformasjon og artikler om etikk og næringsliv på nettstedet til Framtiden i våre hender.

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Changemaker: Internasjonal handel

Temaside om handel, med blant annet en Handelens ABC, på nettstedet til Changemaker. Her finner du også egne temasider om WTO og rettferdig handel.

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Hvor hender det? Skatteparadisene lekker

Hvor hender det? 8. mars 2017

Hvor hender det? Norge - ein global energiprodusent

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013