Tema: Konvensjoner og erklæringer

Nyheter

iran-rapport-2019-forside.jpg.png

Slik øker trykket mot kristne i Iran

Stefanusalliansen | 24.01.2020

Kristne i Iran utsettes for trakassering, overvåkning, hatytringer og arrestasjoner, heter det i fersk rapport.

Store menneskerettighetsbrudd i Amazonas

Regnskogfondet | 30.09.2013

Økte konflikter om naturressurser og land fører til omfattende brudd på urfolks rettigheter og angrep på menneskerettighetsforkjempere i Amazonas, viser en ny rapport fra Regnskogfondet.

Libya kasta ut av Menneskerettsrådet

FN-sambandet | 02.03.2011
Generalforsamlinga suspenderte i går Libya frå FNs menneskerettsråd for ”grove og systematiske” brot på menneskerettane.

OD09: Funksjonshemmet, men ikke ubrukelig!

NUPI | 23.10.2009
Norsk Utenrikspolitisk Institutt står bak nettstedet Hvor hender det? med et vell av allmennrettede artikler om internasjonal politikk, arbeidsoppgaver, quiz, nettmøter, ordforklaringer ... Hvert år samarbeider vi med Operasjon Dagsverk.
1 - 10 av 4
1

E-bibliotek

FN-sambandet: Menneskerettigheter

Artikler, konvensjoner og bakgrunnsinformasjon om menneskerretigheter på nettstedet til FN-sambandet.

norsk

UNICEF: Barnekonvensjonen

På UNICEF Norge sine sider om Barnekonvensjonen finner du en forkortet og forenklet versjon av barnekonvensjonen, og mye bakgrunnsstoff.

Røde Kors: Internasjonal humanitær rett

Temasider om internasjonal humanitær rett med informasjon om folkeretten, Genèvekonvensjonene og regler i krig.

FN-sambandet: Avtaler og konvensjoner

Her finner du en oversikt over viktige internasjonale avtaler. Avtalene er svært forskjellige, men felles for alle er at de innebærer at medlemslandene forplikter seg juridisk til å gjennomføre avtalens sentrale vilkår.

norsk

Plan: Barnekonvensjonen

Undervisningsopplegg om barnekonvensjonen for ungdomskolen på PLAN sitt nettsted. Her finner du også et faktaark om konvensjonen.

Hvor hender det: Folkerett før og under krig

De siste tiårene har det vært en rekke konflikter hvor folkerett og folkerettslige dilemmaer har kommet i fokus. Hvor hender det? 15. september 2014

norsk

Nord-sør-biblioteket: Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene

Les svar på sprørsmål om ulike menneskerettigheter og om det er mulig å rangere dem.

Hvor hender det? Folkeretten

Folkeretten - en viktig målestokk i internasjonal politikk. Hvor hender det? 16. januar 2017

norsk

Plan: Skoleplan

Skoleplan.no er en ressursside som tilbyr gratis, nettbasert skolemateriell om barn for bruk i grunnskolen.


norsk

Redd Barna: Barns rettigheter

Temaside om barnsrettigheter på Redd Barna sitt nettsted. Her finner nyheter, informasjon om hvordan Redd barna arbeider for barns rettigheter, og barnekonvensjonen i sin helhet.

UD: Barns menneskerettigheter

Infromasjon om barn og menneskerettigheter fra UD.

Internasjonal Politikk: Folkeretten og militær intervensjon

Folkeretten er tema for Internasjonal Politikk nr. 1 2014. Blant annet artikler om Folkrettens regler om militær maktbruk og Responsibility to protect i teori og praksis.

FN: Høykommissær for menneskerettigheter

Nettstedet har informasjon om menneskerettighetskonvensjonen, resolusjoner og andre dokumenter.

Child Rights Information Nettwork

Et internasjonalt nettverk av organisasjoner som arbeider med barnerettigheter. Nettstedet inneholder fulltekst materiell fra organisasjonen, og en temadesk som har innganger til ulike emner knyttet til barn og rettigheter.