Tema: Handel og økonomi

Nyheter

ForUM kritisk til petroleumsfondets investeringer

ForUMs årsmøte | 11.05.2001
ForUMs årsmøte vedtok 09.05.01 en uttalelse som i klare ordelag etterlyser sterkere politisk vilje til å omstrukturere petroleumsfondets investeringsstrategier på etisk grunnlag.

Viktig MUL-konferanse i Brussel i mai

ForUM | 10.05.2001
14-20 mai holder FN sin tredje konferanse om de minst utviklede landene (MUL-landene) i Brussel. På tross av gjentatte løfter om hjelp, har bistanden til MUL-landene minsket med 45 prosent under 1990-tallet, og deres andel av den totale verdenshandelen er halvert de siste 20 år.

Stortinget om oljefond, bistand og moralsk dilemma

RORG-Samarbeidet | 10.05.2001
Det kanskje mest oppsiktsvekkende i Stortingsdebatten om
utviklingspolitikken 8. mai i år var at det var Fremskrittpartiets
formann, Carl I Hagen, som klarest pekte på "det moralske dilemmaet i at
vi bl.a. blir veldig rike som følge av at også u-land må betale dyrt for
oljeimport". KrF etterlyste et utviklingsfond og SV oljefondsinvesteringer
i de fattigste landene, men regjeringen utreder ...

Verdensbanken får kalde føtter av klimafiendtlige investeringer

IPS | 07.05.2001
Verdensbanken har fått kalde føtter angående sine store investeringer i utvinningen av fossile drivstoffer, går det fram av dokumenter som nylig er lekket ut.

Marjanas historie

Redd Barna | 25.04.2001
I desember 1998 vart Marjana, ei femten år gammal jente frå det nordlege Albania, forelska i X.G. Han lova henne at dei skulle gifte seg og starte eit nytt liv i Italia dersom ho berre ville bli med han.

Utviklingspolitisk redegjørelse: Sydnes på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner

RORG-Samarbeidet | 25.04.2001
I sin utviklingspolitiske redegjørelse til Stortinget i går karakteriserte utviklingsminister Anne Kristin Sydnes kritikken av Verdensbankens og IMFs strukturtilpasningspolitikk overfor fattige land som "meningsløs". Hun er dermed på kollisjonskurs med frivillige organisasjoner i Norge og internasjonalt, som har mobilisert foran vår-møtene i de to mektige institusjonene.

Max Havelaar Norge garanterer kakaobønner uten slavearbeid

Max Havalaar Norge | 23.04.2001
Ved å handle kakaobønner med elefantmerket kan sjokoladeprodusenter i Norge garantere sine kunder en nytelse uten bismak. Kakaoprodusentene våre får en god pris for varene sine og tryggere sosiale vilkår.

"Fattigmannsmobil" irriterer teleindustrien

IPS | 23.04.2001
Indiske myndigheter vil tilby mobiltelefoni til en sjuendedel av nåværende pris.
Forslaget har forårsaket kraftig irritasjon hos de store mobiltelefonoperatørene som er redde for å miste kunder. Det nye mobilnettet heter WiLL, og bygger på det eksisterende og faste telefonnettet, og telefonene skal ha en rekkevidde på 50 kilometer. I annonsekampanjene reklameres det nettopp med begrepet fattigmannsmobil.

Er "Global Compact" en god idé?

RORG-Samarbeidet | 19.04.2001
FNs generalsekretær Kofi Annan vil inngå en "Global Compact" - en global kontrakt - med næringslivet for å bringe globaliseringens goder til flere mennesker over hele verden. Men kritiske røster er skeptiske.

