Tema: Handel og økonomi

Nyheter

Norfund investerer i nytt gartneriprodukt i Kenya

Norfund | 23.05.2001
Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland – har gitt tilsagn på å investere NOK 3 millioner i Jiffy Kenya. Selskapet skal produsere briketter for hagebruksindustrien.

Mindre vekst enn antatt i Latin-Amerika

IPS | 21.05.2001
Latin-Amerika og Karibia kommer bare til å få tre prosent økonomisk vekst i år, mot antatt 3,8 prosent, ifølge FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC).

Restriksjoner koster verdens fattige nesten 23 milliarder årlig

IPS | 18.05.2001
Handelsrestriksjoner som de rike landene har tvunget gjennom koster de fattigste i verden 22,9 milliarder kroner i året i tapt fortjeneste, går det fram av en rapport fra den internasjonale hjelpeorganisasjonen Oxfam.

Norge åpner for tollfri MUL-import

Outreach | 17.05.2001
Forhandlingene om markedstilgang på FNs MUL-konferanse nærmer seg et gjennombrudd, og Norge leder an.

Euro innføres i Kosovo ved årsskiftet

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 16.05.2001
Siden FN tok over administrasjonen av Kosovo har tyske mark vært den offisielle valutaen. Fra årsskiftet vil euro gradvis erstatte tyske mark.

Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringen på glid i spørsmålet om etiske retningslinjer for oljefondet?

RORG-Samarbeidet | 11.05.2001
I revidert nasjonalbudsjett (St.meld.nr.2, 2000-2001) sier regjeringen at den vil ta initiativ til å endre forskriften for forvaltningen av oljefondet, slik at det blir mulig å trekke ut investeringer som kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser. Regjeringen viser - ikke minst i retorikken - en langt større imøtekommenhet i disse spørsmålene enn tidligere.

ForUM kritisk til petroleumsfondets investeringer

ForUMs årsmøte | 11.05.2001
ForUMs årsmøte vedtok 09.05.01 en uttalelse som i klare ordelag etterlyser sterkere politisk vilje til å omstrukturere petroleumsfondets investeringsstrategier på etisk grunnlag.

Viktig MUL-konferanse i Brussel i mai

ForUM | 10.05.2001
14-20 mai holder FN sin tredje konferanse om de minst utviklede landene (MUL-landene) i Brussel. På tross av gjentatte løfter om hjelp, har bistanden til MUL-landene minsket med 45 prosent under 1990-tallet, og deres andel av den totale verdenshandelen er halvert de siste 20 år.

Stortinget om oljefond, bistand og moralsk dilemma

RORG-Samarbeidet | 10.05.2001
Det kanskje mest oppsiktsvekkende i Stortingsdebatten om
utviklingspolitikken 8. mai i år var at det var Fremskrittpartiets
formann, Carl I Hagen, som klarest pekte på "det moralske dilemmaet i at
vi bl.a. blir veldig rike som følge av at også u-land må betale dyrt for
oljeimport". KrF etterlyste et utviklingsfond og SV oljefondsinvesteringer
i de fattigste landene, men regjeringen utreder ...

Verdensbanken får kalde føtter av klimafiendtlige investeringer

IPS | 07.05.2001
Verdensbanken har fått kalde føtter angående sine store investeringer i utvinningen av fossile drivstoffer, går det fram av dokumenter som nylig er lekket ut.
661 - 670 av 748
64 65 66 67 68 69 .... 71 72 73 74 75

E-bibliotek

Verdensbanken

Nettstedet til Verdensbanken, økonomiske forhold i stater og Verdensbanken sin rolle i landene og internasjonal økonomi og handel.

engelsk

WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

SLUG: Internasjonale finansinstitusjoner

Informasjon om Verdensbanken, IMF og Regionale utviklingsbanker fra Aksjon slett U-landsgjelda.

IMF

Det Internasjonale Pengefondet ble etablert for å fremme internasjonalt samarbeid for stabile valutakurser, fjerning av valutarestriksjoner og bidra til vekst i internasjonal handel. På nettsidene finner du informasjon om IMF, internasjonal økonomi, statistikk og land informasjon.

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Aksjon slett ulandsgjelda

På nettstedet til Slug finner du mye bakgrunnsinformasjon og mange artikler om de fattige landene sin utenlandsgjeld.

Verdensbanken: Handel

Temasider fra verdensbanken om handel. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Asias vekst - Vestens fall

En ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende "verden utenfor Vesten". Asias økonomiske framgang er det mest iøyenefallende trekket. Hvor hender det? 14. januar 2013.

Hvor hender det? Trumps tollkrig utfordrer WTO

Donald Trump skjeller ut handelsavtaler, truer med toll og har gått til handelskrig mot Kina. Blir Verdens handelsorganisasjon presidentens neste offer? Hvor hender det? 17. juni, 2019

norsk

Hvor hender det? Pandemi = økonomisk kollaps

Hva er økonomisk globalisering, og hvordan kan en helsekatastrofe være så tett knyttet til økonomisk kollaps?

norsk

Verdensbanken: Gjeld

Temasider fra verdensbanken om gjeld . Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

UD: Handelspolitikk

På disse sidene finner du informasjon om Norges internasjonale handelspolitikk.

Framtiden i våre hender: Etiske investeringer

Temaside med fokus på at verdens økonomiske kapital ikke brukes til å finansiere etisk, miljømessig eller sosialt uakseptabel virksomhet.

Framtiden i våre hender: Bedrifters samfunnsansvar

Temaside med bakgrunnsinformasjon og artikler om etikk og næringsliv på nettstedet til Framtiden i våre hender.

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Changemaker: Internasjonal handel

Temaside om handel, med blant annet en Handelens ABC, på nettstedet til Changemaker. Her finner du også egne temasider om WTO og rettferdig handel.

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Hvor hender det? Skatteparadisene lekker

Hvor hender det? 8. mars 2017

Hvor hender det? Norge - ein global energiprodusent

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013