Tema: Menneskerettigheter

Nyheter

4- Sri Lanka-1.jpg

Etter terrorhandlingene på Sri Lanka

Karibu Foundation | 26.04.2019

Journalist Piyumi Fonseka fra Sri Lanka skriver om massedrapene 1. påskedag i hjemlandet sitt.

Oljefondet og menneskerettighetene

RORG-samarbeidet | 31.03.2017

Langvarig press fra norsk sivilsamfunn og engasjerte politikere har bidratt til at Norges forvaltning av oljefondet i dag regnes som "et eksempel for andre" når det gjelder menneskerettigheter, men med et betydelig forbedringspotensial.

Evalueringer på gang: Er norsk politikk samstemt for utvikling?

RORG-samarbeidet | 03.03.2017

Utviklingspolitikk er mer enn bistand, men fører Norge en god "samstemt politikk for utvikling"? Å blande "etikk og butikk" kan være krevende og i et ferskt notat konkluderer NUPI at vi vet for lite om resultatene.

Forsvarsindustrien og diktatoreksporten

RORG-samarbeidet | 08.01.2016

Regjeringen vil ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser gjennom å opprettholde og videreutvikle en internasjonalt konkurransedyktig norsk forsvarsindustri, men skal Norge også videreføre "diktatoreksporten"? Nei, mener stadig flere.

Exit Etikkrådet?

RORG-samarbeidet | 07.04.2014

- Kloke grep, mente VG, men ellers møter finansminister Siv Jensen (FrP) motbør fra mange hold etter at hun fredag foreslo å styrke oljefondsetikken ved bl.a. å legge ned det uavhengige Etikkrådet.

Taktskifte i utviklingspolitikken?

RORG-samarbeidet | 28.03.2014

Et samlet Storting er enig i at økonomisk vekst, investeringer, næringsliv og handel er avgjørende for utvikling og fattigdomsbekjempelse. Derfor så ikke alle i opposisjonen det store taktskiftet i utviklingspolitikken da utenriksminister Børge Brendes utenrikspolitiske redegjørelse ble drøftet i går.

Anbefalinger til stortingsmelding om menneskerettigheter

ForUM | 19.03.2014

Regjeringen har med den varslede meldingen en gyllen anledning til å koble to hovedprioriteringer, nemlig fremme av næringslivets rolle i utviklings- og utenrikspolitikken og menneskerettighetene. Vi forventer en samstemt politikk fra regjeringen, der hensyn til menneskerettighetene skal stå like sterkt som finansielle hensyn.

Skifter kjønn for å unngå forfølgelse i Pakistan

LLH | 04.11.2013

Mens transkvinner kan glede seg over utvidede rettigheter, har et amerikansk forsøk på å fremme homorettigheter gjort homobevegelsen enda mer marginalisert enn før.

Gode nyheter for ofre for brudd på menneskerettighetene

ForUM | 08.02.2013

36 år etter at verdenskonvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter trådte i kraft, har nå land endelig fått på plass en ordentlig klageordning for brudd på disse rettighetene.

Egypt: Jomfrutesting uten straff

Amnesty Norge | 02.10.2012

Vold og trakassering av egyptiske kvinner har gått ustraffet, viser nye Amnesty-rapporter. Volden mot kvinner, som ofte er av seksuell natur, synes å være et forsøk på å skremme kvinner til å holde seg hjemme og borte fra opptøyer.

1 - 10 av 209
1 2 3 4 5 6 .... 17 18 19 20 21

E-bibliotek

UD: Menneskerettigheter

Informasjon om menneskerettigheter, Norges menneskerettighetspolitikk, og internasjonale menneskerettighetssystemer.

Human Rights Watch

På nettsidene til Human Rights Watch finner du informasjon om organisasjonens arbeid samt et vel av rapporter og nyheter om menneskerettigheter.  Nettstedet har informasjon kategorisert etter tema og land.

Amnesty International

På Amnesty International sitt nettsted  finner du nyheter og rapporter om menneskerettigheter. Du kan finne informasjonen organisert etter ulike tema og land.

FN-sambandet: Menneskerettigheter

Artikler, konvensjoner og bakgrunnsinformasjon om menneskerretigheter på nettstedet til FN-sambandet.

norsk

Freedom House

Freedom House er en internasjonal organisasjon for menneskerettigheter. På nettstedet finner du landrapporter med frihets/menneskerettighets karakter, og et senter for religionsfrihet.

Amnesty International Norge

I Amnesty International Norge sitt internett "bibliotek" kan du søke etter informasjon og lenker om ulike land og emner.

Hvor hender det? Menneskerettane i praksis

Hva er menneskerettene og hvordan blir de sikret og brøtte i dag? Hvor hender det? 24. oktober 2017

U.S. Dep of State: Country reports on Human Rights

Her finner du landrapporter om menneskerettigheter, juridiske og politiske forhold.

Nord-sør-biblioteket: Hvilket land bryter menneskerettighetene mest

Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvilket land som bryter menneskerettighetene mest. Her kan du lese svaret.

Menneskerettighetsbloggen

Formålet med MRbloggen er å øke kunnskapen og engasjementet om menneskerettigheter i Norge.

norsk

Nord-sør-biblioteket: Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene

Les svar på sprørsmål om ulike menneskerettigheter og om det er mulig å rangere dem. 

UN: Human Rights

FN sine Resources for speakers sider inneholder fakta og bakgrunnsinformasjon om menneskerettigheter.

Hvor hender det? Global helse - både menneskerett og utanrikspolitikk

De siste årene har helse blitt et både viktigere og vankeligere spørsmål i internasjonal politikk. Hvor hender det? 5. desember 2012.

 

norsk

NORAD: Menneskerettigheter

Temasider om bistand og Menneskerettigheter på NORAD sitt nettsted.

Hvor hender det? Menneskerettighetene - er for alle

Generelt om menneskerettigheter i Hvor hender det? 7. september 2009.

UD: Internasjonale menneskerettighetssystemer

Informasjon og oversikt om ulike internasjonale institusjoner som arbeider med menneskerettigheter.

Hvor hender det? Menneskerettighetene - også for næringslivet

Næringslivet sitt forhold til menneskerettigheter i Hvor hender det? 21. september 2009

Hvor hender det? Er reint miljø ein menneskerett?

Om koblingen mellom miljø og menneskerettigheter i Hvor hender det? 24. september 2012.

norsk

Raftostiftelsen

Raftostoftelsen deler blant annet ut en årlig menneskerettighets pris.

U.S. Dep of State: Human Rights Reports, Øst-Asia og Stillehavet

Rapporter om menneskerettigheter og relaterte emner, som det politiske system og rettsvesen, i ulike land fra Utenriksdepartementet i USA.

engelsk

Den Norske Helsingforskomité

Nettstedet til Den Norske Helsingforskomité med informasjon om land hvor komiteen er særlig involvert og emner de arbeider med.

Human Rights Watch: Honduras

På nettstedet til Human Rights Watch finner du artikler og rapporter om menneskerettigheter i Honduras.
Viser 20 av 100
Vis alle fra e-biblioteket