Tema: Våpen og rustningskontroll

Nyheter

atom.jpg

Den gryende atompopulismen i Asia

NUPI | 29.06.2020

Offentlig debatt om kjernevåpenarsenal i Kina, og økt støtte blant sørkoreanerne for å utvikle egne kjernevåpen. En ny episode av NUPIpodden tar for seg atompopulismen i Asia.

4- Sri Lanka-1.jpg

Etter terrorhandlingene på Sri Lanka

Karibu Foundation | 26.04.2019

Journalist Piyumi Fonseka fra Sri Lanka skriver om massedrapene 1. påskedag i hjemlandet sitt.

ICAN logo.jpg

FREDSPRISEN 2017 - MED HÅP OM EN ATOMVÅPENFRI VERDEN

Global / RORG-samarbeidet | 07.11.2017

Om en måned vil Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) bli tildelt Nobels fredspris for å ha gitt arbeidet for en verden uten atomvåpen ny retning og kraft. Den får de, ikke minst, på grunn av sitt arbeid med en ny FN-traktat om forbud mot atomvåpen.

Våpenhandel_illustrasjon_ControlArmsFlickr.jpg

Trenger vaktbikkjer for bedre kontroll med våpenhandelen

ForUM | 04.09.2017

Uansvarlig våpenhandel bidrar til fattigdom, krig og korrupsjon. Forum støtter vaktbikkjers arbeid for bedre kontroll med våpenhandelen i utviklingsland gjennom den Nobelprisnominerte sivilsamfunnskoalisjonen Control Arms, som er på plass når statspartene til Arms Trade Treaty møtes 11 september.

Markering mot våpeneksport

Digni | 26.04.2016

Representanter fra 34 organisasjoner la i stillhet en rose på en kiste, for å minnes liv som har gått tapt som følge av norsk våpeneksport.

Forsvarsindustrien og diktatoreksporten

RORG-samarbeidet | 08.01.2016

Regjeringen vil ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, men skal Norge også videreføre "diktatoreksporten"? Nei, mener stadig flere.

Ber Norge stanse våpeneksporten til Midtøsten

ForUM | 06.01.2016

Norsk militærmateriell kan ha blitt brukt i Jemen. I høringsinnspill til Stortinget i dag ber ForUM om at denne eksporten stanses.

Stopp salg av militært materiell!

Redd Barna | 05.01.2016

Over 630 barn er drept og nesten 1000 barn er skadd i krigshandlingene i Jemen, ifølge Redd Barna.

Røde Kors ber om tidsfrister for atomvåpenforbud

Norges Røde Kors | 20.02.2015

Etter 70 år med handlingslammelse mener Røde Kors at tiden er overmoden for reell fremgang.

Våpeneksporten fortsetter som før

RORG-samarbeidet | 06.03.2014

- For første gang siden 2005 er det ikke lenger politisk enighet om reglene for norsk våpeneksport, kunne NTB fortelle i midten av februar. Tilløp til endring ser likevel ut til å ha rent ut i sanden. Våpeneksporten fortsetter som før og Norges Fredslag frykter fortsatt eksport til diktaturer.

1 - 10 av 77
1 2 3 4 5 6 7 8

E-bibliotek

FN-sambandet: Konflikt og fred

Temasider om konflikt og fred på nettsidene til FN-sambandet.

Hvor hender det? Mot et nytt våpenkappløp

Verden står overfor et mulig nytt atomvåpenkappløp. Ny teknologi, nye stormakter og sterke internasjonale spenninger gjør det krevende å stanse kappløpet. Hvor hender det 5. mars 2020.

norsk

Hvor hender det? Fredsprisen til OPCW for nedrustningsarbeid

Nobels fredspris ble i 2013 tildelt organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). hvor hender det? 2. desember 2013.

norsk

SIPRI

Nettsidene til Stockholm International Peace Research Institute inneholder informasjon om instituttet sine prosjekter. Her finner du også mye bakgrunnsinformasjon og databaser med informasjon om våpenhandel, våpenproduksjon, militært forbruk og mye mer.

UD: Sikkerhetspolitikk

Dokumenter om internasjonal og norsk sikkerhetspolitikk. her finner du offentlige publikasjoner bl.a. om terrorisme, våpenkontroll og NATO.

Hvor hender det? Iran og USA: Knapt på talefot

Les om forholdet mellom Iran og USA i Hvor hender det? Nr.2, 9. september 2008.

Norsk Folkehjelp: Humanitær nedrustning

Temasider med artikler om våpen og miner.

norsk

Hvor hender det? Små våpen - store verknader

Mer enn 200 000 mennesker blir vært år drept med håndvåpen. Hvor hender det? 28. april 2014.

norsk

ForUM: Våpenhandel

Artikler og nyheter relatert våpen og våpenhandel på ForUM sitt nettsted.

norsk

Hvor hender det? Korea: Hvor langt går de?

Er konflikten på den Koreanske halvøy virkelig så truende som den ved første øyesyn kan virke som?

Hvor hender det? Hvorfor rakettskjold?

Hvor hender det? 25. september, 2017.

norsk

FN-sambandet: Nedrustning

Artikler og bakgrunnsinformasjon om nedrustning og våpenkontroll på nettstedet til FN-sambandet.

norsk

Hvor hender det? Droner - Hva er det godt for?

Hva er en drone, hva brukes den til og hva sier folkeretten om droner. Hvor hender det? 29. april 2013

UN: Mine action

Informasjon om miner og FNs arbeid med å fjerne miner.

Norsk Folkehjelp: Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel

En rapport om norske bånd til Israels militærvesen og våpenindustri fra Norsk Folkehjelp.

norsk

Norsk Folkehjelp: Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel

En rapport om norske bånd til Israels militærvesen og våpenindustri fra Norsk Folkehjelp.

norsk

Human Rights Watch: Våpen

En oversikt over nye publikasjoner fra Human Rights Watch som omhandler alle typer våpen, samt pekere til tidligere utgivelser.

FN: Nedrustning

Inngangsportal til nedrustning på FN sitt nettsted.

Mine Action

FN side med informasjon om miner, inneholder bl.a. oversikt over situasjon og handlingsprogrammer i ulike land.