Flere banker i Kosovo

Flyktningerådet/KOSOVOinfo | 17.04.2001
Sakte men sikkert blir banksystemet i Kosovo utbygd. Ved inngangen til 2001 fantes det kun én bank, i dag finnes det to banker mens finansmyndighetene i Kosovo regner med at minst fire banker vil være i gang i løpet av sommeren.
671 - 680 av 752
65 66 67 68 69 70 .... 72 73 74 75 76

E-bibliotek

Verdensbanken

Nettstedet til Verdensbanken, økonomiske forhold i stater og Verdensbanken sin rolle i landene og internasjonal økonomi og handel.

engelsk

WTO

Verdens handelsorganisasjon. Nettstedet har informasjon om WTO og internasjonal handel.

SLUG: Internasjonale finansinstitusjoner

Informasjon om Verdensbanken, IMF og Regionale utviklingsbanker fra Aksjon slett U-landsgjelda.

IMF

Det Internasjonale Pengefondet ble etablert for å fremme internasjonalt samarbeid for stabile valutakurser, fjerning av valutarestriksjoner og bidra til vekst i internasjonal handel. På nettsidene finner du informasjon om IMF, internasjonal økonomi, statistikk og land informasjon.

Transparency International

Den globale koalisjonen mot korrupsjon. Nettstedet byr på nyheter og bakgrunnsinformasjon, bl.a. i form av "Corruption Perceptions Index" og andre indekser som har til hensikt å måle og rangere korrupsjon i ulike land.

norsk

Aksjon slett ulandsgjelda

På nettstedet til Slug finner du mye bakgrunnsinformasjon og mange artikler om de fattige landene sin utenlandsgjeld.

Verdensbanken: Handel

Temasider fra verdensbanken om handel. Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

Hvor hender det? Asias vekst - Vestens fall

En ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende "verden utenfor Vesten". Asias økonomiske framgang er det mest iøyenefallende trekket. Hvor hender det? 14. januar 2013.

Hvor hender det? Trumps tollkrig utfordrer WTO

Donald Trump skjeller ut handelsavtaler, truer med toll og har gått til handelskrig mot Kina. Blir Verdens handelsorganisasjon presidentens neste offer? Hvor hender det? 17. juni, 2019

norsk

Hvor hender det? Pandemi = økonomisk kollaps

Hva er økonomisk globalisering, og hvordan kan en helsekatastrofe være så tett knyttet til økonomisk kollaps?

norsk

Verdensbanken: Gjeld

Temasider fra verdensbanken om gjeld . Her finner du informasjon om verdensbanken sitt arbeid, rapporter, og artikler.

engelsk

UD: Handelspolitikk

På disse sidene finner du informasjon om Norges internasjonale handelspolitikk.

Framtiden i våre hender: Etiske investeringer

Temaside med fokus på at verdens økonomiske kapital ikke brukes til å finansiere etisk, miljømessig eller sosialt uakseptabel virksomhet.

Framtiden i våre hender: Bedrifters samfunnsansvar

Temaside med bakgrunnsinformasjon og artikler om etikk og næringsliv på nettstedet til Framtiden i våre hender.

Transparency International Norge

Transparency International kjemper mot korrupsjon i hele verden. På denne siden finner du informasjon på norsk om korrupsjon og arbeidet til organisasjonen.

norsk

Bistandsaktuelt: Økonomi og næringsliv

En samling av nyhetsartikler om økonomi og næringsliv i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt: Jordbruk og fiskeri

En samling av artikler om mat, jordbruk og fiskeri i tidsskriftet Bistandsaktuelt.

Changemaker: Internasjonal handel

Temaside om handel, med blant annet en Handelens ABC, på nettstedet til Changemaker. Her finner du også egne temasider om WTO og rettferdig handel.

Hvor hender det? Økonomisk globalisering

Les om det internasjonale økonomiske systemet i Hvor hender det? nr. 22, 21 april 2008.

Nord-sør-biblioteket: Internasjonal handel - eller bistand

Hvor stor er verdenshandelen og er den rettferdig? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

norsk

Hvor hender det? Skatteparadisene lekker

Hvor hender det? 8. mars 2017

Hvor hender det? Norge - ein global energiprodusent

Norske selskap bygger seg opp som store globale aktører. Hvor hender det? 7. januar, 2013