Tema: Terrorisme

Nyheter

4- Sri Lanka-1.jpg

Etter terrorhandlingene på Sri Lanka

Karibu Foundation | 26.04.2019

Journalist Piyumi Fonseka fra Sri Lanka skriver om massedrapene 1. påskedag i hjemlandet sitt.

Valg 2017 - flyktninger.jpg

Asylsøkere, flyktninger og migranter - og valget 2017

RORG-samarbeidet | 16.08.2017

Det er knapt overraskende at asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk har havnet høyt på dagsorden i valgkampen - og at frontene til dels er steile.

Utviklingspolitikk i valgkampen 2017

RORG-samarbeidet | 09.02.2017

Terror, migrasjon, utviklingen i Russland og økende nasjonalisme og globaliseringsmotstand i Vesten har preget nyhetsbildet det siste året. Kampen for FNs bærekraftsmål har havnet i skyggen.

Refleksjoner om verden ved årsskiftet 2016-2017

RORG-samarbeidet | 03.01.2017

I 2016 startet arbeidet med å følge opp FNs Agenda 2030, men den politiske dagsorden i Europa ble i større grad preget av flyktningkrise, terror og krigen i Syria, så vel som Brexit og presidentvalget i USA.

Norge i krigen mot terror - nå også i Syria

RORG-samarbeidet | 23.05.2016

Når regjeringen nå vil styrke sitt militære bidrag til kampen mot IS også inne i Syria spør mange seg: Hva har vi lært? Vi har sett litt på og samlet lenker til debatten.

Debatt om Danmarks veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken

RORG-samarbeidet | 10.05.2016

Utenriksminister Børge Brende har tatt initiativ til debatt om veivalg i norsk utenriks- og forsvarspolitikk og varslet en melding om dette neste år. I Danmark går en liknende politisk prosess og nylig mottok regjeringen der en utredning om "Dansk diplomati og forsvar i en brytningstid".

Veivalg i utenriks- og egeninteressepolitikken

RORG-samarbeidet | 22.02.2016

Som utenriksminister med ansvar for utviklingspolitikken skulle Børge Brende sørge for en mer samstemt politikk for utvikling.

Veien videre i felles kamp mot IS og terror

RORG-samarbeidet | 23.11.2015

- Kampen mot terror handler om alt fra militære maktmidler, politi og etterretning til en verdikamp og en ideologisk kamp, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg etter Paris-terroren.

Vår felles framtid: terror, hat og frykt

RORG-samarbeidet | 27.01.2015

Debattene og reaksjonene etter angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris, samt framveksten av IS i Midtøsten og Boko Haram i Nigeria, bærer bud om en fortsatt felles framtid med terror, hat og frykt.

Guantanamo, menneske- rettigheter og Norges ansvar

RORG-samarbeidet | 17.01.2012

- Steng Guantanamo, krevde demonstranter foran Det hvite hus i Washington sist uke.

1 - 10 av 30
1 2 3 4

E-bibliotek

FN-Sambandet: Terrorisme og ekstremisme

Artikler og bakgrunnsinformasjon om terrorisme på nettstedet til FN-sambandet.

norsk

Hvor hender det? Terror i Europa: IS effekten

Hvor hender det? 27. september, 2017

norsk

Hvor hender det? IS-terror i Europa: Hvordan dannes terrorceller

Hvor hender det? 1. november 2017.

norsk

Hvor hender det: kampen mot IS

Kampen mot IS høsten 2016 i Hvor hender det? November 20. 2016

norsk

Global Terrorism Database

GTD er en database med systematisert informasjon om terror hendelser fra 1970.

Hvor hender det? Hvor går Al-Qaida?

Hvor hender det, 12. april 2010.

Hvor hender det? Fremmedkrigere fra Russland og Sentral-Asia

Over 3200 russiske statsborgere har reist for å kjempe med IS i Syria. Hvor hender det? 29. mars 2017.

norsk

Internasjonal politikk: Jihadistenes program i Europa

Artikkel om Jihadisme og terrorangrep i Europa. Internasjonal Politikk nr. 4 2016.

Hvor hender det? 10 år etter 11.09

Om konsekvensene av 11.09 og "krigen mot terror" i Hvor hender det? Nr 2. 5. september 2011

norsk

Hvor hender det? Terrorisme: Baskerne og ETA

Hvor hender det? 15. februar 2010

Hvor hender det? Sahel - ett år etter In Aménas

16. januar 2013 ble gassanlegget i In Aménas i Algerie angrepet av væpnete islamister. Hvor hender det? 13. januar 2014.

norsk

National Counterterrorism Center

USA sitt senter for "counterrorism" inneholder mye informasjon og data om terrorisme, slik USA ser det.

Den Norske Helsingforskomité

Nettstedet til Den Norske Helsingforskomité med informasjon om land hvor komiteen er særlig involvert og emner de arbeider med.

Interpol

Nettstedet til Interpol inneholder nyheter og bakgrunnsinformasjon om ulike emner relatert til kriminalitet.

engelsk

UNODC and terrorisme prevention

FN-byrået for narkotika og kriminalitet arbeider for å hindre terrorhandlinger.

FN-sambandet: Konflikter - Al-Qaida

På Globalis finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden, i tillegg til konflikter hvor FN er inne med fredsstyrker.

norsk

Hvor hender det? Terrorisme på norsk

Hvor hender det? Nr. 1, 29. august 2011

norsk

FN-sambandet: Konflikten på Filippinene

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten.

norsk

FN-sambandet: Konflikten i Nigeria - Boko Haram

På FN-sambandet sitt nettsted finner du beskrivelser av de fleste større pågående konfliktene i verden og FNs rolle i konflikten.

norsk

Hvor hender det? Hva er internasjonal terrorisme?

Hvor hender det? 28. november 2005.