Tema: Forsoning og fredsarbeid

Nyheter

4- Sri Lanka-1.jpg

Etter terrorhandlingene på Sri Lanka

Karibu Foundation | 26.04.2019

Journalist Piyumi Fonseka fra Sri Lanka skriver om massedrapene 1. påskedag i hjemlandet sitt.

3 - Save the Tigris - ICSSI - MWF.jpg

Vannspørsmål sentralt i arbeidet for bærekraftig fred i ‘Mesopotamia’

Karibu Foundation | 26.04.2019

180 aktivister fra Tyrkia, Irak, Syria, Kurdistan og Iran var samlet i Sulaymaniya i Kurdisk Irak til det de kalte ‘Det første mesopotamiske forum om vann’.

Norge i krig og fredsmekling

RORG-samarbeidet | 29.08.2016

Sist uke kunne "fredsnasjonen" Norge og utenriksminister Børge Brende glede seg over fredsavtalen i Colombia så vel som at partene i konflikten på Filippinene kom til enighet om en avtale i Oslo.

- Hvem drepte Dag Hammarskjöld?

RORG-samarbeidet | 18.11.2014

FNs generalsekretær, Ban Ki-Moon, håper at nytt bevismateriale kan bidra til å avdekke hva som faktiske skjedde da hans forgjenger, Dag Hammarskjöld, mistet livet i et flykrasj i 1961 på oppdrag i det daværende Kongo.

Kampanje for Fredssamfunnet

PBI | 19.03.2014

PBI og Lush sambarbeider om en kampanje til støtte for  Fredssamfunnet San Jose de Apartadó i Colombia. Fredag denne uken er det filmvisning og aktiviteter rundt kampanjen.

Fra frontlinjen til Fredshuset

Norges Fredsråd | 11.03.2014

To jour­na­lis­ter. Én med erfa­rin­ger fra Afgha­ni­stan, den andre med his­to­rier fra Syria. I anled­ning 8. mars var Freds­hu­set fylt til ran­den av besø­kende til arran­ge­men­tet “Kvin­ner i krig”. Men det var hver­ken jour­na­lis­te­nes kvin­ne­lig­het eller kri­gene som ble hoved­fo­kus for sam­ta­len med de to.

Å forhandle nedrustning og demobilisering i fredsprosesser

NOREF | 06.12.2012

Nedrustning og demobilisering er ofte konsentrert til slutten av forhandlingssamtaler, eller de får en tvetydig fremtoning i selve fredsavtalen.

-Kvinner i Colombia må involveres

Flyktninghjelpen | 05.09.2012

Det er svært positivt at Norge legger til rette for fredssamtaler mellom FARC og Colombias regjering. Flyktninghjelpen oppfordrer norske myndigheter til å minne partene om at Colombias kvinner må sikres reell innflytelse i fredsprosessen.

Jubileumsmarkering med H.M Dronning Sonja

Flyktninghjelpen | 25.11.2011

H.M. Dronning Sonja vil være tilstede under jubileums-arrangementet for beredskapsstyrken NORCAP, som driftes av Flyktninghjelpen og er finansiert av Utenriksdepartementet.

Solheim til Burma: Må ikke glemme konfliktene i de etniske områdene

Den norske Burmakomité | 27.10.2011
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim reiser til Burma. Han ønsker å se nærmere på hvordan Norge kan bidra til å bekjempe fattigdommen i landet, en miljøvennlig utvikling og bevaring av kulturskatter. Vi oppfordrer han også til å ta opp regjeringens krigføring i de etniske områdene.
1 - 10 av 107
1 2 3 4 5 6 .... 7 8 9 10 11

E-bibliotek

FN-sambandet: Konflikt og fred

Temasider om konflikt og fred på nettsidene til FN-sambandet.

UN: Peace and security

En inngangsportal til sider om fred, sikkerhet og fredsbevaring på FN sitt nettsted. 

Hvor hender det? Utfordringar etter krig

Å skape fred og håndtere etterdønningen av krig og væpnet konflikt er noen av de mest sentrale utfordringene i vår tid. Hvor hender det? 15. november 2017.

norsk

Hvor hender det? Kan OL skape fred på Koreahalvøya?

Kan Pyeongchang bli en milepæl for OLs ambisjoner som fredsbygger? Hvor hender det? 4. februar 2018.

norsk

Hvor hender det? Kan Norge skape fred?

Hvor viktig er egentlig norsk fredsarbeid og hva er Norges begrensinger og styrker som fredsmegler?  Hvor hender det? 3. september 2018.

norsk

Hvor hender det? Libya: Veivalgene står i kø

Ofte kan de neste fasene etter en maktovertakelse bli de vanskeligste. Tilfellet Libya illustrerer dette. Hvor hender det? 8. oktober 2012.

norsk

Hvor hender det? Internasjonale fredsoperasjoner

I denne artikkelen ser vi på Mali, der konflikten har herja i seks år.  Hvor hender det? 12. mars 2018.

norsk

LAG: Fredsprosess

Artikler om fredsprosser og forsining i Latin-Amerika på nettsidene til Latin-Amerikagruppene.

norsk

Internasjonal politikk: Kvifor forhandle fred?

Ein analyse av forhandlingsstart i den væpna konflikten i Colombia, Internasjonal politikk NR. 3 2018.

norsk

Hvor hender det? EU som fredsskaper

Hvor hender det 1. november 2015

norsk

Peace Process of Sri Lanka

Nyheter og bakgrunnsinformasjon fra den Sri Lankiske regjeringen sitt sekretariat for å koordinere fredsprosessen.

Conflict Prevention and Reconstruction Unit - Verdens Banken

Avdeling i Verdensbanken som arbeider med å lette overgangen til fred, stabilitet og sosio-økonomisk utvikling i konflikt rammede områder og å forebygge konflikter.

Peace Brigades International - Norge

PBI er en grasrotorganisasjon anerkjent av FN som skal sikre menneskerettigheter gjennom fred og konfliktløsning. I dag har PBI ledsagelsesprosjekter i Colombia, Mexico og Øst-Timor. Nettstedet har informasjon om PBI, organisasjonens aktiviteter og prosjektområdene.

International Law

Forsiden for internasjonal lov og rett på nettstedet til FN.

UD: Fred og forsoning

På UD sitt nettsted finner du informasjon om norges bidrag til fred og forsoning.

Radar: FN som konfliktløser

Undervisningsider om FN som konfliktløser  fra Cappelen og Damm. Her kan du laste ned et lite foredrag om FN rolle i fredsarbeid.

Norges Fredslag

Norges Fredslag er en medlemsorganisasjon som jobber for å fremme fredskultur og nedrustning. Her finner du publikasjoner og informasjon våpen, militært forbruk og fredsarbeid. 

norsk

CMI: Sudan

Forskningsrapporter og artikler om Sudan fra Christian Michelsens institutt.

engelsk

NOREF: Syria

Rapporter og artikler omSyria fra Norwegian Peacbuilding Center. 

NOREF: Colombia

Rapporter og artikler om Colombia fra Norwegian Peacbuilding Center. 

engelsk