Tema: Handel og økonomi

Nyheter

Statlige investeringsfond (SWF) - ryster kapitalismens logikk?

RORG-samarbeidet | 04.04.2008
Statens Pensjonsfond - Utland (oljefondet) er ett av verdens største statlige investeringsfond. Øvrige storfond eies av De forente arabiske emirater, Saudi Arabia, Kuwait, Russland, Kina og Singapore. Deres makt er økende. Javier Santiso ved OECDs utviklingssenter mener de er uttrykk for en større global økonomisk og finansiell omfordeling av makt. Kan de bli redskaper for en økonomisk politikk som virker for de fattige?

I orden at oljefondet øker i skatteparadis?

RORG-samarbeidet | 25.03.2008
Ett år etter at regjeringen erklærte "krig" mot skatteparadiser har oljefondet, i følge en undersøkelse foretatt av NRK og Verdensmagasinet X, doblet sine investeringer i selskaper etablert i slike "paradiser". Er dette helt i orden, slik bl.a. Høyres Per-Kristian Foss mener, eller har Norge et troverdighetsproblem, slik bl.a. Attacs Emilie Ekeberg mener?

Seminar: Vil bekjempe fattigdom med jordbruk

Norad | 21.02.2008
Akutt klimatrussel, lav matproduksjon og tapte markeder er noen av de store utfordringene som møter landbruket i Afrika. 28. og 29. februar arrangerer Norad seminar om hvordan landbruk kan føre til utvikling for verdens aller fattigste mennesker.

Kina i Afrika - til gjensidig nytte?

RORG-samarbeidet | 30.01.2008
Etter at Kina i 2006 var vertskap for et kinesiskafrikansk toppmøte med deltakelse på toppnivå fra 48 afrikanske stater har stadig flere spurt seg: Hva vil Kina i Afrika? Fellesrådet og Slett u-landsgjelda (SLUG) snur på spørsmålet og spør: Hva skal Afrika med Kina?

Ny debatt om oljefondsetikk

RORG-samarbeidet | 21.01.2008
Med konferansen "Investing for the Future" markerte Finansdepartementet forrige uke starten på en evaluering av og kritisk debatt om de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond - utland (oljefondet). Mens noen er kritiske til politisk motiverte investeringer, ser andre store muligheter - ikke minst i mulighetene for å opprette nye fond.

- Norge blant de mest progressive

RORG-samarbeidet | 20.12.2007
Regjeringens beslutning om å kutte i støtten til Verdensbanken, i tråd med regjeringserklæringen fra Soria Moria, har styrket Norges ry som et av de "mest progressive" landene i Europa når det gjelder utviklingspolitikk. Verdensbankens IDA-fond har likevel fått mer støtte enn noensinne.

Handelsrettet utviklingssamarbeid ? nok et pressmiddel for handelsliberalisering?

RORG-samarbeidet | 12.12.2007
Fattige land må i større grad få ta del i internasjonal handel, mener norske myndigheter - i likhet med de multilaterale finansinstitusjonene. «Aid for Trade»-programmet kan få katastrofale konsekvenser, mener imidlertid internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner.

Utviklingspolitisk kurs - og resultater av bistanden

RORG-samarbeidet | 29.11.2007
Tidligere denne måneden la Stortingets utenrikskomite fram en enstemmig innstilling med klare føringer for utviklingsminister Erik Solheim. Og denne uka kom den første rapporten om resultater i bistanden, som Norad lovet i sin nye strategi og utenrikskomiteen har ventet på. Veien videre: stø kurs eller ny kurs?

- Støtt ungdom og studenter i Vest-Sahara!

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | 22.11.2007
Forfølgelse, fengsling og tortur venter saharawiske ungdommer som engasjerer seg for et selvstendig Vest-Sahara. Tross trusler besøker Rabab Amidane (22) Norge for å engasjere norske ungdommer i kampen mot menneskerettighetsbrudd, og for et fritt Vest-Sahara.

Ett år siden skipseksportprofitten ble sikret?

RORG-samarbeidet | 11.10.2007
Sist uke ble det markert at det er ett år siden Norge slettet gjelda til fattige land etter den omstridte skipseksportkampanjen. - En banebrytende beslutning, sa gjeldsaktivister den gang, om en beslutning som kanskje også har sikret en pen skipseksportprofitt for Norge. Hvor går nå veien videre?
261 - 270 av 728
24 25 26 27 28 29 .... 69 70 71 72 73

E-bibliotek

Verdensbanken

Nettstedet til Verdensbanken, økonomiske forhold i stater og Verdensbanken sin rolle i landene og internasjonal økonomi og handel.

engelsk

WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

SLUG: Internasjonale finansinstitusjoner

Informasjon om Verdensbanken, IMF og Regionale utviklingsbanker fra Aksjon slett U-landsgjelda.

IMF

Det Internasjonale Pengefondet ble etablert for å fremme internasjonalt samarbeid for stabile valutakurser, fjerning av valutarestriksjoner og bidra til vekst i internasjonal handel. På nettsidene finner du informasjon om IMF, internasjonal økonomi, statistikk og land informasjon.

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Aksjon slett ulandsgjelda

På nettstedet til Slug finner du mye bakgrunnsinformasjon og mange artikler om de fattige landene sin utenlandsgjeld.

Verdensbanken: Handel

Temasider fra verdensbanken om handel. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler. 

engelsk

Hvor hender det? Asias vekst - Vestens fall

En ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende "verden utenfor Vesten". Asias økonomiske framgang er det mest iøyenefallende trekket. Hvor hender det? 14. januar 2013.

 

Hvor hender det? Trumps tollkrig utfordrer WTO

Donald Trump skjeller ut handelsavtaler, truer med toll og har gått til handelskrig mot Kina. Blir Verdens handelsorganisasjon presidentens neste offer? Hvor hender det? 17. juni, 2019

norsk

Verdensbanken: Gjeld

Temasider fra verdensbanken om gjeld . Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

UD: Handelspolitikk

På disse sidene finner du informasjon om Norges internasjonale handelspolitikk.

Framtiden i våre hender: Etiske investeringer

Temaside med fokus på at verdens økonomiske kapital ikke brukes til å finansiere etisk, miljømessig eller sosialt uakseptabel virksomhet.

Framtiden i våre hender: Bedrifters samfunnsansvar

Temaside med bakgrunnsinformasjon og artikler om etikk og næringsliv på nettstedet til Framtiden i våre hender.

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Changemaker: Internasjonal handel

Temaside om handel, med blant annet en  Handelens ABC, på nettstedet til Changemaker. Her finner du også egne temasider om WTO og rettferdig handel.

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Hvor hender det? Skatteparadisene lekker

Hvor hender det? 8. mars 2017

Hvor hender det? Norge - ein global energiprodusent

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013

Nord-sør biblioteket: Internasjonal handel, eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret og finn lenker til mer informasjon.

norsk