Tema: Handel og økonomi

Nyheter

Utviklingspolitisk redegjørelse: Sydnes på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner

RORG-Samarbeidet | 25.04.2001
I sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i går karakteriserte utviklingsminister Anne Kristin Sydnes kritikken av Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningspolitikk overfor fattige land som "meningsløs". Hun er dermed på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner i Norge og internasjonalt, som har mobilisert foran vår-møtene i de to mektige institusjonene.

Max Havelaar Norge garanterer kakaobønner uten slavearbeid

Max Havalaar Norge | 23.04.2001
Ved å handle kakaobønner med elefantmerket kan sjokoladeprodusenter i Norge garantere sine kunder en nytelse uten bismak. Kakaoprodusentene våre får en god pris for varene sine og tryggere sosiale vilkår.

"Fattigmannsmobil" irriterer teleindustrien

IPS | 23.04.2001
Indiske myndigheter vil tilby mobiltelefoni til en sjuendedel av nåværende pris.
Forslaget har forårsaket kraftig irritasjon hos de store mobiltelefonoperatørene som er redde for å miste kunder. Det nye mobilnettet heter WiLL, og bygger på det eksisterende og faste telefonnettet, og telefonene skal ha en rekkevidde på 50 kilometer. I annonsekampanjene reklameres det nettopp med begrepet fattigmannsmobil.

Er "Global Compact" en god idé?

RORG-Samarbeidet | 19.04.2001
FNs generalsekretær Kofi Annan vil inngå en "Global Compact" - en global kontrakt - med næringslivet for å bringe globaliseringens goder til flere mennesker over hele verden. Men kritiske røster er skeptiske.

Flere banker i Kosovo

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 17.04.2001
Sakte men sikkert blir banksystemet i Kosovo utbygd. Ved inngangen til 2001 fantes det kun én bank, i dag finnes det to banker mens finansmyndighetene i Kosovo regner med at minst fire banker vil være i gang i løpet av sommeren.

HIPC-initiativet møter ikke gjeldsutfordringene

RORG-Samarbeidet | 12.04.2001
En ny rapport fra den London-baserte organisasjonen Drop the Debt (Slett Gjelda) mener gjeldsletteinitiativet for de mest forgjeldede landene (HIPC-initiativet) ikke har maktet utfordringen med å bidra til vesentlig gjeldslette.

Ny rapport om skatt på valutatransaksjoner

RORG-Samarbeidet | 09.04.2001
En fersk rapport fra den tyske organisasjonen WEED (World Economy, Ecology & Development) ser nærmere på framtidsutsiktene for innføring av skatt på valutatransaksjoner (tobin-skatt).

Olje og globaletikk

Bistandsaktuelt | 06.04.2001
Norge har det siste året tjent godt på høye oljepriser, som har rammet de fattige landene hardt. Vi har lenge visst at pengene – gjennom oljefondet – har blitt investert i en god del tvilsomme bedrifter. Nå også i produksjon av landminer.

Skatt på valutatransaksjoner opp i FN?

RORG-Samarbeidet | 03.04.2001
- Skatt på valutatransasksjoner representerer en sjelden mulighet til å fange en enorme velstanden i en ubeskattet sektor og omdirigere den til globale, offentlige goder. Dette skriver en rekke frivillige organisasjoner i 26 land i et brev til et FN-panel som skal gi råd til FNs generalsekretær om hvilke tiltak som bør iverksettes for å kunne dekke de fattige landenes finansielle behov.

Invester oljefondet i Sør

Global.no | 02.04.2001
Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) støtter Verdikommisjonens forslag om å investere 10 % av oljefondet i fattige land. Å skape muligheter for vekst i fattige land, er avhengig av at det blir investert i disse landene.
671 - 680 av 747
65 66 67 68 69 70 .... 71 72 73 74 75

E-bibliotek

Verdensbanken

Nettstedet til Verdensbanken, økonomiske forhold i stater og Verdensbanken sin rolle i landene og internasjonal økonomi og handel.

engelsk

WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

SLUG: Internasjonale finansinstitusjoner

Informasjon om Verdensbanken, IMF og Regionale utviklingsbanker fra Aksjon slett U-landsgjelda.

IMF

Det Internasjonale Pengefondet ble etablert for å fremme internasjonalt samarbeid for stabile valutakurser, fjerning av valutarestriksjoner og bidra til vekst i internasjonal handel. På nettsidene finner du informasjon om IMF, internasjonal økonomi, statistikk og land informasjon.

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Aksjon slett ulandsgjelda

På nettstedet til Slug finner du mye bakgrunnsinformasjon og mange artikler om de fattige landene sin utenlandsgjeld.

Verdensbanken: Handel

Temasider fra verdensbanken om handel. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Asias vekst - Vestens fall

En ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende "verden utenfor Vesten". Asias økonomiske framgang er det mest iøyenefallende trekket. Hvor hender det? 14. januar 2013.

Hvor hender det? Trumps tollkrig utfordrer WTO

Donald Trump skjeller ut handelsavtaler, truer med toll og har gått til handelskrig mot Kina. Blir Verdens handelsorganisasjon presidentens neste offer? Hvor hender det? 17. juni, 2019

norsk

Verdensbanken: Gjeld

Temasider fra verdensbanken om gjeld . Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

UD: Handelspolitikk

På disse sidene finner du informasjon om Norges internasjonale handelspolitikk.

Framtiden i våre hender: Etiske investeringer

Temaside med fokus på at verdens økonomiske kapital ikke brukes til å finansiere etisk, miljømessig eller sosialt uakseptabel virksomhet.

Framtiden i våre hender: Bedrifters samfunnsansvar

Temaside med bakgrunnsinformasjon og artikler om etikk og næringsliv på nettstedet til Framtiden i våre hender.

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Changemaker: Internasjonal handel

Temaside om handel, med blant annet en Handelens ABC, på nettstedet til Changemaker. Her finner du også egne temasider om WTO og rettferdig handel.

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Hvor hender det? Skatteparadisene lekker

Hvor hender det? 8. mars 2017

Hvor hender det? Norge - ein global energiprodusent

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013

Nord-sør-biblioteket: Skatteparadis

Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket

norsk