Tema: Handel og økonomi

Nyheter

Øk bistanden til Myanmar

Flyktninghjelpen | 09.04.2010
60 millioner mennesker i Myanmar (Burma) fortsetter å bli dobbelt straffet av den vestlige verden – som i tillegg til handelsboikott også praktiserer en bistandsboikott. Det er på høy tid å revurdere effekten av boikotten som rammer den lidende sivilbefolkningen.

Etikkrådet forledet av Total?

Den norske Burmakomité | 24.03.2010
Den norske Burmakomité, Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp svarer Etikkrådet om Pensjonsfondets investeringer Total/Burma i Dagsavisen i dag.

Pensjonsfondet og Total

Den norske Burmakomité | 18.03.2010
Etikkrådet svarer: Alle er enige om at det pågår massive menneskerettighetsbrudd i Burma, men det er delte oppfatninger av om denne situasjonen vil bedres gjennom å bryte alle forbindelser med landet, skriver Ola Mestad i Dagsavisen

Med FNs tusenårsmål fra "velferdskolonialisme" til de "3K'er"?

RORG-samarbeidet | 17.03.2010

- FNs tusenårsmål behandler fattigdommens symptomer snarere enn årsakene, mener professor Eirik Reinert. Neste uke møter han bl.a. lederen for FNs tusenårsmålskampanje, Salil Shetty, til en dialogkonferanse om tusenårsmålene i Oslo. Etter ti år med tusenårsmål samles verdens ledere til FN-toppmøte til høsten for å stake ut veien videre mot 2015. Etter at både verden og tusenårsmålene har blitt rystet av finanskrisen og andre kriser er verdenssamfunnet kanskje modent for en dose av Solheims "Klima, Konflikt og Kapital"?

Ulovlig utvinning i Vest-Sahara fortsetter

SAIH | 09.03.2010
Fosfat: Oljefondet øker investeringer i fosfatutvinning. Fiske: EU jurister har konkludert med at Vest-Sahara-fiske er ulovlig, og svensk TV setter nå søkelyset på fiskeriet.

Oljefondet - rekordvekst, men etisk?

RORG-samarbeidet | 08.03.2010

Statens pensjonsfond utland hadde i fjor sitt beste år noensinne, med en avkastning på 613 milliarder kroner - like mye som OECD-landenes samlede bistandsoverføringer i 2007. Også en ny strategi for ansvarlig forvaltning ble lagt fram sist uke, men Norwatch og andre er kritiske til etikken og i Stortinget kalte SVs Lars Egeland retningslinjene for "et slags regelverk for minimumsetikk".

Pensjonsfondet: Total Burma-versting

Den norske Burmakomité | 16.02.2010
Det franske oljeselskapet Total medvirker til omfattende brudd på menneskerettighetene i Burma. Pensjonsfondet må ut av Total, krever Den norske Burmakomité, Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp.

Strid om skatteparadiser

RORG-samarbeidet | 22.01.2010

For noen år tilbake erklærte Regjeringen "krig mot skatteparadiser". I UDs høringsrunde om kapitalfluktutvalgets rapport sist høst fikk imidlertid utvalget det glatte lag fra bl.a. NHO og Finansdepartementet. - En svertekampanje for å diskreditere arbeidet mot skatteparadisene, mener Emilie Ekeberg i Attac.

Norfund investerer i Real People-gruppen

Norfund | 19.01.2010

Norfund har kjøpt 8,9 prosent egenandel for ca 80 millioner NOK i Real People som er spesialist på kredittmarkedet i utviklingsland. I tillegg til egenandelen, har Norfund også gitt et usikret langsiktig lån på ca 80 millioner NOK til Real People.Både egenandelen og lånet vil bli brukt til å utvide Real Peoples aktiviteter som inkluderer mikrofinans, lån til små bedrifter, rimelige boligløsninger og lån til opplæring i Sør Afrika, Malawi, Tanzania, Kenya and Lesotho.

Alkoholindustriens kupp-forsøk

FORUT | 16.12.2009
Det anerkjente forskertidsskriftet ”Addiction” publiserer en studie av hvordan alkoholindustrien forsøker å kuppe alkoholpolitikken i fire afrikanske land.
231 - 240 av 744
21 22 23 24 25 26 .... 71 72 73 74 75

E-bibliotek

Verdensbanken

Nettstedet til Verdensbanken, økonomiske forhold i stater og Verdensbanken sin rolle i landene og internasjonal økonomi og handel.

engelsk

WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

SLUG: Internasjonale finansinstitusjoner

Informasjon om Verdensbanken, IMF og Regionale utviklingsbanker fra Aksjon slett U-landsgjelda.

IMF

Det Internasjonale Pengefondet ble etablert for å fremme internasjonalt samarbeid for stabile valutakurser, fjerning av valutarestriksjoner og bidra til vekst i internasjonal handel. På nettsidene finner du informasjon om IMF, internasjonal økonomi, statistikk og land informasjon.

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Aksjon slett ulandsgjelda

På nettstedet til Slug finner du mye bakgrunnsinformasjon og mange artikler om de fattige landene sin utenlandsgjeld.

Verdensbanken: Handel

Temasider fra verdensbanken om handel. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Asias vekst - Vestens fall

En ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende "verden utenfor Vesten". Asias økonomiske framgang er det mest iøyenefallende trekket. Hvor hender det? 14. januar 2013.

Hvor hender det? Trumps tollkrig utfordrer WTO

Donald Trump skjeller ut handelsavtaler, truer med toll og har gått til handelskrig mot Kina. Blir Verdens handelsorganisasjon presidentens neste offer? Hvor hender det? 17. juni, 2019

norsk

Verdensbanken: Gjeld

Temasider fra verdensbanken om gjeld . Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

UD: Handelspolitikk

På disse sidene finner du informasjon om Norges internasjonale handelspolitikk.

Framtiden i våre hender: Etiske investeringer

Temaside med fokus på at verdens økonomiske kapital ikke brukes til å finansiere etisk, miljømessig eller sosialt uakseptabel virksomhet.

Framtiden i våre hender: Bedrifters samfunnsansvar

Temaside med bakgrunnsinformasjon og artikler om etikk og næringsliv på nettstedet til Framtiden i våre hender.

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Changemaker: Internasjonal handel

Temaside om handel, med blant annet en Handelens ABC, på nettstedet til Changemaker. Her finner du også egne temasider om WTO og rettferdig handel.

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Hvor hender det? Norge - ein global energiprodusent

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013

Nord-sør biblioteket: Internasjonal handel, eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret og finn lenker til mer informasjon.

norsk