Tema: Handel og økonomi

Nyheter

Følelsesladet landgang

Norsk Folkehjelp | 27.08.2008
Lørdag den 23. August, rett før solnedgang, lyktes de to ?Free Gaza?-skipene å ta seg inn i Gaza havn. Internasjonale aktivister fra 17 land ankom til en av de mest følelsesladde aksjonene i Gaza siden 1967. Man antar at over 40 000 gazainnbyggere kom for å ta i mot skipene.

Erna Solberg (H) til angrep på WTO-kritikere

RORG-samarbeidet | 14.08.2008
- Sammenbrudd er det beste som kunne skje, skrev Utviklingsfondets Aksel Nærstad etter at WTO-forhandlingene brøt sammen i slutten av juli. I går skrev Erik S. Reinert det samme. Høyreleder Erna Solberg er ikke enig og blir særlig provosert av at Nærstad og andre framstiller WTO-sammenbruddet som en seier for de fattige.

Med WTO mot en ny verdensorden

RORG-samarbeidet | 04.08.2008
- Kanskje var jeg til stede ved sammenbruddet av en verdensorden, skrev utenriksminister Jonas Gahr Støre etter at WTO-forhandlingene brøt sammen sist uke. EU og USA kan ikke lenger kan diktere rammene for verdenshandelen og nå har Brasils president Lula tatt kontakt med USA, Kina og India for å få i gang nye samtaler. Er vi på vei mot en bedre verdensorden?

Høring om oljefondsetikk

RORG-samarbeidet | 23.06.2008
Mens høye olje- og matvarepriser truer verdensøkonomien la Finansdepartementet sist uke fram et høringsnotat i forbindelse med den pågående evalueringen av de etiske retningslinjene for den norske oljeformuen: Statens Pensjonsfond - Utland (SPU/oljefondet). Hovedfokus er på styrking av eierskapsutøvelse og utelukkelsesmekanismen, men det åpnes også for debatt om investeringer i skatteparadis og etablering av mindre fond adskilt fra hovedfondet.

Bilaterale investeringsavtaler (BITs) - for hvem?

RORG-samarbeidet | 20.05.2008
Norske interesser synes å være på klar kollisjonskurs med utviklingslandenes interesser når Nærings- og handelsdepartementet (NHD) nå behandler et forslag til modell for bilaterale investeringsavtaler (BITs) etter en omfattende høringsrunde med bl.a. næringslivsaktører og utviklingsorganisasjoner. - En arv fra kolonitida, hevder Yash Tandon ved Sør-senteret i Geneve.

Lansering av rapport om skatt og utvikling

Kirkens Nødhjelp | 19.05.2008
Kirkens Nødhjelp inviterer til norsk lansering av Christian Aid rapporten "Death and Taxes: The True Toll of Tax Dodging" som viser hvordan fattige land hvert år taper skatteinntekter på opp mot 160 milliarder dollar gjennom skatteparadiser, multinasjonale selskapers metoder for å unngå skatt og svake nasjonale skatteregimer.

Matpriskrisa - vokseverk eller utviklingskrise?

RORG-samarbeidet | 16.05.2008
Alle er enige om at årsakene er sammensatte, men mens noen ser dagens matpriskrise som uttrykk for feilslått utviklingspolitikk, fokuserer andre på dagens krise som resultatet av en positiv vekst i den globale middelklassen. - Det er dyp internasjonal uenighet om hvordan matkrisen skal konfronteres, konstaterer Dagens Næringsliv. Og uenighet er det også om satsing på en grønn revolusjon, som utviklingsminister Erik Solheim la vekt på i Stortinget forrige uke.

Hindrer internasjonal handel

FN-sambandet | 21.04.2008
Den globale økonomien har vokst fra 23 trillioner USD i 1990 til 53 trillioner USD i 2007. Likevel opplever verden nå en matkrise. Rike land hindrer internasjonal handel, sier Ban Ki-moon.

Statlige investeringsfond (SWF) - ryster kapitalismens logikk?

RORG-samarbeidet | 04.04.2008
Statens Pensjonsfond - Utland (oljefondet) er ett av verdens største statlige investeringsfond. Øvrige storfond eies av De forente arabiske emirater, Saudi Arabia, Kuwait, Russland, Kina og Singapore. Deres makt er økende. Javier Santiso ved OECDs utviklingssenter mener de er uttrykk for en større global økonomisk og finansiell omfordeling av makt. Kan de bli redskaper for en økonomisk politikk som virker for de fattige?

I orden at oljefondet øker i skatteparadis?

RORG-samarbeidet | 25.03.2008
Ett år etter at regjeringen erklærte "krig" mot skatteparadiser har oljefondet, i følge en undersøkelse foretatt av NRK og Verdensmagasinet X, doblet sine investeringer i selskaper etablert i slike "paradiser". Er dette helt i orden, slik bl.a. Høyres Per-Kristian Foss mener, eller har Norge et troverdighetsproblem, slik bl.a. Attacs Emilie Ekeberg mener?
271 - 280 av 746
25 26 27 28 29 30 .... 71 72 73 74 75

E-bibliotek

Verdensbanken

Nettstedet til Verdensbanken, økonomiske forhold i stater og Verdensbanken sin rolle i landene og internasjonal økonomi og handel.

engelsk

WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

SLUG: Internasjonale finansinstitusjoner

Informasjon om Verdensbanken, IMF og Regionale utviklingsbanker fra Aksjon slett U-landsgjelda.

IMF

Det Internasjonale Pengefondet ble etablert for å fremme internasjonalt samarbeid for stabile valutakurser, fjerning av valutarestriksjoner og bidra til vekst i internasjonal handel. På nettsidene finner du informasjon om IMF, internasjonal økonomi, statistikk og land informasjon.

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Aksjon slett ulandsgjelda

På nettstedet til Slug finner du mye bakgrunnsinformasjon og mange artikler om de fattige landene sin utenlandsgjeld.

Verdensbanken: Handel

Temasider fra verdensbanken om handel. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Asias vekst - Vestens fall

En ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende "verden utenfor Vesten". Asias økonomiske framgang er det mest iøyenefallende trekket. Hvor hender det? 14. januar 2013.

Hvor hender det? Trumps tollkrig utfordrer WTO

Donald Trump skjeller ut handelsavtaler, truer med toll og har gått til handelskrig mot Kina. Blir Verdens handelsorganisasjon presidentens neste offer? Hvor hender det? 17. juni, 2019

norsk

Verdensbanken: Gjeld

Temasider fra verdensbanken om gjeld . Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

UD: Handelspolitikk

På disse sidene finner du informasjon om Norges internasjonale handelspolitikk.

Framtiden i våre hender: Etiske investeringer

Temaside med fokus på at verdens økonomiske kapital ikke brukes til å finansiere etisk, miljømessig eller sosialt uakseptabel virksomhet.

Framtiden i våre hender: Bedrifters samfunnsansvar

Temaside med bakgrunnsinformasjon og artikler om etikk og næringsliv på nettstedet til Framtiden i våre hender.

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Changemaker: Internasjonal handel

Temaside om handel, med blant annet en Handelens ABC, på nettstedet til Changemaker. Her finner du også egne temasider om WTO og rettferdig handel.

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Skatteparadis

Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket

norsk

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Hvor hender det? Norge - ein global energiprodusent

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013